Searched for: author:"Gerdes, J."
(1 - 20 of 39)

Pages

document
Boonekamp, P.G.M. (author), Vreuls, H.H.J. (author), Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, H. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report presents the realized energy savings in the Netherlands for the period 1995-2006 for the sectors households, industry, agriculture, services, transport, refineries and electricity, and for the national level. The figures on energy savings are based on the Protocol Monitoring Energy Savings, a com-mon methodology and database to...
report 2008
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Vreuls, H. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, J.W. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report presents the realized energy savings in the Netherlands for the period 1995-2007 for the sectors households, industry, agriculture, services, transport, refineries and electricity, and for the national level. <p> The figures on energy savings are based on the Protocol Monitoring Energy Savings, a common methodology and...
report 2009
document
Gerdes, J. (author), Vethman, P. (author), Hoen, A. (author), Geurs, K. (author), Peek, K. (author), van Schijndel, M. (author), Elzenga, H.E. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The Dutch government is implementing the ambitious Schoon en Zuinig߿ݠ(Clean and Efficient) policy program for energy and climate. Greenhouse gas emissions have to be reduced by 30% in 2020 compared to 1990; the annual energy efficiency improvement has to increase to 2% and the target share of renewable energy production in total consumption in...
report 2009
document
Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), van Deurzen, J. (author), Vethman, P. (author), Boot, P.A. (author), Luxembourg, S.L. (author), Hoen, A. (author), De Vita, A. (author), Sipma, J.M. (author), Hekkenberg, M. (author), Kruitwagen, S. (author), Elzenga, H.E. (author), Kieboom, S. (author), Geilenkirchen, G. (author), Peek, K. (author), van Schijndel, M. (author), Drissen, E. (author), Jimmink, B. (author), van der Sluis, S. (author), Wilting, H. (author), Plomp, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The Reference Projection 2010-2020 examines the future development of Dutch energy use, greenhouse gas emissions and air pollution up to 2020. The Reference projection is based on assumptions regarding economic, structural, technological and policy developments. <p> With regard to the latter, the Schoon en Zuinig߿ݠ(Clean and...
report 2010
document
Bruggink, J.J.C. (author), Boonekamp, P.G.M. (author), Kroon, P. (author), Volkers, C.H. (author), van Dril, A.W.N. (author), Menkveld, M. (author), Uyterlinde, M.A. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Lensink, S.M. (author), Tigchelaar, C. (author), Gerdes, J. (author), van Deurzen, J. (author), Vethman, P. (author), Roeterdink, W.G. (author), Peek, K. (author), Hanschke, C.B. (author), Wetzels, W. (author), Both, D. (author), Fiechter, W. (author), Koch, J. (author), de Ligt, T. (author), Moerkerken, A. (author), Monné, T. (author), Munnix, S. (author), Plomp, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This is the second report of the annual Monitor of the Dutch Clean and Efficient programme. The monitoring focuses on the development of target variables, effects, results and progress of the process. Most of the data regarding the results and effects concern the period until the end of 2009. Some data are not yet available for 2009 and can...
report 2010
document
Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), van Deurzen, J. (author), Vethman, P. (author), Boot, P.A. (author), Luxembourg, S.L. (author), Hoen, A. (author), Sipma, J.M. (author), Hekkenberg, M. (author), Kieboom, S. (author), Geilenkirchen, G. (author), Peek, K. (author), van Schijndel, M. (author), Drissen, E. (author), Jimmink, B. (author), van der Sluis, S. (author), de Vita, A. (author), Wilting, H. (author), Elzenga, H.E. (author), Kruitwagen, S. (author), Plomp, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The Reference Projection 2010-2020 examines the future development of Dutch energy use, greenhouse gas emissions and air pollution up to 2020. The Reference projection is based on assumptions regarding economic, structural, technological and policy developments. <p> With regard to the latter, the Schoon en Zuinig߿ݠ(Clean and...
report 2010
document
Gerdes, J. (author), de Ligt, T. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Dit rapport bevat achtergrondinformatie bij de Monitor Schoon en Zuinig die is verschenen in april 2009 (Hanschke, 2009). Het doel en de opzet van de Monitor worden toegelicht, net als de gebruikte methoden en gegevens. Hierbij wordt aangesloten op de hoofdstukindeling van de Monitor. Bij de gegevens worden bronnen en het moment van...
report 2010
document
Curvers, A. (author), van den Oosterkamp, P.F. (author), Lensink, S.M. (author), Gerdes, J. (author), Dijkstra, S.J.G. (author)
not available
report 2010
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author)
No summary available.
report 2010
document
Gerdes, J. (author)
Not available
public lecture 2011
document
Gerdes, J. (author), Pouwelse, J.W. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Bij de berekening van de gerealiseerde energiebesparing wordt onder meer gebruik gemaakt van het referentierendement voor de productie van elektriciteit. Eenvoudig gezegd kan hiermee worden bepaald hoeveel fossiele brandstoffen nodig zouden zijn geweest als niet bij de productie of bij het verbruik van elektriciteit bespaard zou zijn. De...
other 2011
document
Gerdes, J. (author)
Is a poster presented on a IEPEC meeting in Rome.
conference paper 2012
document
van Dril, A.W.N. (author), Gerdes, J. (author), Marbus, S. (author), Boelhouwer, M. (author)
Via de link kunt u Energietrends 2012 downloaden. Een nieuwe gezamenlijke uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. De drie organisaties willen met deze publicatie voorzien in de groeiende behoefte aan informatie over alles wat samenhangt met de energievoorziening. In Energietrends 2012 staan cijfers en ontwikkelingen in een...
bookPart 2012
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, H. (author), Harmelink, M. (author), Bosselaar, L. (author), Segers, R. (author)
Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten...
other 2012
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Het energiebesparingstempo conform het Protocol Monitoring Energiebesparing (PME) over de periode 2000-2010 ligt op 1,1% (±0,3%) per jaar. De economische crisis heeft een merkbare negatieve invloed op de energiebesparing in Nederland gehad. Voor de periode 2000-2007 was het tempo nog 1,2%. In 2008 en 2009 is het tempo gezakt en in 2010...
report 2012
document
Seebregts, A.J. (author), van Dril, A.W.N. (author), van der Welle, A.J. (author), Gerdes, J. (author), Luxembourg, S.L. (author), Marbus, S. (author), Boelhouwer, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Hier vindt u de tweede uitgave van Energietrends 2013. In deze uitgave staat een actueel thema centraal,namelijk de gevolgen voor het energiesysteem van de opkomst van hernieuwbare energie. Aan de hand van vier thema’s, de elektriciteitsmarkt, zonne-energie in Nederland, slimme netten en de arbeidsmarkt zijn de ontwikkelingen in kaart gebracht....
report 2013
document
Gerdes, J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In de Uniforme Maatlat voor de gebouwde omgeving (Agentschap NL, 2012) wordt gebruik gemaakt van emissiefactoren en rendementen van elektriciteit in Nederland voor het jaar 2020. Er was behoefte aan een herziening van deze getallen als gevolg van het vaststellen van een berekeningsmethode in de notitie Berekening van de CO2-emissies, het primair...
other 2013
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author)
The ODYSSEE database on energy efficiency indicators (www.odyssee-indicators.org) has been set up to enable the monitoring and evaluation of realised energy efficiency improvements and related energy savings. The database covers the 27 EU countries as well as Norway and Croatia. Energy indicators that relate energy consumption to a physical...
other 2013
document
Gerdes, J. (author), Mulder, K. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Article 7 of the recently adopted Energy Efficiency Directive obliges the EU member states to achieve 1.5% yearly efficiency improvements during the period 2014-2020, culminating in a cumulative savings target. ECN has written a report for the ministry of Economic affairs on both the calculation of the target and the contribution of Dutch...
report 2013
document
Gerdes, J. (author), Marbus, S. (author), Boelhouwer, M. (author)
No English summary available.
other 2014
Searched for: author:"Gerdes, J."
(1 - 20 of 39)

Pages