Searched for: author%3A%22Hildebrandt%2C+V.%22
(1 - 20 of 39)

Pages

document
Strijk, J. (author), van Dongen, H. (author), van Steenbergen, E. (author), Wendel-Vos, W. (author), Hildebrandt, V. (author)
public lecture 2014
document
Simons, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Ondanks de crisis lijkt het percentage bedrijven dat iets doet op het gebied van bewegen rdelijk stabiel gebleven. Fitnessactiviteiten zijn nog altijd het meest populair. Om meer medewerkers aan te spreken zouden bedrijven hun aanbod van beweegactiviteiten liefs moeten verbreden. Vakmedia
article 2013
document
Bernaards, C. (author), Hendriksen, I. (author), Hildebrandt, V. (author)
Sinds enkele jaren is bekend dat lang zitten (sedentair gedrag) schadelijk is voor de gezondheid. Het werk is een belangrijke bron van lang zitten, waardoor sprake is van een nieuw arbeidsrisico. Relatief eenvoudige middelen kunnen dit arbeidsrisico verminderen. Vakmedia
article 2013
document
Koopmans, L. (author), Bernaards, C. (author), Hildebrandt, V. (author), de Vet, H. (author), van der Beek, A.J. (author)
Data Collection Methods and Measure Validation (Paper Panel Session)
public lecture 2013
document
Koopmans, L. (author), Bernaards, C. (author), Hildebrandt, V. (author), de Vet, H. (author), van der Beek, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
conference paper 2012
document
Commissaris, D. (author), Douwes, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking verricht zijn werk zonder noemens-waardige fysieke inspanning. Vanuit traditioneel ergonomisch oogpunt zou je kunnen zeggen: ‘mission accomplished’. Echter, te weinig fysieke inspanning is ongezond en als het werk dit uit-lokt kun je spreken van een arbeidsrisico. In dit artikel...
article 2011
document
Koopmans, L. (author), Bernaards, C. (author), Hildebrandt, V. (author), van der Beek, A. (author), de Vet, R. (author)
Ondanks de grote interesse in werkprestatie bestaat er nog geen duidelijk, alomvattend conceptueel model voor. Dit is echter een voorwaarde voor het valide kunnen meten van werkprestatie. Met behulp van een multidisciplinaire, systematische review zijn conceptuele modellen van werkprestatie in bestaande literatuur geïdentificeerd. Op basis van...
article 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koopmans, L. (author), Engbers, L. (author), Gelinck, R. (author), Hildebrandt, V. (author)
Nederland vergrijst in snel tempo en daarom wordt het steeds belangrijker om oudere werknemers zo lang mogelijk vitaal en actief te houden. Leefstijlbeleid kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. TNO onderzocht samen met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) hoe het hier binnen Nederlandse organsiaties mee gesteld is. Vakmedia
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author), Jans, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koopmans, L. (author), Bernaards, C. (author), Hildebrandt, V. (author), de Vet, R. (author), van der Beek, A.J. (author)
public lecture 2010
document
Hildebrandt, V. (author), Simons, M. (author)
Leefstijlbeleid en bewegen zijn "hot". Het percentage bedrijven dat actief is op dit terrein, is in de periode 2006-2008 met tien procent gestegen. Ruim twee op de vijf bedrijven heeft een beleid op het gebied van leefstijl en beweging. De aandacht voor overgewicht blijft beperkt: slechts één op de zeven bedrijven zegt activiteiten te ondernemen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), Hildebrandt, V. (author), Engbers, L. (author), Hekkert, K. (author), Bakker, I. (author)
article 2009
document
Hildebrandt, V. (author), Redeker, M. (author), Mol, P.J. (author)
Artikel besteed aandacht aan een onderzoek van TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) naar de vraag of het aanbod aan bewegingsprogramma's voldoende aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven. Vakmedia
article 2009
document
Simons, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Op veel werkplekken bewegen mensen tegenwoordig weinig. De computer is een belangrijke veroorzaker van deze gedwongen bewegingsarmoede. De rol van de computer terugdringen is anno 2008 geen haalbare kaart. Door computertechnologie in te zetten voor bewegingsstimulering wordt de computer deel van de oplossing in plaats van deel van het probleem....
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C. (author), Ariëns, G. (author), Knol, D. (author), Simons, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Body@Work seminar “Werken aan bewegen en gezondheid”, 8 november 2007, Vrije Universiteit Amsterdam (mondelinge presentatie)
public lecture 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Veel grote bedrijven stimuleren hun werknemers om tijdens en na het werk te sporten of bewegen. In het MKB gebeurt dat veel minder. Gebrek aan tijd en geld zijn hiervoor belangrijke oorzaken. In dit artikel wordt aandacht besteed aan methoden om dit te veranderen. Vakmedia
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Artikel besteed aandacht aan de resultaten van de 'Monitor bewegen en gezondheid' van TNO welke een onderdeel vormt van de continue cross-sectionele gegevensverzameling 'Ongevallen en bewegen in Nederland'. Nederlandse werknemers leven niet echt gezond: 43 procent beweegt te weinig, 37 procent is te zwaar, 32 procent rookt en 17 procent drinkt...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M.P. (author), Verheijden, M.W. (author), Hendriksen, I.J.M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Lichamelijke conditie
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ooijendijk, W. (author), Hildebrandt, V. (author), Jacobusse, G. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Dit is een samenvatting van de eerste resultaten van de Monitor Bewegen en Gezondheid, over de periode 2000-2004, waarin trends met betrekking tot bewegen, overgewicht en de determinanten hiervan worden bestudeerd. De monitor bewegen en gezondheid is geïntegreerd in monitor ongevallen en bewegen in Nederland (OBiN). Deze monitor wordt...
article 2005
Searched for: author%3A%22Hildebrandt%2C+V.%22
(1 - 20 of 39)

Pages