Searched for: author%3A%22Giesen%2C+F.%22
(1 - 13 of 13)
document
Ybema, J.F. (author), Giesen, F. (author)
Due to an ageing population and global economic competition, there is a societal need for people to extend their working lives while maintaining high work productivity. This article presents an overview of the labour participation, job performance, and job characteristics of older workers in the European Union. The way in which several factors,...
other 2014
document
Giesen, F. (author), Blonk, R. (author)
public lecture 2013
document
Hazelzet, A. (author), Sanders, J. (author), Langelaan, S. (author), Giesen, F. (author), Keijzer, L. (author)
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de eindrapportage van het onderzoeksproject ‘Leren en werken van laagopgeleide werknemers’. Het onderzoeksproject is onderdeel van het TNO ‘Vraaggestuurde Programma Onderkant van de Arbeidsmarkt’. Met dit programma wil TNO een bijdrage leveren aan de duurzame arbeidsparticipatie van laagopgeleide werknemers ...
bookPart 2012
document
Luijters, K. (author), Smit, A. (author), Dorenbosch, L. (author), Giesen, F. (author)
De Sociale Werkvoorziening (SW) biedt werk aan mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen moeite hebben om in reguliere organisaties aan het werk te gaan. Deze mensen hebben vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) een indicatie gekregen. Het huidige kabinetsbeleid is erop gericht om de participatie van SW’ers...
article 2012
document
Andriessen, S. (author), Giesen, F. (author), van Wijk, E. (author)
MKB-Infra verbetert social return met gemeentenVeel gemeenten passen tegenwoordig bij aanbestedingen social-return toe. Dat helpt meer uitkeringsgerechtigden in bedrijven aan het werk. MKB-bedrijven in de Infra nemen hun maatschappelijke rol actief op en leiden jongeren en werklozen op tot vakmensen. TNO hielp MKB-Infrabedrijven bij het...
report 2012
document
Smit, A. (author), Giesen, F. (author), Luijters, K. (author)
Onderzoek naar de pilot 'Regulier en SW'. De pilot 'Regulier en SW' is uitgevoerd door de Inclusief Groep in nauwe samenwerking met TNO. Doel van deze pilot was na te gaan of en zo ja hoe, het inzetten van reguliere krachten in (delen van) de Sociale Werkplaats (SW) de ontwikkeling en eventuele doorstroom van gesubsidieerde werknemers kan...
report 2012
document
Giesen, F. (author), Hazelzet, A. (author)
Met de Wet werken naar vermogen wordt de druk op SW-bedrijven om in te zetten op de arbeidsontwikkeling van hun medewerkers alleen maar groter. Immers er is weinig bereidheid onder SW-medewerkers om de stap van binnen naar buiten te zetten. De veilige plek, het betrekkelijk hoge loon en de goede secundaire arbeidsvoorwaarden belemmeren hen...
article 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), Giesen, F. (author), van de Rijt, L. (author), Steendam, F. (author)
report 2011
document
Giesen, F. (author), Huijs, J. (author), Fermin, B. (author), Piek, P. (author), van Emmerik, M. (author)
Werkzoekenden vanuit de bijstand hebben een drempel naar de arbeidsmarkt en vinden vaak lastig werk. Ze voldoen veelal niet direct aan het gevraagde competentieprofiel van een werkgever en missen recente werkervaring. Om deze doelgroep aan werk te helpen, treffen gemeentelijke diensten, UWV en dienstverleners in de re-integratiebranche...
report 2011
document
Hazelzet, A. (author), Sanders, J. (author), Langelaan, S. (author), Giesen, F. (author), Keijzer, L. (author)
Scholing volgen is voor lager opgeleide werknemers geen vanzelfsprekendheid. Dit geldt voor werknemers die lang bij dezelfde werkgever werken en zeker voor werknemers die lang in dezelfde functie werken. Scholing is echter een belangrijk middel om (laagopgeleide) werknemers duurzaam inzetbaar te houden; door een opleiding of cursus te volgen...
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Genabeek, J. (author), Bennenbroek, F. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Giesen, F. (author)
Voor het vergroten van participatie en re-integratie van WWB'ers uit het zgn. granieten bestand is meer kennis nodig over hun gezondheid. Een slechte gezondheid is immers één van de belemmerende factoren hierbij. In dit artikel staat een onderzoek centraal over hoe het met de fysieke en psychische gezondheid van bijstandscliënten is gesteld....
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, P. (author), Giesen, F. (author), Oomens, S. (author)
Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) zijn gemeenten, zowel in uitvoerende als financiële zin, verantwoordelijk voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten voeren het re-integratiebeleid uit met publieke middelen en de inzet hiervan moeten zij kunnen verantwoorden. Er is dan ook veel aandacht voor het re...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Giesen, F. (author), Lagerveld, S. (author), Bennenbroek, F. (author)
Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 zijn gemeenten hard aan de slag met het re-integreren van hun cliënten. Mede vanwege de financiële prikkels die de WWB met zich meebrengt, hebben gemeenten hun pijlen gericht op de activering en re-integratie van kansrijke doelgroepen. Te weten cliënten uit de "nieuwe instroom" of...
article 2007
Searched for: author%3A%22Giesen%2C+F.%22
(1 - 13 of 13)