Searched for: author:"Gerdes, J."
(1 - 13 of 13)
document
Niessink, R.J.M. (author), Gerdes, J. (author)
Vanaf 2020 zijn de BENG-eisen voor nieuwbouw van toepassing. Hiervoor wordt een nieuwe norm ontwikkeld: NTA 8800. De waarde van de primaire energiefactor voor elektriciteit van 2,56 zoals toegepast in de huidige energieprestatie-berekeningen is inmiddels verouderd, omdat de elektriciteitsproductie schoner en duurzamer geworden is. Voor de...
other 2018
document
Gerdes, J. (author)
The two key questions addressed in this policy brief are if the EU emissions trading system ETS has an effect on energy savings in ETS industry and what can be done to increase the effect of the ETS on energy efficiency in industry. Data from the Odyssee database do not show clear effects of the EU ETS on energy efficiency in industry. It is...
other 2017
document
Gerdes, J. (author), Marbus, S. (author), Boelhouwer, M. (author)
In Energietrends 2016 staan cijfers en ontwikkelingen in een handzaam overzicht en in samenhang gepresenteerd. Deze publicatie beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan de kennis en bewustwording van het onderwerp energie. Energietrends biedt informatie over energiegebruik door consumenten en bedrijven, geeft inzage in de internationale...
other 2016
document
Gerdes, J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
De Provincie Drenthe wil de energiehuishouding verduurzamen met als doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Uitgangspunten hierbij zijn dat in 2050 alle energie die gebruikt wordt uit hernieuwbare bron moet komen. Dat laatste interpreteren we als dat een overschot aan een bepaalde vorm van hernieuwbare energie geëxporteerd mag worden...
other 2016
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Volkers, C.H. (author), Gerdes, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Uitsplitsing totale CO2-emissies naar functie. In de Nationale Energieverkenning 20161 (NEV) wordt de actuele verwachting met betrekking tot uitstoot van CO2 geschetst. Naar aanleiding van het opstellen van de energieagenda hebben het Ministerie van I & M en het Ministerie van EZ aan ECN gevraagd om de totale NEV-emissies weer te geven...
other 2016
document
Gerdes, J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Not available.
other 2015
document
Gerdes, J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Het belangrijkste doel van deze notitie is de actualisering van de energiebalansen voor de provincie Drenthe uit het rapport 'Energiebalansen provincie Drenthe' uit 2012. De actualisering van de energiebalansen op basis van het scenario met vaststaand en voorgenomen beleid uit de Nationale Energieverkenning 2014 heeft geresulteerd in een lagere...
other 2015
document
Gerdes, J. (author), van Zuijlen, C.L. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In 2009 zijn in Enschede doelstellingen geformuleerd voor 2020 op het gebied van klimaat en energie in de nota Nieuwe Energie voor Enschede. Daarnaast zijn er deelstudies gedaan naar de mogelijkheden in Enschede, met name op het gebied van hernieuwbare energie. De gemeente Enschede wil nu door bestuur, inwoners en bedrijven gezamenlijk gedragen...
other 2015
document
Gerdes, J. (author), Marbus, S. (author), Boelhouwer, M. (author)
No English summary available.
other 2014
document
Gerdes, J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In de Uniforme Maatlat voor de gebouwde omgeving (Agentschap NL, 2012) wordt gebruik gemaakt van emissiefactoren en rendementen van elektriciteit in Nederland voor het jaar 2020. Er was behoefte aan een herziening van deze getallen als gevolg van het vaststellen van een berekeningsmethode in de notitie Berekening van de CO2-emissies, het primair...
other 2013
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author)
The ODYSSEE database on energy efficiency indicators (www.odyssee-indicators.org) has been set up to enable the monitoring and evaluation of realised energy efficiency improvements and related energy savings. The database covers the 27 EU countries as well as Norway and Croatia. Energy indicators that relate energy consumption to a physical...
other 2013
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, H. (author), Harmelink, M. (author), Bosselaar, L. (author), Segers, R. (author)
Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten...
other 2012
document
Gerdes, J. (author), Pouwelse, J.W. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Bij de berekening van de gerealiseerde energiebesparing wordt onder meer gebruik gemaakt van het referentierendement voor de productie van elektriciteit. Eenvoudig gezegd kan hiermee worden bepaald hoeveel fossiele brandstoffen nodig zouden zijn geweest als niet bij de productie of bij het verbruik van elektriciteit bespaard zou zijn. De...
other 2011
Searched for: author:"Gerdes, J."
(1 - 13 of 13)