Searched for: author%3A%22Houtman%2C+I.%22
(61 - 80 of 80)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), van den Heuvel, S. (author), van den Heuvel, F. (author)
De centrale vraag van dit onderzoek is of er wetenschappelijk bewijs kan worden aangedragen voor het feit dat het reduceren van blootstelling aan risicofactoren in het werk door met name organisatorische maatregelen resulteert in een reductie van psychische klachten en klachten van het bewegingsapparaat. Dit wordt hier gedaan door een...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S. (author), Houtman, I. (author)
Project Stress Impact.
book 2003
document
Smulders, P. (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), TNO Arbeid (author)
Deze trendrapportage brengt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland in kaart, zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerhheid, personeelskenmerken en effecten op personeel en bedrijf. De belangrijkste conclusies zijn: dat het werktempo in Nederland lijkt te te zijn gestabiliseerd...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Dit boek is een opvolger van "Trends in arbeid en gezondheid" uit 1997. Het is tot stand gekomen met structureel door de overheid aan TNO Arbeid toegekende middelen ten behoeve van de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit trendrapport wordt na een korte uiteenzetting in een inleiding van doel,...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Andriessen, S. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Houtman, I. (author), Rijnders, S. (author), van Vuuren, C. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Vrouwelijke werknemers hebben een groter risico in de WAO te belanden dan mannelijke werknemers en eenmaal in de WAO een geringere kans op reïntegratie. Dit is een van de conclusies van een onderzoek dat TNO Arbeid met subsidie van het Lisv heeft uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit drie delen die in dit rapport worden gepresenteerd: (1)...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author)
De Monitor stress en lichamelijke belasting (MSLB) is een representatieve bedrij­vensteekproef die laat zien 1) hoe werkgevers en werknemers aankijken tegen risicofactoren en gevolgen op het gebied van werkstress en lichamelijke belasting, 2) wat bedrijven doen aan preventie, 3) wat verschillen verklaart tussen bedrijven die wel of niet doen...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author)
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author)
Is werkdruk werkelijk een probleem of is het modieus gezeur dat overdreven aandacht krijgt? Moeten we ons wel zo druk maken over werkdruk? Als antwoord op deze vragen wordt in dit artikel een overzicht gegeven van cijfermatige trends, risicogroepen, maatschappelijke en bedrijfskosten. De conclusie luidt dat werkdruk een serieus probleem is....
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Kornitzer, M. (author), de Smet, P. (author), Koyuncu, R. (author), de Backer, G. (author), Pelfrene, E. (author), Romon, M. (author), Boulenguez, C. (author), Ferrario, M. (author), Origgi, G. (author), Sans, S. (author), Perez, I. (author), Wilhelmsen, L. (author), Rosengren, A. (author), Isacsson, S.O. (author), Östergren, P.O. (author)
Background: The motives, objectives and design of a multicentre prospective study on job stress, absenteeism and coronary heart disease in Europe (the JACE study) is presented in this paper. Some specific gaps in the reviewed literature are explicitly tapped into by the JACE study. Its objectives are i) to compare the distributions of the...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Lourijsen, E. (author), Houtman, I. (author), Kompier, M (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In this book the ways in which companies can combat stress by changing the workplace to reduce stress rather than by treating an already stressed individual are investigated. Costs and benefits of stress prevention in general are discussed, with an emphasis on approaches that involve both the individual and the place of work. Since one of the...
bookPart 1999
document
Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), Vaas, F. (author), TNO Arbeid (author)
De werkdruk zou in Nederland hoger zijn dan in andere landen van de Europese Unie (EU). Er is momenteel heel veel aandacht voor. Werkdruk-deskundige Irene Houtman deed onderzoek: Is de werkdruk in Nederland nu werkelijk zo'n probleem, of is het gezeur en is de aandacht ervoor overdreven? Wat zit er achter die hoge werkdruk en hoe kijken anderen,...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Karasek, R. (author), Brisson, C. (author), Kawakami, N (author), Houtman, I. (author), Bongers, P. (author), Amick, B (author)
This article consists of three parts. Part 1 discusses the Job Content Questionnaire (JCQ), designed to measure scales assessing psychological demands, decision latitude, social support, physical demands, and job insecurity. Part 2 reports the cross-national validity, for men and women, of the JCQ scales in six broadly representative populations...
article 1998
document
Otten, F.W.J. (author), Smulders, P. (author), Houtman, I. (author), Schmeets, H. (author)
In deze studie zijn voor de gehele beroepsbevolking en onderscheiden leeftijdsgroepen de samenhangen onderzocht tussen de componenten van Karaseks "job strain" model (werkdruk, controlemogelijkheden en steun op de werkplek) en ziekteverzuim. Bij het berekenen van de samenhangen is gecorrigeerd voor fysieke werkbelasting, aantal wekelijkse...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I. (author)
The goal of the report is to develop social indicators for the working environment in Europe on the basis of existing working environment statistics. Social indicators (chapter 2) contain information about the social situation in a country or international community. They give information about policy and about policy effects. It shows also what...
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I. (author)
Deze publikatie is de handleiding voor de NOVA-WEBA (NIPG OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid). De NOVA-WEBA is afgeleid van het werkplekanalyse-instrument de WEBA-methodiek. Met deze gestandaardiseerde vragenlijst kan op een snelle wijze welzijnsrisico's in functies worden beschreven welke volgends de...
report 1996
document
TNO Preventie en gezondheid (author), Hoogendoorn, L. (author), Houtman, I. (author)
report 1996
document
Goudswaard, A. (author), Houtman, I. (author), Dhondt, S. (author), Kompier, M. (author), Hildebrandt, V. (author), van Grinten, M. (author)
TNO Preventie en Gezondheid heeft een instrument ontwikkeld voor het monitoren van stress en lichamelijke belasting en het hierop gerichte ondernemingsbeleid. De reden voor het ontwikkelen van één instrument voor zowel stress als lichamelijke belasting is dat beide als belangrijke oorzaken worden gezien voor het ontstaan van respectievelijk...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO Centrum voor Arbeid (author), Houtman, I. (author), Marquart, H. (author), de Weger, D. (author)
Dit rapport bevat een haalbaarheidsstudie naar de bruikbaarheid van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E's) om informatie te verschaffen over een aantal bedreigende en belastende factoren in het werk, die voor de arbomonitor van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) prioriteit hebben. Uitgangspunt was om die informatie...
report 1995
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Dam, J. (author), Houtman, I. (author), Kompier, M. (author)
Werkstress is een belangrijk probleem in de bedrijfstak goederenvervoer over de weg. Oorzaken zijn vooral knelpunten op het gebied van werk- en rusttijden, planning, werkoverleg en ergonomie. Door NIPG-TNO is onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan en de mogelijkheden tot scholing ter vermindering van de werkstress. In dit artikel wordt...
article 1992
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I. (author)
Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal van de Arbeid is aan het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg-TNO (NIPG-TNO) opdracht verleend om een vragenlijst voor werknemers te ontwikkelen die is gebaseeerd op de bestaande WEBA-methodiek, aangevuld met twee extra modules: één over werkdruk en...
report 1992
Searched for: author%3A%22Houtman%2C+I.%22
(61 - 80 of 80)

Pages