Searched for: author%3A%22Harmsen%2C+J.%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
van Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), van Bree, T. (author), Gavrilova, A, (author), Harmsen, J. (author), Schipper-Rodenburg, C.A. (author), Verbeek, R.P. (author), Wieclawska, S.M (author), Wubbolts, F.E. (author)
The Harbour Industrial Cluster (HIC) Rotterdam faces a challenge to deliver a contribution to make transport, and especially the heavy duty modalities that are hard-to-abate, more sustainable. Rotterdam is home to the second largest fuel cluster in the world. In addition, Rotterdam is an important global logistics hub, which is of great...
report 2022
document
Davydenko, I. (author), Hopman, M. (author), Fransen, R.W. (author), Harmsen, J. (author)
There is a strong need to reduce emissions from transport and logistics. Electrificationand use of greener energy carriers and fuels provide a ready way to reduce emissions, but thesetechnologies are generally more expensive than the conventional ones they are replacing. Fortunately,some shippers are willing to pay the extra cost to ship their...
article 2022
document
van Mensch, P. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Tol, D. (author), Rondaij, A. (author), Harmsen, J. (author), Fransen, R.W. (author)
Een belangrijk kennisgebied voor de totstandkoming van de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ zijn de verduurzamingsopties voor mobiele werktuigen, bouwlogistieke voertuigen, spoorwerktuigen en vaartuigen die worden ingezet voor de waterbouw. Het gaat hierbij zowel om opties die emissies van luchtverontreinigende stoffen (zoals NOx en...
report 2022
document
Grasman, A. (author), Veldhuis, C. (author), Seykens, X.L.J. (author), Bekdemir, C. (author), Verschuren, R.M.A.F. (author), Mans, K. (author), Doosje, E. (author), Harmsen, J. (author)
Met de op 19 juli 2019 gepubliceerde Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens (C-230) is invulling gegeven aan de belofte in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III om de verduurzaming van de zeevaart en de binnenvaart een impuls te geven. Als onderdeel binnen deze Green Deal is er vanuit de Rijksoverheid financiering beschikbaar gesteld ...
report 2021
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), de Ruiter, J.M. (author), van Mensch, P. (author), van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Ten behoeve van een interdepartementale werkgroep (Ministeries van LNV, EZK, IenW en BZK) is door TNO het effect in kaart gebracht van een tiental mogelijke beprijzings- en normeringsmaatregelen om de emissie van NOx van de sector transport en mobiliteit terug te dringen. Voor de maatregel was reeds een concept fiche gemaakt met diverse aspecten...
report 2021
document
Harmsen, J. (author)
The maritime sector is facing a major challenge. Whilst a globally growing economy leads to greater demand for the transport of goods, the goals from the Paris Climate Agreement and the subsequent agreement of the IMO requires a 50% reduction of CO2-emissions from maritime transport by 2050 compared to the level of 2008. Several stakeholders ...
report 2021
document
Harmsen, J. (author), van Eijck, C. (author), Wagner, H. (author)
public lecture 2020
document
Vonk, W.A. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Harmsen, J. (author), van Eijk, E. (author), Hoen, A. (author), Kleijn, A. (author), Nielsen, D. (author), van Wijngaarden, L. (author), Geilenkirchen, G. (author)
Dit rapport is een achtergronddocument bij de analyse van PBL van maatregelen voorgesteld door het Kabinet om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. In dit rapport worden in aparte factsheets de effecten en kosten voor vijf maatregelen voor de sector mobiliteit gepresenteerd (hoofdstuk 6 uit de koepelnotitie van PBL). De analyse is...
report 2020
document
Harmsen, J. (author), Rondaij, A. (author), Fransen, R.W. (author), Spreen, J.S. (author)
report 2020
document
van Rijn, J. (author), Harmsen, J. (author), Rondaij, A. (author), Eckartz, S. (author)
Bouwlogistiek is verantwoordelijk voor een groot deel van de goederenvervoerbewegingen in de stad en gezien de aanzienlijke bouwopgave in de komende jaren zal dit aantal vervoersbewegingen gaan toenemen. Dit heeft impact op de leefbaarheid van de stad, zoals de bereikbaarheid, slijtage aan wegen en bruggen/kades, luchtkwaliteit en CO2-uitstoot....
report 2020
document
Bekdemir, C. (author), Harmsen, J. (author), Veldhuis, C. (author)
report 2020
document
Harmsen, J. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over maatregelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. In het onderdeel Mobiliteit is opgenomen dat een normstellende regelgeving voor bedrijven en organisaties wordt ingevoerd om CO2-uitstoot van werkgerelateerd verkeer terug te dringen. Onder deze normering valt werkgebonden personenverkeer,...
report 2020
document
Zomer, G.R. (author), Finner, S.P. (author), Harmsen, J. (author), Vredeveldt, A.W. (author), van Lieshout, P.S. (author)
Increasing pressure on shipping to contribute to reduce GHG emissions is changing the landscape for marine fuels. In the quest for sustainable alternative fuels, methanol is one of the fuels that has a special interest in the Green Maritime Methanol project. This report focuses on the operational aspects of using methanol, in terms of...
report 2020
document
Rondaij, A. (author), Harmsen, J. (author), Spreen, J.S. (author)
In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Met dat akkoord geeft Nederland invulling aan het in wereldwijd verband gesloten Klimaatverdrag van Parijs in 2015, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Voor de logistieke sector betekent het Nederlands Klimaatakkoord kortgezegd dat in het jaar 2050...
report 2020
document
Harmsen, J. (author), Nesterova, N. (author), Bekdemir, C. (author), van Kranenburg, K.J. (author)
The maritime sector is facing a major challenge. Whilst a globally growing global economy leads to greater demand for the transport of goods, the goals from the Paris climate agreement (UNCC 2016) and the subsequent agreement in International Maritime Organization (IMO 2018) require a 50% reduction of CO2-emissions from maritime transport by...
report 2020
document
de Jonge, V. (author), Harmsen, J. (author)
Increasing pressure on shipping to contribute to reduce Greenhouse Gas emissions is changing the landscape for marine fuels. In this Green Maritime Methanol project, the feasibility of application of methanol for the maritime sector are being elaborated, with a focus on short sea shipping. As part of this project, this report compares the Total...
report 2020
document
Spreen, J.S. (author), Harmsen, J. (author)
Door vrachtvervoer te verschuiven van de weg naar het spoor valt met relatief weinig inspanning veel CO2-winst te behalen, stellen TNO-onderzoekers. Wel nog even het vervoersaanbod bundelen en zorgen voor een goede dienstregeling.
article 2017
document
Harmsen, J. (author), Fransen, R.W. (author), Smit, T. (author)
report 2017
document
Veenstra, A.W. (author), van Meijeren, J. (author), Harmsen, J. (author), Verbraeck, A. (author)
Inland waterway transport is an important economic activity in the Netherlands and in Europe. Especially in the hinterland transport of containers, inland shipping is expected to form the backbone of a multimodal transport system. To support and strengthen the inland waterway industry in the Netherlands, the Dutch Government conducted a stimulus...
bookPart 2015
document
Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), van Mensch, P. (author)
In deze memo zijn de resultaten gepresenteerd van een analyse naar de impact van verschillende opties voor het vergroenen van de binnenvaart. In deze analyse zijn de volgende maatregelen opgenomen:  Vervroegd vervangen van de motor om in 2025 te voldoen aan CCRII;  Installeren van een On Board Monitoring (OBM) systeem;  Een OBM systeem in...
report 2015
Searched for: author%3A%22Harmsen%2C+J.%22
(1 - 20 of 25)

Pages