Searched for: author%3A%22Gelevert%2C+G.F.D.F.%22
(1 - 1 of 1)
document
van Kranenburg, K.J. (author), de Kler, R.C.F. (author), Jansen, N. (author), van der Veen, N.A. (author), de Vos, C.T.A. (author), Gelevert, G.F.D.F. (author)
Nederland werkt volop aan de verduurzaming van haar energiesysteem. In deze energietransitie is een grote rol weggelegd voor opwekking van elektriciteit uit duurzame bronnen als zon en wind, ter vervanging van fossiele bronnen. Netbeheerders spelen daarbij een belangrijke rol. Door slim gebruik te maken van de reeds aanwezige infrastructuur voor...
report 2018