Searched for: author%3A%22Hoolboom%2C+H.%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Gründemann, R.W.M. (author), Draaisma, D. (author), Hoolboom, H. (author)
In een longitudinaal onderzoek naar de taak, de gezondheid en het welbevinden van uitvoerders in het bouwbedrijf is, bij degenen die de functie gebleven zijn (de blijvers), ingegaan op de vraag naar de oorzakelijke invloed van de werksituatie op de gezondheid. Met behulp van lineaire regressie-analyses is getracht de gezondheid op het moment van...
article 1992
document
Lourijsen, E.C.M.P. (author), Hoolboom, H. (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
In 1988 a research project in the field of the pre-employment medical examinations was initiated and subsidized by The Netherlands Ministry of Social Affairs and Employment. The main reason for carrying out this project was the expressed interest of The Netherlands government in the use and effectiveness of the pre-employment medical...
bookPart 1991
document
Draaisma, D. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoolboom, H. (author)
Om inzicht te krijgen in de omvang en aard van de uitval uit het werk van uitvoerders in de bouwnijverheid, is een longitudinaal onderzoek verricht. Behalve de omvang en aard van de uitval gedurende de vier jaar tussen de beide metingen, wordt ook de rol die de gezondheid bij de uitval speelt in beschouwing genomen. Het bleek dat eenderde van de...
article 1991
document
van Dijk, R. (author), Hoolboom, H. (author), Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
Symposium over hulpverlening en beleid Utrecht, 9 maart 1989.
book 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Putten, D.J. (author), Hoolboom, H. (author), Benraadt, J. (author)
report 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), de Kort, W.L.A.M. (author), Hoolboom, H. (author)
report 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Hoolboom, H. (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
Rapport waarin verslag wordt gedaan van de resultaten van een enqûete-onderzoek naar de praktijk van de medische aanstellingskeuring in Nederland, gehouden bij een steekproef van Nederlandse bedrijven en artsen. Het blijkt dat de gehanteerde procedures t.a.v. de rechten en plichten van de betrokken partijen, nog in belangrijke mate afwijken van...
book 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoolboom, H. (author)
Dit rapport beschrijft een onderzoek verricht door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG/TNO) in samenwerking met de Stichting Arbouw, naar de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en het welzijn onder uitvoerders in de bouwnijverheid. Het onderzoek vormt een vervolg op een in 1983 eveneens door het NIPG/TNO verricht...
report 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Hoolboom, H. (author), Dieges, P.H. (author), van de Klaauw, M.M. (author)
report 1989
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Heslinga, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Stegehuis, G.W. (author), Walpot, J.I. (author)
Beschrijving van de technische en sociaal economische situatie van het gebruik van 1,3- butadieen in het Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot de arbeidshygienische omstandigheden. Er wordt voorgesteld de MAC-waarde te verlagen.
book 1988
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Hoolboom, H. (author), van Putten, D.J. (author), Smit, H.A. (author)
conference paper 1988
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Grundemann, R.W.M. (author), Heslinga, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Stegehuis, G.W. (author), Walpot, J.I. (author)
report 1988
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Heslings, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Walpot, J.I. (author)
Beschrijving van de technische en sociaal-economische situatie van het gebruik van trichloormonofluormethaan in het Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot de arbeidshygiënische omstandigheden. Blootstelling kan in de gehele industrie plaats vinden. Alleen bij de produktie van flexibele polyurethaan schuimen kunnen concentraties voorkomen die...
report 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoolboom, H. (author)
bookPart 1988
document
Commissie Arbeids Geneeskundig Onderzoek TNO (author), Hoolboom, H. (author)
report 1987
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Medisch Biologisch Laboratorium TNO Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Hoolboom, H. (author), van Hemmen, J.J. (author), Heslinga, D.C. (author), de Mik, G. (author), Lanting, R.W. (author), Smulders, P.G.W. (author)
report 1987
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dijkstra, A. (author), Hoolboom, H. (author), Smulders, P. (author)
report 1987
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Grundeman, R.W.M. (author), Heslinga, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Stegehuis, G.W. (author), Walpot, J.I. (author)
book 1987
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Hoolboom, H. (author)
conference paper 1987
document
Hoolboom, H. (author), Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1986
Searched for: author%3A%22Hoolboom%2C+H.%22
(1 - 20 of 36)

Pages