Searched for: author%3A%22Houtman%2C+I.%22
(41 - 60 of 80)

Pages

document
Kornitzer, M. (author), DeSmet, P. (author), Sans, S. (author), Dramaix, M. (author), Boulenguez, C. (author), DeBacker, G. (author), Ferrario, M. (author), Houtman, I. (author), Isacsson, S.O. (author), Ostergren, P.O. (author), Peres, I. (author), Pelfrene, E. (author), Romon, M. (author), Rosengren, A. (author), Cesana, G. (author), Wilhelmsen, L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
AIMS: The intention of this study is to investigate the relationship of the demands/control/strain model with hard coronary events in an epidemiological, prospective, multicenter, European study. METHODS AND RESULTS: Six cohorts (Brussels, Ghent, Lille, Barcelona, Göteborg and Malmö) from four European countries (Belgium, France, Spain and...
article 2006
document
de Lange, A. (author), Taris, T. (author), Jansen, P. (author), Smulders, P. (author), Houtman, I. (author), Kompier, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2006
document
Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Brenninkmeijer, V. (author), van den Bossche, S. (author), de Vroome, E. (author), Jettinghof, K. (author), Evers, M. (author)
Project Stress Impact
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author), Blatter, B. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E. (author)
Het huidige beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is erop gericht dat werkgevers en werknemers, uitgaande van doelvoorschriften in de arboregelgeving, zelf invulling geven aan het bereiken van een veilige en gezonde werkomgeving. Deze ruimte voor maatwerk prikkelt de zelfwerkzaamheid en moet leiden tot effectiever...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wiezer, N. (author), van den Heuvel, S. (author), Kraan, K. (author), Houtman, I. (author), Sluiter, J.K. (author), van Veldhoven, M. (author), Warning, J. (author), van den Bossche, S. (author)
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Evers, M. (author), Houtman, I. (author)
Project Stress Impact
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), van den Berg, R. (author)
Om omvang en trends in werkdruk in Europa te beschrijven, Nederland hierop in Europa te positioneren, en oorzaken van werkdruk in Europa te identificeren is een gegevensbestand geanalyseerd met informatie over arbeid en gezondheid van een representatieve steekproef werkenden uit de Europese lidstaten anno 1990, 1995 en 2000. Per lidstaat ging...
article 2006
document
Jarvisalo, J. (author), Anderson, B. (author), Boedeker, W. (author), Houtman, I. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
There is evidence that mental health as a cause of sickness absenteeism and work disability may be increasing in Europe. Researchers from four European countries, all active in social insurance related research, therefore, initiated country reports that analyses available statistics on disorders behind sickness absenteeism, interpret and discuss...
book 2005
document
de Smet, P. (author), Sans, S. (author), Dramaix, M. (author), Boulenguez, C. (author), de Backer, G. (author), Ferrario, M. (author), Cesana, G. (author), Houtman, I. (author), Isacsson, S.O. (author), Kittel, F. (author), Ostergren, P.O. (author), Peres, I. (author), Pelfrene, E. (author), Romon, M. (author), Rosengren, A. (author), Wilhelmsen, L. (author), Kornitzer, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: Over the last 20 years stress at work has been found to be predictive of several conditions such as coronary heart disease, high blood pressure and non-specific sick leave. The Karasek demand/ control/strain concept has been the most widely used in prospective epidemiological studies. Objectives: To describe distribution in Karasek's...
article 2005
document
Houtman, I. (author), Blatter, B. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jarvisalo, J. (author), Andersson, B. (author), Boedeker, W. (author), Houtman, I. (author)
There is evidence that mental health as a cause of sickness absenteeism and work disability may be increasing in Europe. Researchers from four European countries, all active in social insurance related research, therefore, initiated country reports that analyses available statistics on disorders behind sickness absenteeism, interpret and discuss...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), Houtman, I. (author), van den Bossche, S. (author), Kraan, K. (author), van den Heuvel, S. (author), Terwee, C. (author), Bongers, P. (author), Koningsveld, E. (author), Abspoel, M. (author), Blonk, R. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en ter vergroting van de bewustwording van belanghebbende partijen in het veld, inzicht verkrijgen in de gezondheidsschade en kosten van arm-, nek en schouderklachten (RSI) en van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan TNO is...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Lange, A. (author), Taris, T. (author), Jansen, P. (author), Kompier, M. (author), Houtman, I. (author), Bongers, P. (author)
Wat is de invloed van leeftijd op de relatie tussen werkkenmerken en de motivatie om te leren? Door middel van een longitudinaal vragenlijstonderzoek zijn oudere werknemers (>50 jaar) met jongere werknemers (
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Miedema, M. (author), Jettinghoff, K. (author), Starren, A. (author), Heinrich, J. (author), Gort, J. (author)
Fatigue is a 'reduction in physical and/or mental capacity as the result of physical, mental, or emotional exertion which may impair nearly all physical abilities including: strength, speed, reaction time, coordination, decision making or balance'. The literature is quite clear on the debilitating effect of fatigue on (different aspects of)...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author)
In augustus 2005 werd in Okayama, Japan, de tweede ICOH-conferentie over psychosociale factoren in het werk gehouden. In dit verslag worden een aantal opvallende "emerging issues" in het onderzoek rond werk en werkomstandigheden beschreven. De vier opkomende min of meer nieuwe thema's volgens de auteurs zijn: de "positieve psychologie" als...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Evers, M. (author), Jettinghof, K. (author), Houtman, I. (author)
Project Stress Impact
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), van den Berg, R. (author)
Staatssecretaris Van Hoof van het ministerie van SZW diende in oktober 2004 een adviesaanvraag bij de SER in over de evaluatie van de Arbowet met als uitgangspunt een vermindering van regelgeving. Voorgesteld werd de vermindering van regels toe te spitsen op het schrappen van bestaande regelgeving over zogenaamde 'lage risico's' waarbij de...
report 2005
document
Schaufeli, W. (author), Houtman, I. (author)
In 1996 ging het NWO-PRIORITEIT-programma 'Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie' (PAV) van start. Het doel van dit programma is het entamineren en stimuleren van een reeks samenhangende onderzoeken vanuit bedrijfsgeneeskundige, epidemiologische, fysiologische en psychologische invalshoeken naar PAV. Het programma is multidisciplinair...
article 2004
document
Klein Hesselink, J. (author), Houtman, I. (author), van den Berg, R. (author), van den Bossche, S. (author), van den Heuvel, F. (author)
In 2000, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (the Foundation) carried out the third European Survey on Working Conditions. In that survey, information was collected on the working conditions, health and wellbeing of employed and self-employed persons in the 15 Member States of the European Union. The...
book 2004
document
Houtman, I. (author), Smulders, P. (author)
Reactie op 'Bevordert het werk het leren van leraren? Een longitidinale toets van de actief leren-hypothese in Karaseks Demand-Control-model'. T.W. Taris, M.A.J. Kompier, A.H. de Lange, W.B. Schaufeli en P.J.G. Schreurs, Gedrag & Organisatie, 2003, 16, p. 142-167. De auteurs menen dat Taris et al. zich weinig verdiept hebben in eerder onderzoek...
article 2003
Searched for: author%3A%22Houtman%2C+I.%22
(41 - 60 of 80)

Pages