Searched for: author:"Gerdes, J."
(1 - 4 of 4)
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, H. (author), Harmelink, M. (author), Bosselaar, L. (author), Segers, R. (author)
Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten...
other 2012
document
Gerdes, J. (author), Pouwelse, J.W. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Bij de berekening van de gerealiseerde energiebesparing wordt onder meer gebruik gemaakt van het referentierendement voor de productie van elektriciteit. Eenvoudig gezegd kan hiermee worden bepaald hoeveel fossiele brandstoffen nodig zouden zijn geweest als niet bij de productie of bij het verbruik van elektriciteit bespaard zou zijn. De...
other 2011
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Vreuls, H. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, J.W. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report presents the realized energy savings in the Netherlands for the period 1995-2007 for the sectors households, industry, agriculture, services, transport, refineries and electricity, and for the national level. <p> The figures on energy savings are based on the Protocol Monitoring Energy Savings, a common methodology and...
report 2009
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Vreuls, H.H.J. (author), Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, H. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report presents the realized energy savings in the Netherlands for the period 1995-2006 for the sectors households, industry, agriculture, services, transport, refineries and electricity, and for the national level. The figures on energy savings are based on the Protocol Monitoring Energy Savings, a com-mon methodology and database to...
report 2008
Searched for: author:"Gerdes, J."
(1 - 4 of 4)