Searched for: author%3A%22Hulskotte%2C+J.H.J.%22
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Hulskotte, J.H.J. (author), Coenen, P.W.H.G. (author)
In deze notitie worden de wijzigingen van de emissiefactoren ten behoeve van AERIUS Calculator voor de Zeevaart beschreven. De jaarlijkse update is nodig om de nieuwste inzichten vanuit de Emissieregistratie in AERIUS Calculator te implementeren. De thans geleverde factoren geven op nationaal niveau goeddeels dezelfde resultaten als de...
report 2021
document
Ligterink, N.E. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Dellaert, S.N.C. (author), de Ruiter, J.M. (author)
TNO emissiefactoren voor zeevaart en binnenvaart voor AERIUS 2021
report 2021
document
Hulskotte, J.H.J. (author), Coenen, P.W.H.G. (author)
In deze notitie worden de wijzigingen van de emissiefactoren ten behoeve van AERIUS Calculator voor de binnenvaart beschreven. De jaarlijkse update is nodig om de nieuwste inzichten vanuit de Emissieregistratie in AERIUS Calculator te implementeren. De thans geleverde factoren geven op nationaal niveau goeddeels dezelfde resultaten als de...
report 2021
document
van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Ouwens, J.D. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), de Wilde, H.P.J. (author)
In dit TNO-rapport, opgesteld voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschrijven en duiden we de meest recente ontwikkelingen in de sector mobiliteit voor zes deelgebieden. Hierbij geven we per deelgebied een inschatting van de gevolgen van deze ontwikkelingen op de toekomstige uitstoot van CO2- en/of luchtverontreinigende stoffen. Het...
report 2020
document
Vonk, W.A. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Harmsen, J. (author), van Eijk, E. (author), Hoen, A. (author), Kleijn, A. (author), Nielsen, D. (author), van Wijngaarden, L. (author), Geilenkirchen, G. (author)
Dit rapport is een achtergronddocument bij de analyse van PBL van maatregelen voorgesteld door het Kabinet om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. In dit rapport worden in aparte factsheets de effecten en kosten voor vijf maatregelen voor de sector mobiliteit gepresenteerd (hoofdstuk 6 uit de koepelnotitie van PBL). De analyse is...
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author), Dellaert, S.N.C. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Verbeek, R.P. (author), Vonk, W.A. (author)
Wegvoertuigen, schepen, mobiele werktuigen, en andere bronnen binnen de sector Verkeer en Vervoer, zoals vliegtuigen en treinen, leveren schadelijke emissies. TNO is verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste inzichten op dit gebied. Deze worden onder meer verkregen door het doen van metingen van praktijkemissies en via internationale...
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Kadijk, G. (author), Vermeulen, R.J. (author), Indrajuana, A.P. (author), Elstgeest, M. (author), van Mensch, P. (author), de Ruiter, J.M. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Geilenkirchen, G. (author), Traa, M. (author)
TNO actualiseert jaarlijks de emissiefactoren voor wegverkeer.Deze emissiefactoren worden gebruikt in de Emissieregistratie, onder meer ten behoeve van internationale emissierapportages, maar ook in verspreidingsmodellen ten behoeve van de berekening van concentraties van luchtverontreinigende stoffen. In 2019 is een aantal emissiefactoren...
report 2019
document
Hulskotte, J.H.J. (author)
report 2019
document
Denier van der Gon, H.A.C. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Jozwicka, M. (author), Kranenburg, R. (author), Kuenen, J.J.P. (author), Visschedijk, A.J.H. (author)
The relative contribution of wear emissions to urban road transport PM10 emissions has steadily grown and reaches more than 50% in many countries. Based on reported emissions by European countries for brake and tire wear and road abrasion, an overview of the emissions for Europe is presented and further analyzed for gaps and consistency. Implied...
bookPart 2018
document
Yacovitch, T.I. (author), Neininger, B. (author), Herndon, S.C. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author), Jonkers, S. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Roscioli, J.R. (author), Zavala-Araiza, D. (author)
The Groningen natural gas field in the Netherlands – one of Europe’s major gas fields – deploys a “production cluster” infrastructure with extraction, some processing and storage in a single facility. This region is also the site of intensive agriculture and cattle operations. We present results from a multi-scale measurement campaign of methane...
article 2018
document
Klein, J. (author), Molnar in 't Veld, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
The sources that cause emissions of environmental pollutants can roughly be divided into stationary and mobile sources. Examples of stationary sources are installations for generating heat and energy, such as central heating systems and electrical power plants, and installations where industrial processes take place. Mobile sources include...
report 2018
document
Plomp, A.J. (author), Droge, R. (author), Jansen, B. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
Voor milieu- en klimaatbeleidsadvies maakt PBL gebruik van zogeheten reductie-opties om de (kosten-)effectiviteit van mogelijke beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken (Smeets et al., 2015; Smeets et al., 2012; Daniëls & Koelemeijer, 2016). De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen vormt bij veel beleidsmaatregelen een belangrijk hulpmiddel...
other 2018
document
Hulskotte, J.H.J. (author)
De normering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door de zeescheepvaart is geen onderdeel van het Europese luchtbeleid. Europa beperkt zich tot nu toe vooral tot het versterken van het beleid dat in interna-tionaal verband gestalte krijgt. Wat zijn de verwachte effecten van het bestaande beleid op de uitstoot van CO2 en...
article 2017
document
Jochemsen-Verstraeten, J. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Keijzer, E.E. (author), Dellaert, S.N.C. (author), van Horssen, A. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
Ten behoeve van duurzaam inkopen heeft RWS TNO gevraagd om milieuprofielen op te stellen van een aantal (scheeps-)brandstoffen te weten: • Scheepsbrandstoffen, voor toepassing in baggerschepen op de Noordzee en in Nederlandse havens: • HFO (Heavy Fuel Oil) • MDO (Marine Diesel Oil) • GTL (Gas-To-Liquid) • HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) • LNG ...
report 2016
document
Hulskotte, J.H.J. (author), Roskam, G.D. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author)
Wear-related PM emissions are an important constituent of total PM emissions from road transport. Due to ongoing (further) exhaust emission reduction wear emissions may become the dominant PM source from road transport in the near future. The chemical composition of the wear emissions is crucial information to assess the potential health...
article 2014
document
Visschedijk, A.H.J. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Quass, U. (author)
An inventory of Vanadium emissions for North-West Europe for the year 2005 was made based on an identification of the major sources. The inventory covers Belgium, Germany, Denmark, France, United Kingdom, Luxembourg, Netherlands and the OSPAR region of the North Sea. Vanadium emission were calculated bottom-up using energy use activity data and...
conference paper 2013
document
Klok, E.J. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), van Breemen, T. (author)
Een nieuw rekeninstrument geeft Haven Amsterdam senl inzicht in het effect van alle activiteiten in de haven op de luchtkwaliteit en daarmee in de beschikbare milieuruimte
article 2012
document
Hulskotte, J.H.J. (author)
article 2011
document
Dröge, R. (author), Hensema, A. (author), ten Broeke, H.M. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
report 2011
document
Hulskotte, J.H.J. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
A methodology is presented to estimate the emissions of ships at berth based on their actual fuel consumption and the fuel quality. Accurate estimates of emissions from ships at berth demand reliable knowledge of the fuel consumption while at berth and associated fuel characteristics. However, assured information about energy use and fuel...
article 2010
Searched for: author%3A%22Hulskotte%2C+J.H.J.%22
(1 - 20 of 35)

Pages