Searched for: author%3A%22Evers%2C+M.%22
(1 - 11 of 11)
document
Buijs, P.C. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Evers, M. (author), van de Klink, J.J.L. (author), Anema, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Increasingly, workers have psychological work-related complaints, endangering their work ability and causing considerable economic losses. Many employees consult their general practitioner (GP). He, however, often pays insufficient attention to work-relatedness or to coordination with occupational physicians (OPs). Appropriate guidelines are...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Milczarek, M. (author), Brun, E. (author), Houtman, I. (author), Goudswaard, A. (author), Evers, M. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Roskams, N. (author), Op de Beeck, R. (author), Pahkin, K. (author), Berthet, M. (author), Morvan, E. (author), Kuhn, K. (author), Kaluza, K. (author), Hupke, M. (author), Hauke, A. (author), Reinert, D. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Perez, J. (author), Oncins de Frutos, M. (author)
This report is in cooperation with TNO Work and Employment and the European Agency for Safety and Health at Work. The expert forecast on emerging psychosocial risks was carried out by means of the Delphi method. The main emerging psychosocial risks revealed were related to new forms of employment contracts and job insecurity, the OSH risks for...
report 2007
document
Buijs, P. (author), Anema, H. (author), Evers, M. (author), van Dijk, F. (author), van der Klink, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie- inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen,...
book 2006
document
D'Amato, A. (author), Pierce, J. (author), Rook, J. (author), Clarkin, N. (author), Kruger, D. (author), Thorne, J. (author), Kavanagh, A. (author), Levine, J. (author), Joensuu, M. (author), Kivisto, S. (author), Malelin, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), van den Bossche, S. (author), de Vroome, E. (author), Jettinghof, K. (author), Evers, M. (author), Lang, G. (author), Martinez, M. (author), Hauser, C. (author), Tanucci, G. (author), Epifani, C. (author), Zaccaro, F. (author), Annoscia, G. (author)
Project Stress impact
report 2006
document
Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Brenninkmeijer, V. (author), van den Bossche, S. (author), de Vroome, E. (author), Jettinghof, K. (author), Evers, M. (author)
Project Stress Impact
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author), van den Berg, R. (author), van Vuuren, T. (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie-inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen, uitzendkrachten...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Evers, M. (author), Smulders, P. (author), Ybema, J.F. (author)
Arbeidstevredenheid kan gezien worden als de mate waarin werkenden hun werk plezierig vinden. Arbeidstevredenheid wordt door verschillende factoren bepaald: in de eerste plaats door de kenmerken van het werk zelf, en in de tweede plaats door de waarde die werknemers aan bepaalde werkkenmerken hechten. In het onderhavige artikel wordt onderzocht...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Evers, M. (author), Houtman, I. (author)
Project Stress Impact
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author)
Het Profiel Arbeid en Gezondheid 2005 beoogt een overzicht te geven van de ontwikkelingen op het gebied van arbeid en gezondheid dat bruikbaar is voor beleidsmakers, werkgevers, werknemers en zorgverleners. Centraal daarbij staat de manier waarop arbeid en gezondheid elkaar wederzijds beïnvloeden. Het Profiel behandelt trends in de gezondheid...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Evers, M. (author), Jettinghof, K. (author), Houtman, I. (author)
Project Stress Impact
book 2005
Searched for: author%3A%22Evers%2C+M.%22
(1 - 11 of 11)