Searched for: author%3A%22Hajonides+van+der+Meulen%2C+T.C.%22
(1 - 8 of 8)
document
Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Speelman, T. (author), Dowling, R.A. (author), Gerritse, E.J. (author)
The maritime sector must do its part to limit global climate change caused by emission of greenhouse gases. The International Maritime Organization, in its 2018 Initial IMO GHG strategy, agreed to a 40% reduction1 of carbon intensity of international shipping by 2030 compared to 2008 levels [1]. The European Union sets ambitious greenhouse gas...
report 2023
document
Schaaphok, M.W. (author), Jansen, N. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author)
Industriële elektrificatie is volgens het klimaatakkoord één van de pijlers voor de CO2-emissiereductie van de industrie richting 2030. Door deze elektrificatie flexibel aan te sturen draagt het bij aan de stabiliteit van het toekomstige elektriciteitssysteem door aan te sluiten bij het weersafhankelijke aanbod van duurzame elektriciteit. In het...
report 2022
document
Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Sariç, M. (author), Tyraskis, I. (author), van Leeuwen, A.J.F. (author), Verstraten, P. (author)
One of the central transitions that is part of our global efforts to transition to at least net zero, are the energy transition and the raw material transition. The energy transition describes the change in the global primary energy supply and demand from fossil-based energy to renewable energy. The raw material transition, or the transition...
report 2022
document
Detz, R.J. (author), van der Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Lamboo, S. (author), Weeda, M. (author)
Voor het Actieprogramma Onderweg met Waterstof van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is meer inzicht nodig in de marktontwikkeling van waterstof in mobiliteit in de periode tot 2030 om een ambitieus maar tegelijkertijd realistisch programma op te kunnen stellen. Waterstof wordt per kilogram afgerekend en de gemiddelde prijs...
report 2022
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Rietveld, E. (author)
Leveringszekerheid van grondstoffen is één van de pijlers onder het CE-beleid in Nederland. In het kader daarvan geeft dit rapport een update van leveringszekerheid van grondstoffen voor de Nederlandse economie (t.o.v. 2012) en gaat het rapport in op de eventuele achterliggende oorzaken van deze verschuivingen. Verder levert dit rapport een...
report 2021
document
Groenenberg, R.M. (author), Koornnef, J.M. (author), Sijm, J.P.M. (author), Janssen, G.J.M. (author), Morales España, G.A. (author), van Stralen, J. (author), Hernandez-Serna, R. (author), Smekens, K.E.L. (author), Juez-Larre, J. (author), Goncalves Machado, C. (author), Wasch, L.J. (author), Dijkstra, H.E. (author), Wassing, B.B.L. (author), Orlic, B. (author), Brunner, L.G. (author), van der Valk, K. (author), van Unen, M. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), Winters, E. (author), Puts, H. (author), van Popering-Verkerk, J. (author), Duijn, M. (author)
report 2020
document
Groenenberg, R.M. (author), Juez-Larre, J. (author), Goncalves Machado, C. (author), Wasch, L.J. (author), Dijkstra, H.E. (author), Wassing, B.B.T. (author), Orlic, B. (author), Brunner, L.G. (author), van der Valk, K. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author)
report 2020
document
Jepma, C. (author), Kee, J. (author), van Schot, M. (author), Beekman, L. (author), Halter, M. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author), van der Veer, E.F. (author), Andreasson, L.M. (author)
Harbours will play a significant role in transmission of energy (both electricity and hydrogen) towards 2050. The extension of North Sea offshore wind capacity up to 2050 (38 to72 GW on the Netherlands’ continental shelve; and some 200 to 300 GW on the total North sea area will partly be unlocked via harbours (1), (2). The aim of this study is...
report 2020
Searched for: author%3A%22Hajonides+van+der+Meulen%2C+T.C.%22
(1 - 8 of 8)