Searched for: author%3A%22Huijs%2C+J.J.J.M.%22
(21 - 35 of 35)

Pages

document
Huijs, J.J.J.M. (author), Liebregts, W. (author), Brouwer, P. (author), Blonk, R.W.B. (author), Luijters, K. (author), Andriessen, S. (author)
TNO heeft in het kader van het kennisinvesteringsprogramma en met medefinanciering vanuit Stichting Instituut Gak een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van re-integratie. Het doel van dit project was de voorspellers van een succesvolle uitstroom naar werk of scholing te onderzoeken bij mensen met een bijstandsuitkering. Hierbij is niet...
report 2013
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Koppes, L.L.J. (author), Taris, T.W. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Introduction The present study aimed to gain insight in the predictors of full return to work (RTW) among employees on long-term sick leave due to three different self-reported reasons for sick leave: physical, mental or comorbid physical and mental problems. This knowledge can be used to develop diagnosis-specific interventions that promote...
article 2012
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Luijters, K. (author), Bal, M. (author), Domen, I. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
other 2011
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), Koppes, L. (author), Taris, T. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2010
document
Lagerveld, S.E. (author), Bültmann, U. (author), Franche, R.L. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Vlasveld, M.C. (author), Feltz van der - Cornelis, C.M. (author), Bruinvels, D.J. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), van der Klink, J.J.L. (author), Nieuwenhuijsen, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background Depression is associated with negative work outcomes such as reduced work participation (WP) (e.g., sick leave duration, work status) and work functioning (WF) (e.g., loss of productivity, work limitations). For the development of evidence-based interventions to improve these work outcomes, factors predicting WP and WF have to be...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koppes, L. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Houtman, I. (author), Blonk, R.W.B. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, S. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Andriessen, S. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Psychische klachten onder werknemers komen veel voor en leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Tijdig hervatten van werkzaamheden is van belang om langdurige uitval te voorkómen. Toch kan het in de praktijk moeilijk zijn om verzuimende werknemers met psychische klachten het werk snel te laten hervatten. De vraag is...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Genabeek, J. (author), Bennenbroek, F. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Giesen, F. (author)
Voor het vergroten van participatie en re-integratie van WWB'ers uit het zgn. granieten bestand is meer kennis nodig over hun gezondheid. Een slechte gezondheid is immers één van de belemmerende factoren hierbij. In dit artikel staat een onderzoek centraal over hoe het met de fysieke en psychische gezondheid van bijstandscliënten is gesteld....
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, P.C.J. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Fermin, B.M.F. (author), Huijs, J.J.J.M. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, P.C.J. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In dit artikel wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek onder bedrijfsartsen en psychologen naar werkhervatting bij mensen met psychische klachten. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in factoren in de werksituatie die belemmeren dat verzuimende werknemers het werk tijdig hervatten. Hiertoe zijn drie focusgroepen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Oomens, S. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Poster gepresenteerd bij het GGZ-richtlijnen congres, 8 december te Amsterdam.
other 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Fermin, B.M.F. (author), Huijs, J.J.J.M. (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hazelzet, A. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Een aantal jaren geleden is de Wiw- en ID-regeling afgeschaft omdat die onvoldoende resulteerde in uitstroom van gesubsidieerde krachten naar regulier werk. In de heftige discussie naar aanleiding van deze afschaffing werd niet betrokken dat een belangrijke aantal gesubsidieerde krachten kansen op regulier werk is misgelopen, juist door gebrek...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lagerveld, S.E. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Bennenbroek, F. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Ory, F. (author)
report 2007
Searched for: author%3A%22Huijs%2C+J.J.J.M.%22
(21 - 35 of 35)

Pages