Searched for: author%3A%22Hinkema%2C+M.J.%22
(1 - 7 of 7)
document
Traversari, A.A.L. (author), Bezemer, R.A. (author), van Heumen, S.P.M. (author), Kompatscher, K. (author), Hinkema, M.J. (author), Eekhout, I. (author)
Social distancing measures to lower the risk of SARS-CoV-2 transmission limit seating capacity in and constrain restaurants’ ability to operate in an economically sustainable way. Experiments have been conducted in a real-size mock-up of a restaurant, using different table setting and configurations of the ventilation system. The study has...
article 2022
document
Hinkema, M.J. (author), Kompatscher, K. (author), Egter van Wissekerke, N.G. (author), van Heumen, S.P.M. (author), Balkuv, F.N. (author)
Het aandeel ouderen in de Nederlandse samenleving neemt de komende 20 jaar toe. Met name de toename onder 85-plussers zal resulteren in een stijgende vraag naar Wlz-zorg in het algemeen en verpleeghuiszorg in het bijzonder. De toename stelt de overheid voor een forse opgave: hoe kan de toegang tot verpleeghuiszorg worden geborgd voor wie dat...
report 2020
document
Traversari, A.A.L. (author), van Heumen, S.P.M. (author), van Tiem, F.L.J. (author), Bottenheft, C. (author), Hinkema, M.J. (author)
Background: The effectiveness of an airflow system in preventing entrainment of particles carrying micro-organisms from the periphery of an operating room (OR) or instrument layup room (ILR) is affected by many variables. It is suspected that differences in the design of the systems affect the effective protection ratio (EPR): the ratio of the...
article 2019
document
Hinkema, M.J. (author), van Heumen, S.P.M. (author), Egter van Wissekerke, N.G. (author)
Inleiding De komende twintig jaar neemt het aantal ouderen in onze samenleving toe. Met name het aantal 85-plussers stijgt. Aangezien het vooral deze ouderen zijn die behoefte hebben aan verpleeghuiszorg, ziet de overheid zich voor de vraag gesteld hoe de toegang tot verpleeghuiszorg kan worden geborgd voor wie dat nodig heeft, en hoe daarbij...
report 2019
document
Hinkema, M.J. (author), Schoone, M. (author), de Vries, B.R. (author)
Nachtzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg aan mensen met een beperking. Een goede, veilige nachtrust is een essentieel element van een goede kwaliteit van leven. Toch is er weinig bekend over de huidige praktijk. Berichtgeving in de media is overwegend kritisch en stelt vraagtekens bij de veiligheid in de nacht. Instellingen in het veld...
report 2018
document
Verhoeff, O. (author), Egter van Wissekerke, N.G. (author), Hinkema, M.J. (author), Lebesque, L.H.E.M. (author)
report 2014
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Hinkema, M.J. (author), Nauta, N.J. (author)
report 2009
Searched for: author%3A%22Hinkema%2C+M.J.%22
(1 - 7 of 7)