Searched for: author%3A%22Gr%C3%BCndemann%2C+R.W.M.%22
(1 - 20 of 97)

Pages

document
Sanders, J.M.A,F. (author), Putnik, K. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Arbeidsmarktonderzoek: corporaties signaleren personele mismatch. Door meer en complexer werk ontstaat een toenemende mismatch tussen vraag naar en aanbod van arbeid bij corporaties. Werkgevers en werknemers nemen het signaal serieus. Dat blijkt uit het Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporaties 2016, verricht in opdracht van FLOW. Werkgevers...
report 2017
document
Gründemann, R.W.M. (author), Keijzer, L.E. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van der Torre, W. (author)
Op verzoek van het ministerie OCW heeft TNO in twee bedrijfstakken, de hightech sector en de zorg, gekeken hoe bedrijven en instellingen actief en succesvol de kennis en vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden in een turbulente omgeving. Voor dit verkennende onderzoek zijn interviews uitgevoerd met medewerkers van ASML, KMWE en Norma...
report 2015
document
Oeij, P.R.A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Bolland, A. (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Teeffelen, L. (author)
From 2009 to 2013 a workplace innovation project was carried out in a particular region in the Netherlands in order to strengthen the workplace innovation capability of SMEs (My Enterprise 2.0). First, in this study a summary is provided that reflects on the project’s major achievements. Second, the results of an evaluation research concerning...
conference paper 2014
document
Oeij, P.R.A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Bolland, A. (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Teeffelen, L. (author)
public lecture 2014
document
Oeij, P.R.A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Bolland, A. (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Teeffelen, L. (author)
From 2009 to 2013 the workplace innovation project “My Enterprise 2.0” was carried out in the region of Utrecht in the Netherlands in order to strengthen the workplace innovation capability of small and medium-sized enterprises (SMEs). Participating enterprises completed a questionnaire regarding the “workplace innovativeness” of their company....
article 2014
document
Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Deze publicatie handelt over de omvang, de oorzaken en de aanpak van arbeidsongeschiktheid alsmede de risicogroepen die met vormen van arbeidsongeschiktheid zijn verbonden. Eerst worden de begrippen arbeidsongeschikten, werkenden en chronisch zieken vergeleken. Vervolgens wordt het verschijnsel arbeidsongeschiktheid, zoals het zich in Nederland...
bookPart 2009
document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Sanders, J. (author)
Ondanks alle aandacht die de volksgezondheid krijgt, hebben veel organsiaties moeite met het opzetten van een integraal, bedrijfsmatig gezondheidsbeleid. Een dergelijk beleid neemt de gezondheidseffecten van alle orgasnisatiebeslissingen serieus: van de inkoop van goederen en diensten, via de gezondheid van medewerkers, tot en met de...
article 2007
document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over ziekteverzuim en werkdruk, diversiteit, en vergrijzing van de beroepsbevolking. Ouderen moeten langer doorwerken voor de werkgevers liggen hier kansen omdat ouderen vaak "het bedrijfsgeheugen" van de organisatie zijn. Bij werkgeverschap op afstand werkt het personeel op afstand van de...
bookPart 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
Gezondheid van de medewerkers is al in veel organisaties een belangrijk onderwerp en TNO ziet langzamerhand een verschuiving van het nemen van 1 maatregel naar een (visie op) integraal gezondheidsbeleid waarin gezondheid een impact heeft op alle bedrijfsterreinen en dat resulteerd in een samenhangend pakket van maatregels. In dit artikel wordt...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Dries, J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hendriksen, I.J.M. (author)
Steeds meer bedrijven en instellingen streven naar een gezonder en fitter personeelsbestand. Dit gebeurt in veel organisaties nog weinig gestructureerd. TNO ontwikkelde samen met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) een methodiek voor integraal gezondheidsmanagement (IGM) die organisaties moeten helpen de...
article 2006
document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over ziekteverzuim en werkdruk, diversiteit, en vergrijzing van de beroepsbevolking. Ouderen moeten langer doorwerken voor de werkgevers liggen hier kansen omdat ouderen vaak "het bedrijfsgeheugen" van de organisatie zijn. Bij werkgeverschap op afstand werkt het personeel op afstand van de...
bookPart 2005
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over de inzetbaarheid (employability) in relatie tot gezondheid van werknemers. Na de inleiding worden de resultaten weergegeven van een vragenlijstonderzoek onder de abonnees op het vakblad Gids voor Personeelsmanagement. Het onderzoek geeft een beeld van de actualiteit in organisaties...
bookPart 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan volop in de belangstelling. In veel arbeidsorganisaties maakt het verzuim- en reïntegratiebeleid tegenwoordig integraal deel uit van het HRM- of personeelsbeleid. Inzetbaarheid, daar gaat het allemaal om. De focus ligt in dit hoofdstuk bij het beleid van de werkgever ten aanzien van inzetbaarheid en...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Korver, T. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In dit onderzoeksrapport wordt de arbeidsmarktsituatie van met name oudere werknemers besproken. Aan de orde komen onder meer ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van arbeid. Ook wordt gekeken naar het employabilitybeleid van arbeidsorganisaties en de wijze waarop oudere werknemers daarvan gebruik maken.Ten slotte wordt ook aandacht...
report 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Sinds de Wet verbetering poortwachter staan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid volop in de belangstelling. In de praktijk heeft dat binnen arbeidsorganisaties geleid tot een integraal karakter van het verzuimbeleid. Het verzuim- en reïntegratiebeleid staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het HRM- of personeelsbeleid....
article 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan volop in de belangstelling. Op 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter ingevoerd, het nieuwste middel om de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers in het management van verzuim- en reïntegratievraagstukken te accentueren. In veel arbeidsorganisaties maakt het verzuim- en...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R.W.M. (author), de Vries, S. (author)
Dit boek geeft een beeld van de wijze waarop werkgevers en werknemers momenteel bezig zijn een brede en duurzame inzetbaarheid (het vermogen van werknemers om een diversiteit aan werkzaamheden en functies adequaat te vervullen) te realiseren. Dit boek voegt een nieuw aspect: voldoende gezondheid en welbevinden toe aan de bekende trits:...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), Nuyens, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author), de Bruin, M.R. (author), Willemsen, M. (author)
Vrouwen, allochtonen, ouderen en arbeidsgehandicapten, vier heel verschillende groepen die één ding gemeen hebben: een geringe arbeidsparticipatie. Een aantal organisaties voert een succesvol beleid om hier wat aan te doen: zij openen hun deuren voor deze doelgroepen. Waarom doen zij dit en wat maakt hun activiteiten succesvol? Om deze vragen te...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Dalen, E.J. (author)
Is er verschil in personeelsbeleid tussen sectoren? Deze vraag, evenals die of er herkenbaar "eigen" beleid is voor iedere sector, wordt behandeld voor drie verschillende sectoren: ziekenhuizen, grootwinkelbedrijf en ICT. In de drie genoemde sectoren is duidelijk verschil in de manier waarop organisaties met hun personeel omgaan. De verschillen...
report 2002
Searched for: author%3A%22Gr%C3%BCndemann%2C+R.W.M.%22
(1 - 20 of 97)

Pages