Searched for: author%3A%22Emmert%2C+S.B.%22
(1 - 11 of 11)
document
Broekroelofs, R. (author), Hulsegge, G. (author), Emmert, S.B. (author), Felten, H. (author), Verhoef, H.F.C. (author), Geerlings, J. (author), van der Wekke, I. (author)
Door middel van de Delphi-studie van TNO is er op basis van input van wetenschappers en experts een gedeeld beeld tot stand gekomen van de belangrijkste werkzame aanpakken om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen en de diversiteit te vergroten in het proces van werving en selectie (Hulsegge et al., 2020). Samengevat gaat het om (1) het...
report 2022
document
Hulsegge, G. (author), Verhoef, H. (author), Thijs, C. (author), in der Maur, M. (author), Vooijs, M. (author), Hummel, L. (author), Emmert, S.B. (author)
De diversiteit onder de Nederlandse beroepsbevolking neemt toe, toch is de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond niet gelijk aan die van Nederlanders zonder migratieachtergrond. Zo is de uitstroom van medewerkers met migratieachtergrond hoger dan die van mensen zonder migratieachtergrond en verliezen zij 1,5 keer vaker...
report 2022
document
Hummel, L.N.R. (author), Verhoef, H.F.C. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Emmert, S.B. (author)
De uitstroom van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond is groter en hun doorgroeimogelijkheden beperkter dan die van medewerkers zonder migratieachtergrond. Daarom heeft TNO binnen het pilotprogramma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht welke maatregelen mogelijk...
report 2022
document
Hummel, L.N.R. (author), Verhoef, H.F.C. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Emmert, S.B (author)
Wilt u aan de slag met een inclusieve organisatiecultuur, om zo het behoud en de doorstroom van werknemers met een migratieachtergrond te bevorderen? In deze handreiking vindt u maatregelen die u hierbij kunnen helpen. MAATREGELEN BEHOUD EN DOORSTROOM. Deze handreiking is tot stand gekomen binnen de pilot behoud & doorstroom. In deze pilot...
report 2022
document
Hulsegge, G. (author), Hummel, L. (author), Emmert, S.B. (author), Hooftman, W. (author), Verhoef, H. (author)
Onderzoek laat zien dat sollicitanten met een migratieachtergrond minder kans hebben om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan sollicitanten zonder migratieachtergrond. Voor kandidaten met een niet-Westerse migratieachtergrond is deze kans nog kleiner dan voor sollicitanten met een Westerse migratieachtergrond (Thijssen, Coenders...
report 2021
document
Hulsegge, G. (author), Emmert, S.B. (author), Verhoeft, H. (author), Thijs, C. (author), Hosseini, Z. (author)
Deze Delphi-studie heeft als doel om gezamenlijk met belangrijke (wetenschappelijke) experts op het gebied van discriminatie en inclusie bij werving en selectie, te komen tot een gedeeld beeld van de belangrijkste werkzame interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen en de diversiteit te vergroten tijdens de werving en selectie. We...
report 2020
document
van Lieshout, M.J. (author), Emmert, S.B. (author)
The right to privacy is enshrined in the European charter of fundamental rights. The right to data protection is a relatively novel right, also enshrined in the same European charter. While these rights seem to focus on a defensive and protective approach, they also give rise to a positive and constructive interpretation. The GDPR may act as...
conference paper 2018
document
van Lieshout, M.J. (author), Emmert, S.B. (author)
The right to privacy is enshrined in the European charter of fundamental rights. The right to data protection is a relatively novel right, also enshrined in the same European charter. While these rights seem to focus on a defensive and protective approach, they also give rise to a positive and constructive interpretation. The GDPR may act as...
conference paper 2018
document
van de Lindt, M.C. (author), Paradies, G.L. (author), Emmert, S.B. (author)
De voorliggende rapportage is een verslag van de in 2012 uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van een Framework Lokale Veerkracht binnen het project Zelfredzaamheid (ETP I&G). Dit project stelt zich tot doel enerzijds het zelfredzame gedrag van burgers te versterken en anderzijds de samenwerking met professionals te...
report 2012
document
van de Lindt, M.C. (author), Emmert, S.B. (author), van Sandick, E. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In deze publicatie wordt een managementraamwerk besproken dat is ontwikkeld om uit lopende experimenten en projecten een maximaal rendement voor maatschappelijke innovaties (transities) te halen. Het raamwerk is een praktisch instrument om samen met projectdeelnemers systematisch te verkennen waar nog transitiewinst kan worden geboekt. β€˜De...
book 2009
document
Tukker, A. (author), Emmert, S.B. (author), Charter, M. (author), Vezzoli, C. (author), Sto, E. (author), Munch Andersen, M. (author), Geerken, T. (author), Tischner, U. (author), Lahlou, S. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
This "Note from the field," is an edited version of a policy brief summarizing the key findings from the first half of the Sustainable Consumption Research Exchange network (SCORE!) for the policy programs in the field of sustainable consumption and production (SCP). We recommend a framework for action to change to SCP that mentions the key...
article 2008
Searched for: author%3A%22Emmert%2C+S.B.%22
(1 - 11 of 11)