Searched for: author:"Geurts, C.P.W."
(1 - 20 of 198)

Pages

document
Geurts, C.P.W. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Steins, M. (author)
In opdracht van het ministerie van EZK heeft TNO een methode ontwikkeld voor het beoordelen van de veiligheid van gebouwen in Groningen met betrekking tot aardbevingen. Deze methode beoordeelt de veiligheid aan de hand van vooraf gedefinieerde gebouwtypologieën. De eerste stap in een beoordeling bestaat uit het toedelen van een gebouw aan een...
report 2021
document
Geurts, C.P.W. (author), Moretti, D. (author), Pruiksma, J.P. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Steins, M. (author)
Dit rapport beschrijft de uitwerking van de typologiegebaseerde beoordeling zoals omschreven in het hoofdrapport [TNO, 2021a] voor de typologie METSELWERK1. Deze typologie bestaat uit seriematige bouw met twee bouwlagen en eventueel een zolder (rijtjeshuizen en twee-onder-een kap woningen), met een draagconstructie van metselwerk met een vloer...
report 2021
document
Geurts, C.P.W. (author), Pruiksma, J.P. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Steins, M. (author), van Vliet, M.R.A. (author)
In opdracht van het ministerie van EZK heeft TNO een methode ontwikkeld voor het beoordelen van de veiligheid van gebouwen in Groningen met betrekking tot aardbevingen. Deze methode beoordeelt de veiligheid aan de hand van vooraf gedefinieerde gebouwtypologieën. Nadat een gebouw is toegedeeld aan een typologie kan snel worden bepaald of dat...
report 2021
document
Geurts, C.P.W. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Pruiksma, J.P. (author), van Vliet, M.R.A. (author), Steins, M. (author), Moretti, D. (author)
Dit rapport beschrijft de uitwerking van de typologie gebaseerde beoordeling zoals omschreven in het hoofdrapport [TNO, 2021a] voor de typologiegroep METSELWERK-C met typologieën METSELWERK5, METSELWERK6 en METSELWERK7. Deze typologiegroep bestaat uit vrijstaande gebouwen met 1 of 2 bouwlagen met een draagconstructie van metselwerk waarbij de...
report 2021
document
Geurts, C.P.W. (author), Moretti, D. (author), Pruiksma, J.P. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), van Vliet, M.R.A. (author), Steins, M. (author)
Dit rapport beschrijft de uitwerking van de typologiegebaseerde beoordeling zoals omschreven in het hoofdrapport [TNO, 2021a] voor de typologie METSELWERK2. Deze typologie bestaat uit seriematig bouw met twee bouwlagen en eventueel een zolder (rijtjeshuizen en twee-onder-een kap woningen), met een draagconstructie van metselwerk, met betonnen...
report 2021
document
Bronkhorst, A.J. (author), Geurts, C.P.W. (author)
conference paper 2020
document
Geurts, C.P.W. (author), Bronkhorst, A.J. (author), Moretti, D. (author), Pruiksma, J.P. (author), Snijders, R. (author)
A study was undertaken to define which set of signal characteristics can be used to differentiate between various vibration sources in a built environment. Several datasets of vibration measurements on known sources are obtained and analyzed. A set of 11 signal characteristics were determined for all signals. Based on the correlation between...
conference paper 2020
document
Bronkhorst, A.J. (author), Geurts, C.P.W. (author)
A shaking table experiment was performed to study the influence of several building products on the out-of-plane behavior of load-bearing walls in one-way bending. The products that were investigated are a high-strength mortar (Remix/Strating), a mortar-less dry-stacked masonry system (ClickBrick), a renovation anchor tie system (Fischer), and...
conference paper 2020
document
Geurts, C.P.W. (author)
In deze rubriek lat SteilDak markante personen van binnen en buiten sw hellende dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter de visie voor het voetlicht te brengen
article 2019
document
Geurts, C.P.W. (author), Bronkhorst, A.J. (author)
De aanwezigheid van een hoog gebouw in de nabijheid van een ander gebouw beïnvloedt de windstroming. Dit effect wordt interferentie genoemd. Het kan leiden tot verhoging of verlaging van de windbelasting op gebouwgevels.
article 2019
document
Geurts, C.P.W. (author)
public lecture 2019
document
Geurts, C.P.W. (author), Bronkhorst, A.J. (author)
De windbelasting is een cruciale ontwerpparameter bij het ontwerp van hoogbouw. Enerzijds omdat de wind op grotere hoogte harder waait en anderzijds omdat gebouwen gevoeliger worden voor trillingen naarmate ze hoger en slanker worden. Wind kan zelfs leiden tot opslingering (resonantie) van de constructie en tot problemen leiden met comfort....
article 2019
document
Geurts, C.P.W. (author), Bronkhorst, A.J. (author)
De normen voor windbelasting op gebouwen geven vooral waarden voor gebouwen met rechthoekige plattegronden. Meer en meer gebouwen, hoogbouw in het bijzonder, zijn echter vaak anders van vorm. Denk daarbij aan gebouwen met ronde gevels, openingen in gebouwen of gebouwen waarbij de plattegrond over de hoogte verloopt. De windbelasting op de...
article 2019
document
Geurts, C.P.W. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
public lecture 2019
document
Ritzen, M.J. (author), Houben, J.J.M. (author), Rovers, R. (author), Vroon, Z.A.E.P. (author), Geurts, C.P.W. (author)
To fulfil (part of) the electricity demand of buildings, photovoltaics (PV) can be added to the building envelope (BAPV) or integrated in the building envelope (BIPV). To assess environmental impact, Life Cycle Assessment (LCA) tools are applied. In this study, an LCA method is developed for BIPV configurations. The LCA is applied on three...
article 2018
document
Gómez, S.S. (author), Geurts, C.P.W. (author), Metrikine, A. (author)
In this paper, the overall damping as function of the velocity of vibration of two tall structures subjected to wind is studied. The overall damping ratio is studied by means of two simple, but representative and complementary models and it is compared with that identified in two buildings in The Netherlands. In the models, the soil-structure...
article 2018
document
Ostendorf, C. (author), Geurts, C.P.W. (author)
Trillingsrichtlijn A wordt sinds 2002 gebruikt voor de beoordeling van de kans op schade. In 2017 heeft de SBRCurnet-commissie de revisie van de richtlijn afgerond met vier belangrijke veranderingen. Maar er is meer veranderd. Een overzicht
article 2018
document
Geurts, C.P.W. (author)
Langzaam maar zeker komt in Nederland hoogbouw van 200 m in beeld. Bij die hoogte horen trillingsfrequenties rond 0,2 Hz, die als hinderlijk kunnen worden ervaren. Op het onlangs gehouden symposium ‘Beleven van hoogbouw’ werd het belang onderschreven om samen beter grip te krijgen op de voorspelling en beoordeling van het dynamisch gedrag van...
article 2018
document
Bronkhorst, A.J. (author), Geurts, C.P.W. (author)
Demping is een belangrijke parameter in de berekening van trillingen in hoogbouw. De voorschriften geven dempingswaarden afkomstig uit metingen aan voornamelijk buitenlandse hoogbouw. Veel van deze hoogbouw is gefundeerd op een stijve, rotsachtige ondergrond. Hoogbouw in Nederlandse deltasteden staat echter meestal op een slappe ondergrond. Om...
article 2018
document
Ritzen, M.J. (author), Vroon, Z.A.E.P. (author), Rovers, R. (author), Geurts, C.P.W. (author)
Backside ventilation is one of the most common passive cooling methods of PV modules in the built environment, but might be under constraint when integrating PV in the building envelope. To investigate the short and long term effect of backside ventilation on Building Integrated PV (BIPV) performance and lifespan, a comparative BIPV field test...
article 2017
Searched for: author:"Geurts, C.P.W."
(1 - 20 of 198)

Pages