Searched for: author%3A%22Herschderfer%2C+K.%22
(1 - 16 of 16)
document
Detmar, S. (author), van Buuren, S. (author), Schuren, F. (author), de Wolff, M. (author), Clabbers, N. (author), Herschderfer, K. (author)
Investments in child health and wellbeing are necessary to ensure a healthy and productive adulthood, and robust communities and societies. In this paper, we will discuss the latest insights into child health and summarize how TNO contributes to a healthy start to life through a collaborative effort involving various sectors and disciplines.
report 2016
document
Korfker, D.G. (author), Reis, R. (author), Rijnders, M.E.B. (author), Meijer-van Asperen, S. (author), Read, L. (author), Sanjuan, M. (author), Herschderfer, K. (author), Buitendijk, S.E. (author)
Objectives: To determine the prevalence of female genital mutilation (FGM) in women giving birth in 2008 in the Netherlands. Method: A retrospective questionnaire study was conducted.The study covered all 513 midwifery practices in the Netherlands. The data were analysed with SPSS 17.0. Results: The response from midwifery practices was 93%(n =...
article 2012
document
Rijnders, M. (author), Herschderfer, K. (author), Prins, M. (author), van Baaren, R. (author), van Veelen, A.J. (author), Schönbeck, Y. (author), Buitendijk, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: to evaluate the effectiveness of external cephalic version (ECV) without tocolysis or epidural analgesia, the complications associated with the procedure and the association between the number of ECV attempts and cephalic presentation at birth and caesarean section. Methods: retrospective cohort study of all (n = 924) ECVs carried...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Rijnders, M. (author), Herschderfer, K. (author), Prins, M. (author), van Baaren, R. (author), van Veelen, A.J. (author), Schonbeck, Y. (author), Buitendijk, S.E. (author)
Doel: onderzoeken van de effectiviteit van uitwendige versie zonder tocolyse of epidurale anesthesie, de complicaties die geassocieerd zijn met de procedure en het verband tussen het aantal versiepogingen en hoofd- liggingen bij de geboorte en sectio caesarea. Methode: retrospectieve cohort studie van alle (n=924) uitgevoerde uitwendige versies...
article 2008
document
van Wouwe, J.p. (author), Herschderfer, K. (author), Rodrigues Pereira, R. (author), Verkerk, P.H. (author), Lanting, C.I. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Wouwe, J.P. (author), Herschderfer, K. (author), Verkerk, P.H. (author), Reijneveld, S.A. (author), Lanting, C.I. (author)
article 2005
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Kateman, H. (author), Vogelaar, J.A. (author), Herschderfer, K. (author), Rijpstra, A. (author), Vogels, A.G.C. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Lanting, C.I. (author), Herschderfer, K. (author), van Wouwe, J.P. (author), Reijneveld, S.A. (author)
report 2003
document
van Wouwe, J.P. (author), Herschderfer, K. (author), Verkerk, P.H. (author), Reijneveld, S.A. (author), Lanting, C.I. (author)
Doel: Vaststellen van de landelijke prevalenties van borstvoeding, kunstvoeding en gemengde voeding bij zuigelingen jonger dan zes maanden; inzicht verwerven in redenen van moeders om te starten of te stoppen met borstvoeding. Opzet: Dwarsdoorsnede onderzoek. Methode: Vragenlijsten (n=5.160) werden verspreid via consultatiebureaus onder moeders...
article 2003
document
Korfker, D. (author), Herschderfer, K. (author)
Abstract van het programma congres: Allochtoon, dus ongezond? gehouden 26 juni 2003, Het Kasteel van Sparta Rotterdam
article 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Diem, M. (author), Herschderfer, K. (author), Aitink, M. (author), Buitendijk, S.E. (author)
De verticale baring staat weer in de belangstelling. Voordelen zijn grotere bekkenmaten, betere uteruscontracties en een kleiner risico op vena-cava-compressie. Anderzijds zou bij een verticale baring meer bloedverlies optreden. De vraag is of dit inderdaad het geval is, en zo ja, wat daarvan dan de klinische consequenties zijn.
article 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Lanting, C.J. (author), Herschderfer, K. (author), van Wouwe, J.P. (author), Reijneveld, S.A. (author)
report 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Lanting, C. (author), Herschderfer, K. (author)
Borstvoeding moet gestimuleerd worden, om vele redenen. Om beleid te kunnen voeren dat daarop gericht is, zijn cijfers en gegevens over borstvoeding onontbeerlijk. TNO-Preventie en Gezondheid voert daarom regelmatig de zogenaamde Peiling Melkvoeding van Zuigelingen uit.
article 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Lanting, C.J. (author), Herschderfer, K. (author), van Wouwe, J.P. (author), Reijneveld, S.A. (author)
Tussentijdse rapportage in het kader van het project Zorg voor Borstvoeding 2000 tot 2003
report 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Herschderfer, K. (author), Rijnders, M. (author), Buitendijk, S.E. (author), Sneeuw, K. (author)
De Nederlandse kraamzorg is een zorgenkindje geworden. De kwaliteit en beschikbaarheid van dit onderdeel van de gezondheidszorg staan onder druk door bezuinigingen, personeelstekort en marktwerking. Om goede kraamzorg te kunnen garanderen zal het huidige beleid bijstelling behoeven. Maar wat is goede kraamzorg eigenlijk?
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Rijnders, M. (author), Buitendijk, S.E. (author), Herschderfer, K. (author)
Zwangere vrouwen verwachten veel van epidurale analgesie t ijdens de baring: complete pijnstilling en daardoor een prettige bevalling. Maar met epidurale analgesie wordt lang niet altijd alle pijn weggenomen. Dat kan een onverwachte tegenvaller opleveren.En is achteraf de bevalling met deze vorm van pijnstilling wel zo prettig als tevoren verwacht?
article 2000
Searched for: author%3A%22Herschderfer%2C+K.%22
(1 - 16 of 16)