Searched for: author:"Gerdes, J."
(1 - 9 of 9)
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Volkers, C.H. (author), Gerdes, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Uitsplitsing totale CO2-emissies naar functie. In de Nationale Energieverkenning 20161 (NEV) wordt de actuele verwachting met betrekking tot uitstoot van CO2 geschetst. Naar aanleiding van het opstellen van de energieagenda hebben het Ministerie van I & M en het Ministerie van EZ aan ECN gevraagd om de totale NEV-emissies weer te geven...
other 2016
document
Gerdes, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Boonekamp, P.G.M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
"The cost-effectiveness of energy efficiency measures is a source of ongoing debate. Different studies contributing to the debate present different results for energy saving potentials and their associated costs, which may hinder optimal policy choices. It is found that differences may arise not only from different data, but also from...
conference paper 2016
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author)
The ODYSSEE database on energy efficiency indicators (www.odyssee-indicators.org) has been set up to enable the monitoring and evaluation of realised energy efficiency improvements and related energy savings. The database covers the 27 EU countries as well as Norway and Croatia. Energy indicators that relate energy consumption to a physical...
other 2013
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, H. (author), Harmelink, M. (author), Bosselaar, L. (author), Segers, R. (author)
Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten...
other 2012
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Het energiebesparingstempo conform het Protocol Monitoring Energiebesparing (PME) over de periode 2000-2010 ligt op 1,1% (±0,3%) per jaar. De economische crisis heeft een merkbare negatieve invloed op de energiebesparing in Nederland gehad. Voor de periode 2000-2007 was het tempo nog 1,2%. In 2008 en 2009 is het tempo gezakt en in 2010...
report 2012
document
Bruggink, J.J.C. (author), Boonekamp, P.G.M. (author), Kroon, P. (author), Volkers, C.H. (author), van Dril, A.W.N. (author), Menkveld, M. (author), Uyterlinde, M.A. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Lensink, S.M. (author), Tigchelaar, C. (author), Gerdes, J. (author), van Deurzen, J. (author), Vethman, P. (author), Roeterdink, W.G. (author), Peek, K. (author), Hanschke, C.B. (author), Wetzels, W. (author), Both, D. (author), Fiechter, W. (author), Koch, J. (author), de Ligt, T. (author), Moerkerken, A. (author), Monné, T. (author), Munnix, S. (author), Plomp, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This is the second report of the annual Monitor of the Dutch Clean and Efficient programme. The monitoring focuses on the development of target variables, effects, results and progress of the process. Most of the data regarding the results and effects concern the period until the end of 2009. Some data are not yet available for 2009 and can...
report 2010
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author)
No summary available.
report 2010
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Vreuls, H. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, J.W. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report presents the realized energy savings in the Netherlands for the period 1995-2007 for the sectors households, industry, agriculture, services, transport, refineries and electricity, and for the national level. <p> The figures on energy savings are based on the Protocol Monitoring Energy Savings, a common methodology and...
report 2009
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Vreuls, H.H.J. (author), Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, H. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report presents the realized energy savings in the Netherlands for the period 1995-2006 for the sectors households, industry, agriculture, services, transport, refineries and electricity, and for the national level. The figures on energy savings are based on the Protocol Monitoring Energy Savings, a com-mon methodology and database to...
report 2008
Searched for: author:"Gerdes, J."
(1 - 9 of 9)