Searched for: author%3A%22Gerdes%2C+J.%22
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author)
TNO is gevraagd de energieprijzen aan te leveren voor de terugverdientijdberekening in de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten. Deze energieprijzen worden ook vastgelegd in de ministeriële regeling voor bedrijven en instellingen die zelf willen rekenen aan de terugverdientijd van maatregelen in het kader van de energiebesparingsplicht
report 2023
document
Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author)
report 2023
document
Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Lamboo, S. (author)
In juli 2021 heeft de Europese Commissie in het kader van Fit for 55 een voorstel gedaan voor herziening van de Energy Efficiency Directive met aanscherping van de energiebesparingsdoelen. Na de Russische invasie in Oekraïne heeft de Europese Commissie in mei 2022 het REPowerEU plan gepresenteerd om de afhankelijkheid van energie-import uit...
report 2022
document
Hammingh, P. (author), Abels-van Overveld, M. (author), van Beijnum, B. (author), Blomjous, D. (author), Boom, H. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), van Dam, D. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hilbers, H. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), van der Molen, F. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Ooms, E. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), Plomp, A. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Smeets, W. (author), van Soest, H. (author), Stammes, I. (author), Traa, M. (author), van der Veen, R. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Wetzels, W. (author), van der Zanden, E. (author), Menkveld, M. (author), van Eijk, E. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Lamboo, S. (author), Niessink, R.J.M. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O.A. (author), Segers, R. (author), Denneman, A. (author), Hage, J. (author), Huffstadt, H. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), Linders, M.J. (author), Schenau, S. (author), Vrenken, R. (author), Vroom, J. (author), van Wezel, B. (author), Woolthuis, R. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author), Vonk, J. (author), Arets, E. (author)
The Dutch 2019 Climate Act requires PBL Netherlands Environmental Assessment Agency to publish an annual Climate and Energy Outlook. In these outlook reports, PBL describes past, present and future trends in greenhouse gas emissions and developments in the energy system in the Netherlands. It also describes the contribution of national climate...
report 2022
document
Gerdes, J. (author), Stam, J. (author), Dreijerink, L. (author), Paradies, G. (author)
Het halen van het nationale emissiereductiedoel van 49% in 2030 is niet eenvoudig. Dat blijkt onder meer uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020 en uit een analyse van aanvullend beleid uit het Klimaatakkoord (PBL 2019). Met de verwachte aanscherping van het reductiedoel voor 2030 zal het halen ervan nog lastiger worden. Ondanks de grote steun...
report 2021
document
Stam, J.V. (author), Gerdes, J. (author)
TNO heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke opzet en het draagvlak voor een persoonlijk emissiehandelssysteem. Zo’n systeem kan een aanvulling zijn op bestaande beleidsmaatregelen om de broeikasgasemissies te verminderen. Voordat een dergelijk systeem overwogen wordt, is het van belang om het draagvlak bij de bevolking hierover te kennen....
report 2021
document
Scheepers, M.J.J. (author), de Haas, G.J. (author), Roelofs, F. (author), Jeeninga, H. (author), Gerdes, J. (author)
De Provincie Noord-Brabant heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar de rol die kernenergie kan spelen in de energietransitie van Noord-Brabant. Het onderzoek is samen met NRG uitgevoerd. Het betreft hier een studie van beperkte omvang met een korte doorlooptijd waarin op basis van openbare bronnen de recente inzichten met betrekking tot onder...
report 2021
document
Abels van Overveld, M. (author), Blomjous, D. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Brouwer, E.J. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), Elzenga, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Keys, A. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Notenboom, J. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Schure, K. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Uitbeijerse, G. (author), Vethman, P. (author), Visser, H. (author), Volkerss, C. (author), Vries, A. (author), Wilting, H. (author), van der Zanden, E. (author), Segers, R. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Kremer, A. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van den Oever, R. (author), Wooltuis, R. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Plomp, A.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author)
report 2020
document
van Til, H. (author), Thijsen, M. (author), Dijkhof, Y. (author), Hers, J.S. (author), Gerdes, J. (author), Usmani, O.A. (author)
De provincie Utrecht heeft doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, energieneutraliteit en duurzame productie van energie. Op dit moment zijn er nog geen projecties van het energieverbruik en het energieaanbod voor de provincie zoals die er op nationaal niveau wel zijn. Door het ontbreken van deze informatie is er geen zicht op hoe...
report 2020
document
Wetzels, W. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author)
Het Activiteitenbesluit verplicht inrichtingen om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de ‘Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018’ is aangekondigd dat de systematiek voor berekenen van de terugverdientijd in de regelgeving zal worden verhelderd (SER, 2018). Bij...
report 2019
document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), O. Notenboom, J.Ozemir, (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
Leguijt, C. (author), van Grinsven, A. (author), Afman, M. (author), van der Veen, R. (author), Meyer, M. (author), Hers, J.S. (author), Ushmani, O. (author), Marsidi, M. (author), Wetzels, W. (author), Gerdes, J. (author), van der Waal, J. (author), Vermeulen, M. (author)
Deze Systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050 is een coproductie van de opdrachtgevers, de landelijke en regionale netbeheerders en het consortium van CE Delft, TNO/ECN en Studio Marco Vermeulen. Deze studie is de eerste in zijn soort, door een integraal beeld te geven van de energie- ontwikkeling in de toekomst en de impact...
report 2019
document
Gerdes, J. (author), Niessink, R. (author), Kooger, R. (author), Matton, R.Y. (author), Marsidi, M. (author), Daey Ouwens, J. (author), van Polen, S. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft het ECN de Staat van de energietransitie in Noord-Holland in kaart gebracht. Het betreft een nulmeting van met name het (finale) energieverbruik en CO2-emissies vanaf 2010 van de vraagsectoren gebouwde omgeving, industrie, glastuinbouw en mobiliteit & transport alsmede de voortgang...
report 2018
document
Niessink, R.J.M. (author), Gerdes, J. (author)
Vanaf 2020 zijn de BENG-eisen voor nieuwbouw van toepassing. Hiervoor wordt een nieuwe norm ontwikkeld: NTA 8800. De waarde van de primaire energiefactor voor elektriciteit van 2,56 zoals toegepast in de huidige energieprestatie-berekeningen is inmiddels verouderd, omdat de elektriciteitsproductie schoner en duurzamer geworden is. Voor de...
report 2018
document
Niessink, R. (author), Gerdes, J. (author)
report 2018
document
Gerdes, J. (author)
Deze monitor sluit aan op de notitie ‘Energie en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030’ met publicatienummer ECN-N—15-013, en vergelijkt de gerealiseerde ontwikkelingen met de projecties uit die notitie.
report 2017
document
Gerdes, J. (author)
The two key questions addressed in this policy brief are if the EU emissions trading system ETS has an effect on energy savings in ETS industry and what can be done to increase the effect of the ETS on energy efficiency in industry. Data from the Odyssee database do not show clear effects of the EU ETS on energy efficiency in industry. It is...
other 2017
document
Gerdes, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The European Union´s system for its 2030 energy and climate targets is eliciting considerable debate. The debate however seems to take limited account of the uncertainties and national differences that abound the pathway towards a low-carbon economy in the future. This paper elaborates on how these aspects may interact with targets&...
conference paper 2016
document
Gerdes, J. (author), Marbus, S. (author), Boelhouwer, M. (author)
In Energietrends 2016 staan cijfers en ontwikkelingen in een handzaam overzicht en in samenhang gepresenteerd. Deze publicatie beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan de kennis en bewustwording van het onderwerp energie. Energietrends biedt informatie over energiegebruik door consumenten en bedrijven, geeft inzage in de internationale...
other 2016
document
Gerdes, J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Het huidige Nederlandse energiebeleid is gericht op een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening op lange termijn. Voortgang bij de inzet van hernieuwbare energie is feitelijk een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het Rijk en de Provincie. Financiële ondersteuning van de uitrol van hernieuwbare energietechnologie is...
report 2016
Searched for: author%3A%22Gerdes%2C+J.%22
(1 - 20 of 46)

Pages