Searched for: author%3A%22Hoofdgroep+Maatschappelijke+Technologie+TNO+%22
(61 - 80 of 107)

Pages

document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1987
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author)
other 1987
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1987
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1987
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1987
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
other 1987
document
Rolloos, M. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1986
document
Duyzer, J.H. (author), Meyer, G.M. (author), van Aalst, R.M. (author), Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author)
report 1986
document
van Egmond, N.D. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
Doel van het Nationaal Onderzoekprogramma Kolen (NOK) is het wegnemen van knelpunten en belemmeringen op technisch en milieuhygienisch gebied voor de grootschalige herintroductie van steenkool in de Nederlandse energiehuishouding. Een mogelijk knelpunt is luchtverontreiniging. Daarom is het deelprogramma "Luchtverontreiniging ten gevolge van de...
report 1986
document
Phaff, J.C. (author), Ham, P.J. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1986
document
van der Wal, J.F. (author), Moons, A.A.M. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1986
document
Phaff, J.C. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1986
document
Ham, P.J. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1986
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Mulder, W. (author)
Wanneer stortgoederen worden verplaatst ontstaan als gevolg van díe verplaatsingen stofvormige emissies, welke onder invloed van de wind worden verspreid. Deze emissies ontstaan tevens wanneer deze stortgoederen vrij aan de lucht liggen opgeslagen. Het bepalen van de mate van die emissies heeft in het verleden niet erg systematisch...
report 1986
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Ham, P.J. (author), Cornelissen, H.J.M. (author), van der Zee, H. (author)
report 1986
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Adema, D.M.M. (author), van den Bos Bakker, G.H. (author)
report 1986
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author), Pietersen, C.M. (author)
conference paper 1986
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In 1983 is het beslismodel vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels of via omleidingen gereedgekomen [1]. Via dit model wordt een mogelijkheid geboden om op getalsmatige manier risico’ s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te vergelijken. In opdracht van RWSDiretie Sluizen en Stuwen is door de AfdelingIndustriële Veiligheid van de Hoofgroep...
report 1985
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Thijsse, T.R. (author), Huygen, C. (author)
report 1985
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Kok, O.M.P. (author), Pietersen, C.M. (author)
Uit de LPG-Integraalstudie [4] blijkt dat de BLEVE van de LPG-Tankauto het risico van het autotankstation domineert (bij ondergrondse opslagtank). In deze studie is nagegaan wat de invloed is van een aantal mogelijk te treffen voorzieníngen aan de LPG-tankauto en het LPG-autotankstation op de frequentie van een BLEVE van de LPG-tankauto. De te...
report 1985
Searched for: author%3A%22Hoofdgroep+Maatschappelijke+Technologie+TNO+%22
(61 - 80 of 107)

Pages