Searched for: author:"Heemskerk, F."
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Heemskerk, F. (author), Huiskamp, R. (author), Keijzer, L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Aan de hand van geselecteerde cases en telefonische vraaggesprekken wordt in deze bijdrage uitgelegd hoe zeven factoren de kans op een succesvol loopbaan beleid vergroten. 1. Strategisch beleid: verweef het loopbaanbeleid met de strategische agenda van een organisatie. 2. Gezamenlijk voordeel: leg een sterke koppeling tussen voordelen voor de...
article 2008
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), de Gruijter, J.C. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
Nauta, A. (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), Willemsen, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), de Gruijter, J.C. (author), Piek, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
Nauta, A. (author), Piek, P. (author), van der Wolk, J. (author), Heemskerk, F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van het ministerie van SZW, is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. Daarin is samengewerkt met diverse organisaties uit de sectoren zorg en welzijn. Via het project wordt beoogd, antwoord te geven op o.a. de volgende vragen: 1. Welke factoren bevorderen of belemmeren loopbaantransities van (oudere) werknemers...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), Nauta, A. (author), Koppenraden, V. (author), van Ling, B. (author), de Gruijter, C.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
Nauta, A. (author), Willemsen, M. (author), van der Wolk, J. (author), Heemskerk, F. (author), Piek, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. De branches en werkgevers hebben daarom veel belang bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In dit...
report 2006
document
Heemskerk, F. (author), van de Ven, C. (author), Jettinghoff, K. (author), van Sloten, G. (author), van Putten, D. (author), TNO Arbeid (author)
Tweedejaars haio’s hebben vaker een burn-out en verzuimen frequenter dan andere haio’s. Dat komt omdat er in dat jaar stages worden doorlopen. De mogelijkheden voor zorgverlof en deeltijdwerk vallen voor alle haio’s in de praktijk tegen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Werksituatie van huisartsen in opleiding’ van TNO Arbeid. De SBOH, werkgever...
report 2004
document
Heemskerk, F. (author), van Blijswijk, M. (author), Treur, H. (author), Cobben, M. (author), Wekema, E. (author), Verstappen, P. (author), TNO Arbeid (author)
Het Nederlandse bedrijfsleven klaagt over hoge 'arbolasten'. Voor het Ministerie van SZW is dat aanleiding om voorjaar 2003 een onderzoek te gunnen aan TNO Arbeid en BMVS. In dit onderzoek staan twee met elkaar samenhangende onderzoeksvragen centraal. 1. Waarom ervaren werkgevers in met name bedrijven tot circa 100 werknemers 'last van arbo'?...
report 2003
document
de Bruin, M. (author), Willemsen, M. (author), Heemskerk, F. (author)
Het regelmatig analyseren van verzuimcijfers vormt een belangrijk onderdeel van een gericht Arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid (AVR-beleid). Aan de hand van een verzuimanalyse kunnen concrete verbeteracties, gericht op de specifieke problematiek binnen een organisatie, worden opgesteld. Vanzelf begint een goede verzuimanalyse met een...
article 2003
document
Ybema, J.F. (author), van den Berg, R. (author), Heemskerk, F. (author), TNO Arbeid (author)
Het Programma Verzuim Omlaag (PVO) is een onderdeel van de Kaderregeling Arbeidsomstandigheden, Verzuim en Reïntegratie 2002 van de Sector Welzijn en heeft als doel het ziekteverzuim, de WAO-instroom, de werkstress en gevoelens van sociale onveiligheid in deze sector te verminderen. Het Sectorfonds Welzijn heeft gekozen voor een nieuwe opzet bij...
report 2002
document
Falke, W. (author), Verbaan, D. (author), Driessen, J. (author), Heemskerk, F. (author), van der Mast, M. (author), van Helvoort, S. (author), Heemskerk, F. (author), van Veldhuisen, A. (author), Willemsen, M. (author), Nuyens, M. (author), van Hees, M. (author), Wilco, H. (author)
In het deelconvenant voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (HOO) is vastgelegd dat de werkdruk en het ziekteverzuim in de sector teruggedrongen moet worden. Eén van de maatregelen om te komen tot een gericht beleid voor verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie is het verbeteren en gelijkschakelen van de...
book 2002
document
Visser, R. (author), Paul, J.A. (author), Heemskerk, F. (author), TNO Arbeid (author)
In opdracht van de partijen betrokken bij het Arbeidsvoorwaardenoverleg voor werknemers bij de provincies heeft TNO Arbeid een onderzoek verricht naar de (fysieke) belasting van de muskusrattenbestrijders. In het onderzoek is de fysieke belasting van de muskusrattenbestrijders en de rayonambtenaren beoordeeld, gerelateerd aan wettelijke en...
report 2001
document
Heemskerk, F. (author)
Per 1 maart 1996 is de Ziektewet grotendeels vervangen door de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz). Werkgevers en werknemersvertegenwoordigers krijgen daardoor te maken met nieuwe beleidsvragen. Wat betreft het verzuim- of arbobeleid, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden, de selectie van...
article 1996
document
Simons, J. (author), Heemskerk, F. (author), Mol, W. (author), Snijder, J. (author)
book 1995
document
Heemskerk, F. (author)
In verpleeghuis Zonnegloren gebeurt van alles op arbogebied. Op aanraden van de bedrijfsarts zijn vier tilliften aangeschaft waardoor de ruggen van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden worden gespaard. Maar de tilliften blijven aan de kant. De directeur heeft dan ook de nodige twijfels over het advies van de bedrijfsarts om twintig hoog-laag...
article 1995
Searched for: author:"Heemskerk, F."
(1 - 20 of 27)

Pages