Searched for: author%3A%22Hoofdgroep+Maatschappelijke+Technologie+TNO+%22
(1 - 20 of 107)

Pages

document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Duyzer, J.H. (author), Verhagen, H.L.M. (author), Weststrate, J.H. (author), Bosveld, F.C. (author)
The dry deposition flux of NH3 to coniferous forest was determined by the micrometeorological gradient method using a 36m high tower. Aerodynamic characteristics of the site were studied, using a second tower erected in the forest 100m from the first. Fluxes and gradients of heat and momentum measured on both towers indicated a fairly...
article 1992
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Verschut, C. (author), Oonk, J. (author), Mulder, W. (author)
report 1991
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen heeft de afdeling Industriele Veiligheid van de Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO het beslismodel vervoer brandbare vloeistoffen dat in 1986 is opgesteld aan de hand van recente gegevens geactualiseerd. De actualisatie heeft plaatsgevonden op grond van meer gedetailleerde...
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Melman, A.G. (author), Boot, H. (author), Gerritse, G. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), van Oort, H. (author), Builtjes, P.J.H. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), van Tongeren, W.G.J.M. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Brand, R.A. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Heesink, A.B.M. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Ansems, A.M.M. (author), Nielen, R. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Heslinga, D.C. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Adema, D.M.M. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author), van der Belt, R. (author), Buringh, E. (author), Esmeijer, F.G. (author), van Wijck, J.H. (author)
In een drietal bedrijven werden experimenten uitgevoerd om stofconcentraties te verminderen door gedroogde vormelingen te benevelen en door een zifter te plaatsen in de vormzandstroom. Beneveling vond plaats bij de afschuiver, platenwentelaar, het opsnijpunt, bij de lege droogplaten en bij de afvalbanden, cq. de overstortpunten van de...
book 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Duyzer, J.H. (author), Fowler, D. (author), Meixner, F. (author), Dollard, G. (author), Johanson, C. (author), Gallagher, M. (author)
conference paper 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Wichers, H.J. (author), Harkes, M.P. (author), Arroo, R.R.J. (author)
The 5-methoxypodophyllotoxin contents of plants, cell cultures and regenerated plants of Linum flavum are compared. It is demonstrated that cell cultures are able to produce amounts of 5-methoxypodophyllotoxin that are comparable to the concentration in fully differentiated plants. The production of 5-methoxy-podophyllotoxin depends on the...
article 1990
document
Collet, P.J. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
The economics of small scale gas turbine based cogeneration systems are analyzed on the basis of avoided costs for an electric utility exploiting such systems. This concerns a theoretical study in which the cogeneration system as a means for electricity generation is assumed to supplant the building of new central electricity generating plant....
conference paper 1989
document
Lindqvist, F. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1989
document
Kooijman, S.A.L.M. (author), van der Hoeven, N. (author), van der Werf, D.C. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1989
document
Dubbeld, M. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
article 1989
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Buringh, E. (author), Lanting, R.W. (author), Hafkenscheid, T.L. (author), Koster, P.B. (author)
Het systematisch herkennen en evalueren van blootstelling is een belangrijk aspect van het toxische stoffen beleid. Hiertoe kan het noodzakelijk zijn over te gaan tot het verrichten van metingen om de blootstelling te kwantificeren. Dit artikel gaat in op een aantal aspecten van het meten van concentraties van toxische stoffen in werk pleklucht.
article 1989
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Bruijnes, C. (author), Bosman, R. (author), Bareman, P. (author), Besemer, A. (author)
Infrared spectroscopy appears to be a helpful tool for conformational analyses of starch derivatives. In this study spectral changes in the fmgerprint region between 1200 and 900 cm-1 are related to changes in tertiary structures of β-cyclodextrin and linear dextrin inclusion complexes, linear dextrin after removal of complexed agent and...
conference paper 1989
Searched for: author%3A%22Hoofdgroep+Maatschappelijke+Technologie+TNO+%22
(1 - 20 of 107)

Pages