Searched for: author%3A%22Heerdink%2C+N.%22
(1 - 14 of 14)
document
Deurloo, J.A. (author), Heerdink, N. (author)
In januari 2017 is de jeugdgezondheidszorg (JGZ) Richtlijn Hartafwijkingen gepubliceerd. Deze richtlijn is een herziening van de in 2005 gepubliceerde JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen. Een belangrijk doel van de herziene richtlijn is om JGZ-professionals te ondersteunen bij de vroegtijdige opsporing van ...
article 2017
document
Deurloo, J.A. (author), Heerdink, N. (author)
Deze JGZ-richtlijn helpt JGZ-professionals* in hun handelen tijdens contacten met individuele kinderen en/of jongeren van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. De richtlijn bestaat uit delen van de richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen uit 2005. In deze JGZ-richtlijn wordt ingegaan op de werking van het hart,...
report 2017
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Heerdink, N. (author), van Sleuwen, B. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel...
report 2016
document
van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Heerdink, N. (author), Kamphuis, M. (author), Pols, M.A. (author)
Conflict of interest and financial support: disclosure forms provided by the authors are available along with the full text of this article at www.ntvg.nl, search for A6745; click on ‘Belangenverstrengeling’ (‘Conflict of interest’). The Netherlands Organization for Health Research and Development provided a subsidy (subsidy no 156000009) to the...
article 2014
document
van der Pal, S.M. (author), Heerdink, N. (author), Kamphuis, M. (author), Pols, M. (author), Verloove-Vanhorick, P. (author)
article 2013
document
Lanting, C.I. (author), Heerdink, N. (author), van Wouwe, J.P. (author)
article 2013
document
Lanting, C.I. (author), Heerdink, N. (author)
article 2013
document
Heerdink, N. (author), de Angula, L.R. (author)
article 2012
document
Kamphuis, M. (author), Heerdink, N. (author), Wagenaar, M. (author), Broerse, A. (author)
De jeugdgezondheidszorg (jgz) speelt een belangrijke rol bij de preventie, signalering en bestrijding van kindermishandeling. Daarvoor is de jgz-richtlijn Secundaire preventie kindermishandeling ontwikkeld. Bij een proef met de richtlijn bleek dat een implementatiecoördinator en een aandachtsfunctionaris kindermishandeling onmisbaar zijn voor...
article 2012
document
Heerdink, N. (author)
article 2012
document
Heerdink, N. (author)
article 2012
document
Heerdink, N. (author)
article 2012
document
Wagenaar-Fischer, M.M. (author), Heerdink, N. (author), Kamphuis, M. (author), de Wilde, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heerdink, N. (author), van Dommelen, P. (author), van Buuren, S. (author), van Coenen - Vroonhoven, E.J.C. (author), Verkerk, P.H. (author)
In samenwerking met professionals uit de jeugdgezondheidszorg heeft TNO de JGZ-richtlijn 'Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte' ontwikkeld. De richtlijn draagt eraan bij dat kleine lichaamslengte bij kinderen tussen 0 en 10 jaar tijdig wordt opgespoord en behandeld. De richtlijn is in opdracht van het programmaministerie...
book 2010
Searched for: author%3A%22Heerdink%2C+N.%22
(1 - 14 of 14)