Searched for: author:"Gerdes, J."
(1 - 6 of 6)
document
van Til, H. (author), Thijsen, M. (author), Dijkhof, Y. (author), Hers, J.S. (author), Gerdes, J. (author), Usmani, O.A. (author)
De provincie Utrecht heeft doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, energieneutraliteit en duurzame productie van energie. Op dit moment zijn er nog geen projecties van het energieverbruik en het energieaanbod voor de provincie zoals die er op nationaal niveau wel zijn. Door het ontbreken van deze informatie is er geen zicht op hoe...
report 2020
document
Scheepers, M.J.J. (author), de Haas, G.J. (author), Roelofs, F. (author), Jeeninga, H. (author), Gerdes, J. (author)
De Provincie Noord-Brabant heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar de rol die kernenergie kan spelen in de energietransitie van Noord-Brabant. Het onderzoek is samen met NRG uitgevoerd. Het betreft hier een studie van beperkte omvang met een korte doorlooptijd waarin op basis van openbare bronnen de recente inzichten met betrekking tot onder...
report 2020
document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), Notenboom, J. (author), Ozemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M.O. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
Wetzels, W. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author)
Het Activiteitenbesluit verplicht inrichtingen om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de ‘Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018’ is aangekondigd dat de systematiek voor berekenen van de terugverdientijd in de regelgeving zal worden verhelderd (SER, 2018). Bij...
report 2019
document
Leguijt, C. (author), van Grinsven, A. (author), Afman, M. (author), van der Veen, R. (author), Meyer, M. (author), Hers, J.S. (author), Ushmani, O. (author), Marsidi, M. (author), Wetzels, W. (author), Gerdes, J. (author), van der Waal, J. (author), Vermeulen, M. (author)
Deze Systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050 is een coproductie van de opdrachtgevers, de landelijke en regionale netbeheerders en het consortium van CE Delft, TNO/ECN en Studio Marco Vermeulen. Deze studie is de eerste in zijn soort, door een integraal beeld te geven van de energie- ontwikkeling in de toekomst en de impact...
report 2019
document
Niessink, R.J.M. (author), Gerdes, J. (author)
Vanaf 2020 zijn de BENG-eisen voor nieuwbouw van toepassing. Hiervoor wordt een nieuwe norm ontwikkeld: NTA 8800. De waarde van de primaire energiefactor voor elektriciteit van 2,56 zoals toegepast in de huidige energieprestatie-berekeningen is inmiddels verouderd, omdat de elektriciteitsproductie schoner en duurzamer geworden is. Voor de...
other 2018
Searched for: author:"Gerdes, J."
(1 - 6 of 6)