Searched for: author%3A%22Gijsbers%2C+G.W.%22
(1 - 11 of 11)
document
van Bree, M.W. (author), Gijsbers, G.W. (author), Otto, D.P. (author), Janssen, V. (author), Winkels, E. (author), Goes, M. (author), Gielgens, L. (author), van den Horst, T. (author)
report 2023
document
Bakker, B.J. (author), van Bree, M.W. (author), Geurts, A. (author), Gijsbers, G.W. (author)
conference paper 2020
document
Bakker, B.J. (author), van Bree, M.W. (author), Gijsbers, G.W. (author), van der Horst, T.J.J. (author)
In het toekomstige innovatiebeleid is het voor Nederland belangrijk om keuzes te maken over de inzet van schaarse middelen (zowel publiek als privaat) op sectoren, technologieën, innovatiegebieden en clusters. Deze “beleidsarme” portfolioanalyse legt een fundament voor het maken van deze keuzes. In de portfolioanalyse worden kansrijke...
report 2017
document
Gijsbers, G.W. (author), Stolwijk, C.C.M. (author), van der Horst, T.J.J. (author), Butter, M. (author)
report 2017
document
van Genabeek, J.A.G.M. (author), Gijsbers, G.W. (author), Esmeijer, J. (author), van der Klauw, D.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Deze studie verkent de relatie tussen technologie, innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen, met name wat betreft de gezondheid, de (gezondheids)zorg en de (arbeids)participatie van mensen. We stellen ons de vraag hoe technologie de vermogens van mensen om deel te nemen aan arbeid en maatschappij kan versterken en beperken. We onderzoeken...
report 2016
document
van 't Veer, P. (author), van Dijken, P. (author), Zimmermann, K. (author), Gijsbers, G.W. (author)
Nederland staat op het gebied van gezondheid en voeding voor een aantal belangrijke uitdagingen. In de eerste plaats blijven welvaartsziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas in de komende jaren een groot probleem; steeds meer onder jongeren, en niet alleen door te veel en ongezonde voeding, maar ook door gebrek aan beweging en...
bookPart 2015
document
van der Giessen, A.M. (author), Gijsbers, G.W. (author), Koops, R. (author), van der Zee, F.A. (author)
In opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft TNO een deskstudie uitgevoerd getiteld “Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector”. Deze analyse is één van de voorstudies die de COGEM laat uitvoeren als voorbereiding op de Trendanalyse Biotechnologie, die naar verwachting in 2015 zal worden uitgevoerd. Voor...
report 2014
document
de Heide, M.J.L. (author), van der Zee, F.A. (author), Gijsbers, G.W. (author), Larssen, P.B. (author), Hofer, R. (author)
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of the European economy. This study reviews the effect of the current crisis on Europe’s economy, as well as measures taken by governments and social partners to support SMEs in the crisis. The study discusses in detail the experience and potential of two main types of measures (short...
report 2012
document
Hague Centre for Strategic Studies Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Gijsbers, G.W. (author)
conference paper 2012
document
van der Valk, T. (author), Chappin, M.M.H. (author), Gijsbers, G.W. (author)
Interorganisational innovation networks are increasingly important for innovation in emerging technology fields. The performance of such networks can have a large impact on the future development of emerging technologies. A useful framework for the evaluation of innovation networks however does not yet exist. In this paper, such a framework is...
article 2011
document
van der Valk, T. (author), Gijsbers, G.W. (author), Meis, M. (author)
Biotechnology has evolved from a single set of technologies in the mid 1970s (e.g. recombinant DNA technology) into the full grown economic activity of today. The set of technologies that constitute the field of biotechnology thus find their applications in different sectors, most notably in agriculture and food (green biotechnology),...
report 2010
Searched for: author%3A%22Gijsbers%2C+G.W.%22
(1 - 11 of 11)