Searched for: author%3A%22Huppes%2C+G.%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
de Koning, A. (author), Kleijn, R. (author), Huppes, G. (author), Sprecher, B. (author), van Engelen, G. (author), Tukker, A. (author)
Low-carbon energy systems are more metal-intensive than traditional energy systems. Concerns have been expressed that this may hamper the transition to a low-carbon economy. We estimate the required extraction of Fe, Al, Cu, Ni, Cr, In, Nd, Dy, Li, Zn, and Pb until 2050 under several technology-specific low-carbon scenarios. Annual metal demand...
article 2018
document
Scholten, N.P.M. (author), de Wit, S. (author), Kortman, J. (author), Huppes, G. (author), Schuurmans, A. (author), Anink, D. (author)
Upon consultation of the construction industry the Dutch government decided in February 1998 to start preparations for performance based sustainability requirements in the Dutch Building Decree. These requirements would be stated as a material related environmental performance of a building as a whole, mbep, (Dutch acronym: mmg). In the...
conference paper 2004
document
Scholten, N.P.M. (author), de Groot-Van Dam, A. (author), Kortman, J.G.M. (author), Huppes, G. (author), van der Ven, B. (author), Schuurmans, A. (author), Anink, D. (author)
After consulting the building industry the Dutch government decided in February 1998 to implement sustainability requirements in the Dutch Building Decree by the year 2001. Part of these requirements will be the material-based environmental performance of a building, mepb.. An energy performance requirement for buildings is already part of the...
conference paper 2001
document
Scholten, N.P.M. (author), Huppes, G. (author), de Haes, H.A.U. (author)
The Dutch Government is cooperating with the building industry to prepare legislation for environmental performance requirements for dwellings and residential buildings. These requirements, also known as dubo-eisen (requirements for sustainable building) will have to apply to all newly built dwellings and residential buildings in the Netherlands...
conference paper 2000
document
Scholten, N.P.M. (author), Kortman, J.G.M. (author), Huppes, G. (author), van der Ven, B. (author), Schuurmans, A. (author), Anink, D. (author)
article 2000
document
TNO Bouw (author), Scholten, N.P.M. (author), Huppes, G. (author), de Haes, H.A.U. (author)
In samenspraak met het bedrijfsleven bereidt de Nederlandse overheid wetgeving voor op het gebied van milieuprestatie-eisen voor de woningbouw. Het gaat daarbij om landelijk uniforme milieuprestatie-eisen, ook wel dubo-eisen genoemd, voor de woning of het woongebouw als geheel. Dit is analoog aan de al bestaande energieprestatiecoëfficient en...
article 1999
document
Schreibers, K.B.J. (author), Huppes, G. (author)
Dit artikel behandelt de lichamelijke klachten die ontstaan door het "muizen", een nieuw werkwoord dat verwijst naar het gebruik van de muis bij het bedienen van computers. In een aantal ergonomische publikaties wordt gewaarschuwd voor het werken met de muis. Het gaat daarbij om klachten in de nek, schouder, arm en pols, veroorzaakt door...
article 1996
document
Huppes, G. (author), Blankendaal, F. (author), Bus, J. (author)
In dit boekje wordt beschreven hoe goede werkplekken eruit zien en hoe ze tot stand komen. Het gepresenteerde stappenplan geeft houvast bij het ontwerpen en verbeteren van werkplekken. Van vijf werksituaties wordt beschreven hoe door ontwerp en herontwerp optimale werkomstandigheden zijn bereikt. Daarbij gaat het om lopende band-arbeid,...
book 1995
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), van der Ven, B.L. (author), van den Berg, N. (author), Huppes, G. (author)
report 1995
document
Brüning, M. (author), Huppes, G. (author)
Als werkzaamheden langdurig en zonder veel afwisseling worden uitgevoerd en ook de werkplek niet optimaal is ontworpen, bestaat er een grote kans op fysieke overbelasting. Repetitive Strain Injuries (RSI) en arbeidsongeschiktheid kunnen het gevolg zijn. Door het NIA is in opdracht van het ministerie van SZW een instrument ontwikkeld om...
article 1994
document
Hagen, R. (author), Huppes, G. (author)
Na het recentelijk verschenen P-blad 183 'Kassawerkplekken in zelfbedieningswinkels', verschijnen binnenkort ook P-bladen over het kassawerk in warenhuizen en over baliewerk. Dat op deze terreinen wettelijke eisen worden geconcretiseerd is niet verwonderlijk, omdat het bij het verantwoord ontwerpen van deze werkplekken veel komt kijken met...
article 1993
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Huppes, G. (author)
In deze publikatie worden de resultaten van vier discussiebijeenkomsten van deskundigen op het terrein van repeterende handelingen beschreven. De aanpak kan getypeerd worden als het bijeen brengen van de stand van de techniek. De resultaten worden in de publikatie aangegeven. In bijlagen worden aandoeningen en het klachtenpatroon door...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bosch, K. (author), Huppes, G. (author)
Fysieke belasting in de verpleeghuissector is een groot probleem in verband met klachten aan het bewegingsapparaat. In deze brochure worden de resultaten van het Rugklachten Preventie Programma (RPP) ontwikkeld door het NIA, geevalueerd. Allereerst worden de elementen van het RPP, zoals die in een verpleeghuis in Brielle beproefd zijn besproken....
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Huppes, G. (author)
Kortcyclische arbeid wordt in de Arbowet erkend als een belangrijk probleem. Dit boekje behandelt de betekenis van kortcyclische arbeid, de welzijns- en gezondheidsrisico's, alsmede preventieve maatregelen. Allereerst worden de wetgeving , de welzijnsrisico's, een ergonomische diagnose en aanpassing van het werk beschreven. Vervolgens wordt...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Meerman, M. (author), Huppes, G. (author)
report 1991
document
Huppes, G. (author)
Handmatig stapelen van allerlei produkten komt in de praktijk veel voor. Dit artikel gaat in op de fysieke belasting van stapelen van produkten op een pallet en van het ontstapelen. Twee verschillende voorbeeldsituaties passeren de revue: een eenvoudige, beperkte inpaksituatie, en een grotere en drukkere inpakafdeling. Na een situatieschets...
article 1991
document
Koolen, C. (author), Huppes, G. (author)
Ergonomen van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) maken gebruik van een eenvoudig instrument om werktekeningen te toetsen op ergonomische aspecten. Dit instrument, videosomatografie, is een systeem van twee camera's, een mixer, en twee monitoren, waarmee een mens in een tekening van een werkplek wordt geplaatst. In dit...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Osinga, D.S.C. (author), Huppes, G. (author), Neelen, E. (author)
Eén van de factoren binnen de arbeid die bijdraagt aan het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat (zoals rugklachten) is tillen. Vaak is met wat kleine aanpassingen op de werkplek iets te doen aan die fysieke belasting. Voor het verrichten van tilwerkzaamheden zijn veel hulpmiddelen in de handel, ieder met zijn eigen...
book 1991
document
Algemeen Bureau voor Ongevallenpreventie en Materieelzaken (author), Osinga, D.S.C. (author), Huppes, G. (author), de Jong, H. (author)
Dit vooronderzoek arbo-beoordelingsrichtlijn voor hefsteigers probeert aan de hand van een aantal vragen na te gaan in hoeverre het mogelijk of zinvol is hefsteigers op arbo-aspecten te gaan beoordelen. Stilgestaan wordt bij: merken en typen hefsteigers; markt en marktverwachtingen; toepassingsgebied en arbeidsomstandigheden; beoordelen van arbo...
book 1991
document
Dul, J. (author), Meyboom, R.L.E. (author), Huppes, G. (author)
Van 10 tot 14 juni 1991 is de jaarlijkse internationale 'Industrial Ergonomics and Safety Conference' gehouden van de International Foundation for Industrial Ergonomics and Safety Research (IFIESR). Opvallend was dat veel Amerikaanse lezingen zich uitsluitend richtten op maatregelen bij de mens, terwijl de Europese visie op ergonomie meer...
article 1991
Searched for: author%3A%22Huppes%2C+G.%22
(1 - 20 of 36)

Pages