Searched for: author%3A%22Hekkenberg%2C+M.%22
(1 - 20 of 54)

Pages

document
Folkert, R. (author), Hilbers, H. (author), Schilder, F. (author), Schouten, M. (author), Tiktak, A. (author), Boezeman, D. (author), Hekkenberg, M. (author), 't Hoen, M. (author)
Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie hebben het PBL verzocht te analyseren wat de effecten van de plannen uit hun verkiezingsprogramma’s zijn op de leefomgeving. In deze rapportage brengen we in beeld wat die effecten zijn in 2030 en wat de effecten zijn op de langere termijn....
report 2021
document
Abels van Overveld, M. (author), Blomjous, D. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Brouwer, E.J. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), Elzenga, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Keys, A. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Notenboom, J. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Schure, K. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Uitbeijerse, G. (author), Vethman, P. (author), Visser, H. (author), Volkerss, C. (author), Vries, A. (author), Wilting, H. (author), van der Zanden, E. (author), Segers, R. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Kremer, A. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van den Oever, R. (author), Wooltuis, R. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Plomp, A.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author)
report 2020
document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), O. Notenboom, J.Ozemir, (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
Menkveld, M. (author), Smekens, K.E.L. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A.J. (author), van Stralen, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Plomp, A.J. (author), van Hout, M. (author), Wetzels, W. (author), Geilenkirchen, G. (author), Peek, K. (author), van Schijndel, M. (author), van der Sluis, S. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst jaarlijks de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen. De NEV geeft bandbreedtes rond de projectie op de korte termijn (zichtjaar 2020) en de middellange termijn (zichtjaar 2030). Dit achtergrondrapport geeft een toelichting op de totstandkoming van de...
report 2017
document
Tigchelaar, C. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report assesses the energy efficiency targets for the Netherlands resulting from the recent European proposal to recast the Energy Efficiency Directive (EED). It focuses on the targets for energy savings (Article 7) and energy consumption (Article 3) towards 2030. It assesses the direct costs related to meeting the targets from a societal...
report 2017
document
Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author)
Dit Excel-bestand bevat de maatregelen die in de NEV 2017 als vastgesteld en voorgenomen beleid zijn doorgerekend. Tevens is aangegeven welke maatregelen onder het Energieakkoord vallen.
other 2017
document
Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author)
De Nationale Energieverkenning biedt jaarlijks een breed en feitelijk overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding. Deze verkenning is de vierde editie en ook nu weer tot stand gekomen via nauwe samenwerking tussen vele medewerkers van ECN, PBL, CBS en RVO.nl. De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) maakt nog meer dan...
other 2017
document
Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author)
Dit Excel-bestand is de tabellenbijlage bij de Nationale Energieverkenning 2017, verschenen in oktober 2017 (ECN-O--17-018). Voor een beschrijving van de achtergronden van de gegevens in deze spreadsheet wordt naar het hoofdrapport verwezen.
other 2017
document
Gerdes, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The European Union´s system for its 2030 energy and climate targets is eliciting considerable debate. The debate however seems to take limited account of the uncertainties and national differences that abound the pathway towards a low-carbon economy in the future. This paper elaborates on how these aspects may interact with targets&...
conference paper 2016
document
Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author)
The National Energy Outlook (NEV - Nationale Energieverkenning) 2016 oulines the state of the Dutch energy system in an international context. The NEV describes developments in the Dutch energy system from 2000 to the present, as well as expectations until 2035. As evaluation year for the Energy Agreement, 2016 is an important year for the Dutch...
other 2016
document
Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author)
De Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding in een internationale context. Het Nederlandse energiesysteem staat niet los van dat in het buitenland. De NEV schetst binnen die context de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden en geeft de verdere verwachting tot 2020 en 2035. Het...
other 2016
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Volkers, C.H. (author), Gerdes, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Uitsplitsing totale CO2-emissies naar functie. In de Nationale Energieverkenning 20161 (NEV) wordt de actuele verwachting met betrekking tot uitstoot van CO2 geschetst. Naar aanleiding van het opstellen van de energieagenda hebben het Ministerie van I & M en het Ministerie van EZ aan ECN gevraagd om de totale NEV-emissies weer te geven...
other 2016
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Hekkenberg, M. Boonekamp, P.G.M. Gerdes, J. (author)
"The cost-effectiveness of energy efficiency measures is a source of ongoing debate. Different studies contributing to the debate present different results for energy saving potentials and their associated costs, which may hinder optimal policy choices. It is found that differences may arise not only from different data, but also from...
conference paper 2016
document
Verdonk, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The National Energy Outlook (NEO) outlines the current state of the Dutch energy system. The NEO describes the observed development from 2000 up to the present, as well as expected developments up to 2030. It covers physical indicators, such as energy supply, energy demand and greenhouse gases emissions, and economic indicators, such as Economic...
report 2015
document
Hekkenberg, M. (author)
On 20 April 2015, ECN participated in a workshop in Abu Dhabi organized by the Dutch Embassy for policymakers from the United Emirates. The workshop was to inform policy makers about the energy transition in the Netherlands, and how economic modelling can support policy making. This document supported the workshop.
public lecture 2015
document
Weeda, M. (author), Tigchelaar, C. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
No English abstract available.
other 2015
document
Mozaffarian, M. (author), Meijer, R. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Londo, H.M. (author), Lensink, S.M. (author), Hekkenberg, M. (author), Uslu, A. (author), Cremers, M.F.G. (author), Plomp, A.J. (author), in `t Groen, B. (author), van Zuijlen, C.L. (author), Taris, A. (author), Jans, G. (author), Kraan, C.M. (author), Lemmens, J. (author), Savy, C. (author), Mijnlieff, H. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
On assignment of the Dutch Ministry of Economic Affairs, ECN and DNV GL have studied the cost of renewable energy production. This cost assessment for various categories is part of an advice on the subsidy base rates for the feed-in support scheme SDE+. This report contains a draft advice on the cost of projects in the Netherlands targeted for...
report 2015
document
Verdonk, M. (author), Hekkenberg, M. (author)
Key results and methodology of the national energy outlook 2014
public lecture 2015
document
Hekkenberg, M. (author), Hamdy, A.H. (author)
This presentation contains information on energy policy workshops we teach. The level I master class Integrated Energy Issues provides essential insights for energy strategy policy makers. It discusses the energy system building blocks, development options, policy instruments, and their consequences and interrelations.
public lecture 2015
document
Hekkenberg, M. (author), Cameron, L.R. (author)
IPPs (Independent Power Producers) will be a vital part of Indonesias energy system in the future. They provide an effective way to grow the electricity infrastructure using private investment, not public budgets, and are a central component of Indonesias power planning. This brief summarises the benefits of IPPs, their planned role for...
other 2014
Searched for: author%3A%22Hekkenberg%2C+M.%22
(1 - 20 of 54)

Pages