Searched for: author:"Hulsegge, G."
(1 - 19 of 19)
document
Schaafsma, F.G. (author), Hulsegge, G. (author), de Jong, M.A. (author), Overvliet, J. (author), van Rossum, E.F.C. (author), Nieuwenhuijsen, K. (author)
Objectives: Workplace-based selective prevention of mental health problems currently relies on subjective evaluation of stress complaints. Hair cortisol captures chronic stress responses and could be a promising biomarker for the early identification of mental health problems. The objective was to provide an overview of the state-of-the-art...
article 2021
document
Lanser, J. (author), Hulsegge, G. (author), Gommers, M. (author), Wesseling, R. (author), Neerincx, M.A. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Het kan voor mensen die werkloos zijn en met name voor mensen met een laag opleidingsniveau, gebrek aan werkervaring en/of belemmeringen van psychische, lichamelijke en/of verstandelijke aard lastig zijn om een goed beeld te krijgen van beroepen die bij hen passen. Virtual Reality (VR) biedt de mogelijkheid om werkzoekenden op een laagdrempelige...
report 2021
document
Hulsegge, G. (author), Proper, K.I. (author), Loef, B. (author), Paagman, H. (author), Anema, J.R. (author), van Mechelen, W. (author)
Purpose: Shift work has been related to obesity and diabetes, but the potential mediating role of lifestyle is yet unknown. Our aim was to investigate this mediating role of physical activity, diet, smoking, and sleep quality in the relationships between shift work, and obesity and diabetes. Methods: In this cross-sectional study, 3188 shift...
article 2021
document
van den Berge, M. (author), van der Beek, A.J. (author), Türkeli, R. (author), van Kalken, M. (author), Hulsegge, G. (author)
Objective: This study investigated associations between the co-existence of multiple types of work-related psychosocial and physical risk factors, and (1) obesity; (2) smoking; and (3) leisure-time physical inactivity. It also aimed to identify sociodemographic characteristics related to clustering of work-related risk factors and lifestyle...
article 2021
document
van de Ven, H. (author), Hulsegge, G. (author), de Korte, E.M. (author), Burdorf, A. (author), Oude Hengel, K.M. (author)
Objectives This study aimed to estimate acute effects of roster characteristics on fatigue and sleep quality and investigated whether these effects differed by individual characteristics. Methods Using an ecological measurement assessment survey, fatigue and sleep quality were daily measured among 223 shift workers for up to eight weeks. A...
article 2021
document
van den Bergh, R. (author), van de Ven, H. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author)
Ondanks dat er veel bekend is over de relatie tussen nachtarbeid en gezondheid, weten we nog weinig over andere aspecten van duurzame inzetbaarheid van nachtarbeiders. Het doel van dit artikel is om een integraal duurzaam inzetbaarheidsprofiel van nachtarbeiders te vergelijken met die van dagarbeiders. Voor de analyse hebben we data van de...
article 2021
document
Hulsegge, G. (author), van Mechelen, M. (author), Paagman, H. (author), Proper, K.I. (author), Anema, J.R. (author)
Purpose. This study aimed to investigate the relationship between the moderating role of lifestyle, age, and years working in shifts and, shift work and being overweight. Methods. Cross-sectional data were used of 2569 shift and 4848 non-shift production workers who participated between 2013 and 2018 in an occupational health check. Overweight ...
article 2020
document
van den Berge, M. (author), Hulsegge, G. (author), van der Molen, H.F. (author), Proper, K.I. (author), Pasman, R.W. (author), den Broeder, L. (author), Tamminga, S.J. (author), Hulshof, C.T.J. (author), van der Beek, A.J. (author)
Health interventions often do not reach blue-collar workers. Citizen science engages target groups in the design and execution of health interventions, but has not yet been applied in an occupational setting. This preliminary study determines barriers and facilitators and feasible elements for citizen science to improve the health of blue-collar...
article 2020
document
Straat, A.C. (author), Coenen, P. (author), Smit, D.J.M. (author), Hulsegge, G. (author), Bouwsma, E.V.A. (author), Huirne, J.A. (author), van Geenen, R.G. (author), Janssen, R.P.A. (author), Boymans, T.A.E.J. (author), Kerkhoffs, G.M. (author), Anema, J.R. (author), Kuijer, P.P.E.M. (author)
Evidence for recommendations concerning the resumption of activities of daily life, including work and sport, after knee arthroplasty is lacking. Therefore, recommendations vary considerably between hospitals and healthcare professionals. We aimed to obtain multidisciplinary consensus for such recommendations. Using a Delphi procedure, we...
article 2020
document
van de Ven, H. (author), Lautenbach, H. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author)
Tijdens de coronacrisis vielen voor diverse groepen zelfstandig ondernemers de bedrijfsinkomsten weg. Hoe lang denken zzp’ers dat hun huishoudens kunnen rondkomen als hun bedrijfsinkomen geheel zou wegvallen?
article 2020
document
Hulsegge, G. (author), van Mechelen, M. (author), Proper, K.I. (author), Paagman, H. (author), Anema, J.R. (author)
Objective. This study aimed to investigate the association between shift work, and burnout and distress, and differences by degree of satisfaction with shift schedule and its impact on private life. Methods. Population 4275 non-shift factory workers and 3523 rotating 5-shift workers. Workers participated between 2009 and 2016 one to three times...
article 2020
document
Coenen, P. (author), Hulsegge, G. (author), Daams, J.G. (author), van Geenen, R.G. (author), Kerkhoffs, G.M. (author), van Tulder, M.W. (author), Huirne, J.A. (author), Anema, J.R. (author), Kuijser, P.P. (author)
Objectives Orthopaedic surgery is primarily aimed at improving function and pain reduction. Additional integrated care may enhance patient’s participation in sports and work, possibly improving performance of physical activities and quality of life (QoL). We aimed to assess the effectiveness of integrated care among orthopaedic surgery patients....
article 2020
document
Loef, B. (author), van der Beek, A.J. (author), Hulsegge, G. (author), van Baarle, D. (author), Proper, K.I. (author)
Objectives Shift work may be associated with an increased incidence of respiratory infections. However, underlying mechanisms are unclear. Therefore, our aim was to examine the mediating role of sleep, physical activity, and diet in the association between shift work and respiratory infections. Methods This prospective cohort study included 396...
article 2020
document
Hulsegge, G. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, F. (author), Preenen, P. (author)
De Taskforce Sociale Innovatie (SI) van de sector logistiek is initiator van de Roadmap Sociale Innovatie die in 2019 is ontwikkeld, mede door TNO (Preenen et al., 2018). Door de Taskforce SI zijn drie actuele thema’s benoemd om uit te werken: 1. Leiderschap, 2. Samenwerken, 3. Flexibilisering. In relatie tot veranderende technologie, human...
report 2020
document
Hulsegge, G. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, F. (author), van den Berg, L. (author), Rosenkrantz, N. (author), Steinhoff, M. (author)
De Tool Innovatie Leiderschap is een prototype en nog geen uitwerking in een definitieve vorm. Het prototype is een ‘route-bord’ met een ‘set paradox-kaartjes’ en een ‘matrixtabel van leiderschapscompetenties bestaand cursusaanbod’.
report 2020
document
Hulsegge, G. (author), Emmert, S.B. (author), Verhoeft, H. (author), Thijs, C. (author), Hosseini, Z. (author)
Deze Delphi-studie heeft als doel om gezamenlijk met belangrijke (wetenschappelijke) experts op het gebied van discriminatie en inclusie bij werving en selectie, te komen tot een gedeeld beeld van de belangrijkste werkzame interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen en de diversiteit te vergroten tijdens de werving en selectie. We...
report 2020
document
Venema, A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Hulsegge, G. (author), Houtman, I.L.D. (author), Gielen, W. (author), Kraan, K.O. (author), in der Maur, M. (author), Pleijers, A. (author), van Thor, J. (author), Douwes, M. (author), Heijnen, M. (author), Eysink, P. (author), Visser, S. (author), van der Molen, H. (author)
De Arbobalans geeft, op basis van recente cijfers uit landelijke monitors en onderzoeken, een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden en van het arbobeleid in bedrijven in Nederland. We doen dat in 4 hoofdstukken: Kerncijfers; Ziekteverzuim; Arbeidsongevallen; Beroepsziekten. De gegevens betreffen...
report 2020
document
Hulsegge, G. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, F. (author), van den Berg, L. (author), Rosenkrantz, N. (author), Steinhoff, M. (author)
De TOOL INNOVATIE LEIDERSCHAP (TIL) is bedoeld voor personen die leidinggeven aan innovatie in de sector logistiek. Deze tool is met name bedoeld voor op personen op middenkaderniveau van een groot bedrijf, en directeur-eigenaren van een midden- en kleinbedrijf, die leidinggeven aan een innovatie. Met innovatie wordt vooral bedoeld: het invoeren...
report 2020
document
Hulsegge, G. (author), Otten, W. (author), van den Ven, H.A. (author), van den Tooren, M. (author), Putnik, K. (author), Blonk, R.W.B. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Welke factoren beïnvloeden werkgevers om personen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen en te houden? Deze vraag staat centraal in dit rapport waar we de ontwikkeling van het Integratieve GedragsModel toegepast op Inclusief Werkgeversgedrag (IGM-IW) beschrijven en uiteenzetten hoe we de concepten in dit model meetbaar hebben gemaakt in de...
report 2020
Searched for: author:"Hulsegge, G."
(1 - 19 of 19)