Searched for: author%3A%22Hoofdgroep+Maatschappelijke+Technologie+%22
(1 - 20 of 138)

Pages

document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Duyzer, J.H. (author), Verhagen, H.L.M. (author), Weststrate, J.H. (author), Bosveld, F.C. (author)
The dry deposition flux of NH3 to coniferous forest was determined by the micrometeorological gradient method using a 36m high tower. Aerodynamic characteristics of the site were studied, using a second tower erected in the forest 100m from the first. Fluxes and gradients of heat and momentum measured on both towers indicated a fairly...
article 1992
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Verschut, C. (author), Oonk, J. (author), Mulder, W. (author)
report 1991
document
Oldengarm, J. (author), de Gids, W.F. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author)
Within the framework of the Dutch participation in the IEA Annex XIV “Condensation” field experiments have been carried out to study airbome moisture transport in realistic circumstances. The experiments were done in an unoccupied 3-story dwelling in Leidschendam in the Netherlands. Some of the results will be discussed in this paper.
conference paper 1990
document
Compaan, H. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author)
article 1990
document
Dubbeld, M. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author)
report 1990
document
de Leer, E.W.B. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author)
Afgelopen zomer werd bekend dat de melk van koeien in het Lickebaert gebied (Zuid-Holland) 1,5 maal zoveel dioxine bevatte als toegestaan is. De afvalverbrandingsinstallatie van de Afvalverwerking Rijnmond (AvR) vormt in belangrijke mate de oorzaak van dit probleem. Uit onderzoek van TNO en de TU Delft blijkt dat de dioxinen niet tijdens de...
article 1990
document
Otto, P.P.H.L. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author)
For conversions involving a single enzyme, and under certain limiting conditions, the process of kinetic resolution can be described with five variables, which can be determined experimentally. Their quantitative relations have been derived. If any three of these variables are known the other two can be calculated. The relations, which are valid...
article 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Jansen, C.M.A. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen heeft de afdeling Industriele Veiligheid van de Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO het beslismodel vervoer brandbare vloeistoffen dat in 1986 is opgesteld aan de hand van recente gegevens geactualiseerd. De actualisatie heeft plaatsgevonden op grond van meer gedetailleerde...
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Leene, J.A. (author), Delaunay, D. (author), Jensen, A.G. (author)
On the basis of an extensive literature study a method has been developed to determine the velocity reduction in the far wake of obstacles in the atmospheric boundary layer. Compared to the near wake this far wake is the most important with regard to wind turbine siting, as close vicinity to obstacles will mostly be avoided because of the...
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Leene, J.A. (author), Delaunay, D. (author), Jensen, A.G. (author)
In this annex validation experiments carried out to establish the usefullness of the wake prediction method for actual obstacle situations at a wind turbine site, are reported.
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Melman, A.G. (author), Boot, H. (author), Gerritse, G. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Melman, A.G. (author), Boot, H. (author), Gerritse, G. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), van Oort, H. (author), Builtjes, P.J.H. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), van Tongeren, W.G.J.M. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Brand, R.A. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Heesink, A.B.M. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Ansems, A.M.M. (author), Nielen, R. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Heslinga, D.C. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Adema, D.M.M. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author), van der Belt, R. (author), Buringh, E. (author), Esmeijer, F.G. (author), van Wijck, J.H. (author)
In een drietal bedrijven werden experimenten uitgevoerd om stofconcentraties te verminderen door gedroogde vormelingen te benevelen en door een zifter te plaatsen in de vormzandstroom. Beneveling vond plaats bij de afschuiver, platenwentelaar, het opsnijpunt, bij de lege droogplaten en bij de afvalbanden, cq. de overstortpunten van de...
book 1990
Searched for: author%3A%22Hoofdgroep+Maatschappelijke+Technologie+%22
(1 - 20 of 138)

Pages