Searched for: author%3A%22Holmes%2C+G.C.%22
(1 - 8 of 8)
document
Rauch-Blok, C.K. (author), Holmes, G.C. (author)
The overall aim of uCARe is to reduce the overall pollutant emissions of the existing combustion engine vehicle fleet by providing vehicle users with simple and effective tools to decrease their individual emissions and to support stakeholders with an interest in local air quality in selecting feasible intervention strategies that lead to the...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), van Eijk, E. (author), Holmes, G.C. (author)
This memorandum provides an estimate of the environmental impact of setting emission criteria for the use of mobile machines in public tenders by Dutch governmental organisations and when granting construction permits. It is also indicated here which additional environmental effect can be achieved if the emissions are monitored and enforced by...
report 2021
document
Ligterink, N.E. (author), Bhoraskar, A. (author), Holmes, G.C. (author)
In de loop van de tijd zijn voertuigen zuiniger geworden door technologische ontwikkelingen en innovaties. Tegelijkertijd zijn er andere veranderingen geweest, die deze CO2 reducties deels teniet doen. Een goede vergelijking van brandstofefficiëntie van vergelijkbare voertuigen van verschillende leeftijden zal gecorrigeerd moeten worden voor de...
report 2021
document
van Zyl, P.S. (author), Holmes, G.C. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
report 2021
document
Hooftman, N. (author), Feltkamp, R. (author), Heijse, R. (author), Ligterink, N.E. (author), Holmes, G.C. (author), van Mensch, P. (author), Vermeulen, R.J. (author), Kadijk, G. (author)
Vlaanderen kampt met heel wat uitdagingen inzake luchtkwaliteit, onder meer met fijnstof en stikstofoxiden (NOX). Verkeersemissies dragen hier in belangrijke mate toe bij: in geval van NOX is verkeer zelfs de belangrijkste bron en de voornaamste oorzaak van overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen. Vlaanderen heeft er als verstedelijkte regio...
report 2020
document
Stelwagen, U. (author), Holmes, G.C. (author), Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author)
In de afgelopen tien jaar is het aantal geregistreerde ‘bromfietsen’1 (bromfietsen en snorfietsen samen) in Nederland sterk gegroeid, van ongeveer 900.000 in 2009 naar 1.230.000 in 2019. Deze groei van 27% is vooral veroorzaakt door de groei van het aantal snorfietsen (25 km/u), van ongeveer 400.000 in 2009 naar 750.000 in 2019, een groei van 87...
report 2020
document
Holmes, G.C. (author), Kin, B.D.W. (author), Fransen, R.W. (author), Rondaij, A. (author), Quak, H.J. (author), van der Tuin, M.S. (author)
In het Nederlandse klimaatakkoord zijn zero-emissiezones (ZE) voor stadslogistiek één van de belangrijke en meest concrete maatregelen in de logistieke paragraaf als het gaat om het verminderen van CO2-uitstoot. Dit betekent dat stadskernen in de toekomst alleen nog emissievrij beleverd mogen worden. Vanaf 1 januari 2025 geldt voor alle bestel-...
report 2020
document
Holmes, G.C. (author), van Zyl, P.S. (author)
In een aantal onderzoeken in 2014, 2015 en 2016 hebben TNO en M+P berekend dat A-label banden in de Nederlandse, Europese en gemeentelijke vloot tot grote baten kunnen leiden voor zowel eindgebruiker als de maatschappij. Door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is, in samenwerking met belangrijke stakeholders, daarom het...
report 2019
Searched for: author%3A%22Holmes%2C+G.C.%22
(1 - 8 of 8)