Searched for: author%3A%22Hilgersom%2C+M.%22
(1 - 4 of 4)
document
Blanson Henkemans, O.A. (author), Otten, W. (author), van Boxel, J. (author), Hilgersom, M. (author), Rovekamp, T. (author), Alpay, L. (author)
Zelfmanagement wordt vaak in één adem genoemd met ondersteunende technologie, zoals telemonitoring of eHealth. Dit artikel biedt inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied. Deze ontwikkelingen gaan zeer snel. Voor het borgen van kwaliteit dient daarom aandacht uit te gaan naar hoe technologieën ondersteuning bieden aan het...
article 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Alpay, L.L. (author), van Bekkum, M. (author), Blanson Henkeman, O. (author), Kalisvaart, S. (author), Laverman, M. (author), Rietkerk, O. (author), Rövekamp, T. (author), Verhoosel, J. (author), Hilgersom, M. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Alpay, L. (author), Blanson Henkemans, O. (author), Hilgersom, M. (author), Otten, W. (author), Rövekamp, T. (author), Schoone-Harmsen, M. (author), van der Boog, P. (author), Dumay, A. (author)
other 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Reeuwijk-Werkhorst, J. (author), Hilgersom, M. (author), Campagne, A. (author), van Herten, L. (author)
In toenemende mate wordt van zorgconsumenten verwacht dat zij zelf keuzes maken. Keuzes over verzekeringen, keuzes over (zelf)medicatie, maar ook de keuze wat ter sprake te brengen in een consult. Voor deze keuzes is betrouwbare informatie en inzicht in de eigen situatie nodig. Naast de inhoudelijke deskundigheid van de zorgverlener is er een...
article 2008
Searched for: author%3A%22Hilgersom%2C+M.%22
(1 - 4 of 4)