Searched for: author:"Hartman, L."
(1 - 3 of 3)
document
Hartman, L. (author), van Dongen, J.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Strijk, J.E. (author)
Purpose: To examine the mediating effect of vitality in the relationship between healthy lifestyle characteristics and health-care and productivity-related costs. Design: Observational prospective cohort study with 2 measurements. Online questionnaires were filled out in 2013 (T0) and 2014 (T1). Setting: A random sample of a Dutch online...
article 2016
document
Pijpers, F. (author), Boere-Boonekamp, M. (author), van Harten, L. (author), Hartman, L. (author), Kocken, P. (author), Rijbroek, B. (author), de Ruijter, A. (author), Voorham, T. (author)
Als gevolg van tekortkomingen in de zorgstructuur vindt een bestuurlijke transitie van het stelsel van zorg voor jeugd en een zorginhoudelijke transformatie plaats. De verplichte Jeugdbescherming, de vrijwillige Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-GGZ, Jeugd-LVB (licht verstandelijk beperkten) en welzijn komen in één bestuurlijk kader,...
article 2013
document
Kocken, P. (author), Boere-Boonekamp, M. (author), van Harten, L. (author), Hartman, L. (author), Rijbroek, B. (author), de Ruijter, A. (author), Pijpers, F. (author), Voorham, T. (author)
article 2013