Searched for: author%3A%22Hoofdgroep+Maatschappelijke+Technologie+TNO+%22
(81 - 100 of 107)

Pages

document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In 1983 is het beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels of via omleidingen gereedgekomen [1]. Via dit model wordt een mogelijkheid geboden om op getalsmatige manier risico’ s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te vergelijken. In opdracht van RWSDiretie Sluizen en Stuwen is door de AfdelingIndustriële Veiligheid van de Hoofgroep...
report 1985
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Talmon, A.M. (author)
Wake effects will cause power loss when wínd turbínes are grouped in so called wind turbine parks. Wind tunnel measurements of the wake of a wind turbíne model are conducted in order to refine calculatíons of wake effects. Wake effects caused by tower and nacelle are studied in uniform flow. Wake development depending on tip speed ratío is...
report 1985
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO Metaalinstituut TNO Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Smit, H.A. (author), Matthijsen, M.J.C. (author), Compaan, H. (author), Groenen, P.J. (author), de Mik, G. (author), Hoolboom, H. (author)
Metaalbewerkingsvloeistoffen zijn stoffen die bij snijdende, deels ook bij omvormende en vormgevende bewerkingen van veelal metallische werkstukmaterialen worden gebruikt. De belangrijkste functies van metaalbewerkingsvloeistoffen zijn het smeren en koelen van werkstuk en gereedschap. Onderscheid wordt gemaakt tussen snijoliën en waterhoudende...
report 1985
document
Centrale Staf Interne en Externe Communicatie Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1985
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author), Claus, J. (author)
public lecture 1985
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author), van den Brink, W.J. (author), Scholte Ubing, D.W. (author), Warschauer, K.A. (author)
Het blijft voorpaginanieuws: de ontdekking van stukken grond - vaak al in gebruik als woonwijk - die in sterke of minder sterke mate verontreinigd zijn door (chemisch) afval dat daar in het verleden is gestort. Al die aan het licht gekomen gevallen van bodemverontreiniging mobiliseren allereerst twee partijen : de bewoners (die zich al...
book 1985
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author), Reinders, M.E. (author), Rappoldt, L.M. (author)
Samenvattingen van alle TNOrapporten en publicaties op dit gebied tussen ca 1981 en 1985
book 1985
document
Kooijman, S.A.L.M. (author), Metz, J.A.J. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO Centraal Laboratorium TNO (author)
article 1984
document
Thewissen, D.H.M.W. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO Instituut voor Toegepaste Chemie TNO (author)
article 1984
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author), Meijer, J.A.M. (author)
doctoral thesis 1984
document
Centrale Staf Interne en Externe Communicatie Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1984
document
Centrale Staf Interne en Externe Communicatie Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1984
document
Centrale Staf Interne en Externe Communicatie Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1984
document
Centrale Staf Interne en Externe Communicatie Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1984
document
Centrale Staf Interne en Externe Communicatie Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1984
document
Nederlandse organisatie TNO Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO, afd. Industriële veiligheid Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO Instituut TNO voor werktuigkundige constructies Instituut voor zintuigfysiologie TNO (author), Bockholts, P. (author), Brouwers, A.A.F. (author), Kop, A.A.M. (author), Pasmooij, C.K. (author), Veldhuyzen, W. (author), Vermeulen, J. (author)
report 1983
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author), van Aalst, R.M. (author), Diederen, H.S.M.A. (author), Duyzer, J.H. (author), Meyer, G.M. (author)
conference paper 1983
document
Centrale Staf Interne en Externe Communicatie Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1983
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Kooijman, S.A.L.M. (author)
Likelihood based confidence sets for LC50 are shown to be applicable, even in cases where point estimates lose their value due to a low number of concentrations of a test-compound showing partial mortality. This is particularly useful in the classification of chemicals by their LC50's, when concentration-response relations are steep with respect...
article 1983
document
Besemer, A.C. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
The paper describes the analysis of products of the photochemical degradation of toluene and toluene-14C in smog chamber experiments. Compounds identified included methylglyoxal, possibly the recently postulated butenedial and other carbonyl compounds. The main product of photochemical degradation of methylglyoxal appeared to be acetaldehyde....
article 1982
Searched for: author%3A%22Hoofdgroep+Maatschappelijke+Technologie+TNO+%22
(81 - 100 of 107)

Pages