Searched for: author%3A%22Hermans%2C+L.%22
(1 - 10 of 10)
document
Coen, M. (author), van Hal, A. (author), van Lidth de Jeude, M. (author), Hermans, L. (author)
Dit essay is het openbare eindrapport van onderzoeksproject ‘de Kennisversnelling’. Dit onderzoeksproject heeft als doel om de energietransitie in de bestaande woningbouw te versnellen, met name via (vernieuwing van) de kennisinfrastructuur die uitvoerende partijen in de woningbouw van nodige kennis voorziet. Door ‘de Kennisversnelling’ leren...
report 2020
document
Vooijs, M. (author), Putnik, K. (author), Hermans, L. (author), Fermin, B. (author), Hazelzet, A. (author), van Genabeek, J. (author)
Het doel van deze studie is om aan de hand van literatuur en goede praktijkvoorbeelden kennis aan te dragen over de wijze waarop reguliere bedrijven de duurzame plaatsing en inzetbaarheid kunnen bevorderen van mensen met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Om uiteenlopende praktijkvoorbeelden in dit onderzoek aan bod te...
report 2019
document
Rovers, V. (author), Tigchelaar, C. (author), de Koning, N. (author), Hermans, L. (author)
Om antwoord te krijgen op deze vragen is een beknopt literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast is er gesproken met acht (markt)organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van financieringsconstructies voor huiseigenaren. Dit document biedt een overzicht van bestaande en in ontwikkeling zijnde financieringsconstructies...
report 2019
document
Braeckman, L. (author), Venema, A. (author), Zoelen, S.A.V. (author), Hermans, L. (author), de Ridder, M. (author), Ergör, A. (author), Combining, O. (author), Diaeresis, A. (author), van der Laan, G. (author), van Dijk, F. (author)
OBJECTIVES: To increase knowledge and skills regarding occupational health surveillance and research in professionals. METHODS: Following the ADDIE model (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation), several training modules have been designed and implemented in the course of 2016. Evaluation forms were distributed to 42...
article 2019
document
Hermans, L. (author), Fransman, W. (author)
Abstract from the 32nd Triennial Congress of the International Commission on Occupational Health (ICOH), Dublin, Ireland, 29th April to 4th May 2018. In the EU, 1 00 000 to 1 50 000 people are diagnosed with cancer caused by exposure to carcinogenic substances during their work every year. This exposure causes a lot of personal injury and...
article 2018
document
Hermans, L. (author)
Abstract from the 32nd Triennial Congress of the International Commission on Occupational Health (ICOH), Dublin, Ireland, 29th April to 4th May 2018. To reduce cancer as the leading cause of work-related deaths in the EU, six key European institutes took the initiative to develop a voluntary action scheme to raise awareness about the risks...
article 2018
document
Kamsteeg-van Egmond, M. (author), van Dam, L. (author), van den Eerenbeemt, J. (author), Hermans, L. (author), van der Zwaan, L. (author)
Vaak associeert men technostress met ‘frustratie met niet-werkende techniek’, ‘gedwongen werken met onbegrijpelijke software’ of ‘digitalisering’. Maar technostress is een veel breder en complexer fenomeen in onze samenleving en op onze werkvloeren geworden. En veel mensen realiseren zich niet dat de belangrijkste oorzaken van technostress zich...
other 2017
document
Venema, A. (author), van Zoelen, S. (author), Hermans, L. (author), van Dijk, F. (author)
The aim of this report is to make an inventory of assets already available to fill the knowledge gaps amongst PHIT staff as indentified earlier. This report is the first step to provide PHIT with a repository of available literature, tools and instruments that can be used to increase their scientific knowledge on Occupational Health and...
report 2016
document
Hermans, L. (author), van Zoelen, S.A. (author), Venema, A (author), van Dijk, F. (author)
report 2016
document
van den Bossche, S. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Hermans, L. (author)
Waar in grootschalige bevolkingsonderzoeken naar werk en werkbeleving veel aandacht is voor verschillen naar bijvoorbeeld sekse of leeftijd, is de aandacht voor mogelijke verschillen tussen groepen op basis van seksuele oriëntatie vrijwel afwezig. Daarom voerde het scp in 2012 het eerste grote landelijk representatieve onderzoek naar seksuele...
bookPart 2016
Searched for: author%3A%22Hermans%2C+L.%22
(1 - 10 of 10)