Searched for: author%3A%22Droge%2C+R.%22
(1 - 14 of 14)
document
Dröge, R. (author), Ligterink, N.E. (author), Koch, W.W.R. (author)
The Netherlands list of fuels consist of a complete set of fuels and their heating value (net calorific value: NCV) and CO2 emission factors for three years. It is accompanied by a set of factsheets which contain background information on the source of the heating values and CO2 emission factors. The Netherlands list of fuels was first composed...
report 2021
document
Ruyssenaars, P.G. (author), Coenen, P.W.H.G. (author), Rienstra, J.D. (author), Zijlema, P.J. (author), Arets, E.J.M.M. (author), Baas, K. (author), Droge, R. (author), Geilenkirchen, G. (author), 't Hoen, M. (author), Honig, E. (author), van Huet, B. (author), van Huis, E.P. (author), Koch, W.W.R. (author), Lagerwerf, L.A. (author), te Molder, R.M. (author), Montfoort, J.A. (author), Vonk, J. (author), van Zanten, M.C. (author)
In 2018 is de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 2,7 procent gedaald ten opzichte van 2017. Deze daling komt vooral doordat er minder kolen zijn gebruikt om elektriciteit te produceren. De totale uitstoot van broeikasgassen naar de lucht wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedroeg in 2018 188,2 miljard kilogram. Het jaar...
report 2020
document
Wever, D. (author), Coenen, P.W.H.G. (author), Droge, R. (author), Geilenkirchen, G.P. (author), 't Hoen, M. (author), Honig, E. (author), Koch, W.W.R. (author), Leekstra, A.J. (author), Lagerwerf, L.A. (author), te Molder, R.A.B. (author), Smeets, W.L.M. (author), Vonk, J. (author), van der Zee, T. (author)
De uitstoot van ammoniak in Nederland is in 2018 met 0,6 kiloton is afgenomen ten opzichte van 2017. Dit komt vooral door ontwikkelingen in de landbouw, waar minder runderen worden gehouden en er steeds meer varkensstallen komen die minder ammoniak uitstoten. Toch ligt de uitstoot van ammoniak in 2018 met 129,3 kiloton boven het maximum van 128...
report 2020
document
Visschedijk, A.J.H. (author), Droge, R. (author)
report 2020
document
Plomp, A.J. (author), Visschedijk, A.J.H. (author), Dröge, R. (author)
Voor milieu- en klimaatbeleidsadvies maakt PBL gebruik van zogeheten reductie-opties om de (kosten-)effectiviteit van mogelijke beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken. De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen vormt bij veel beleidsmaatregelen een belangrijk hulpmiddel en wordt ook wel gebruikt als toets bij verlening van milieuvergunningen...
report 2020
document
Plomp, A.J. (author), Droge, R. (author), Jansen, B. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
Voor milieu- en klimaatbeleidsadvies maakt PBL gebruik van zogeheten reductie-opties om de (kosten-)effectiviteit van mogelijke beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken (Smeets et al., 2015; Smeets et al., 2012; Daniëls & Koelemeijer, 2016). De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen vormt bij veel beleidsmaatregelen een belangrijk hulpmiddel...
other 2018
document
van Zyl, P.S. (author), van Mensch, P. (author), Ligterink, N.E. (author), Droge, R. (author), Kadijk, G. (author)
report 2015
document
Droge, R. (author), Pesik, P.J. (author)
report 2014
document
Dröge, R. (author)
Onzekerheden in nationale emissecijfers zijn in de ordegrootte van 5% (broeikasgassen) en 10% (verzurende stoffen). Ook herberekeningen laten zien dat de emissie in Nederland geen absoluut getal is, maar een range van mogelijke emissies. Bij het beoordelen van emissie-reductieafspraken wordt bekeken of de absolute emissie voldoet aan de...
article 2012
document
Dröge, R. (author), Hensema, A. (author), ten Broeke, H.M. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
report 2011
document
Jansen, B.I. (author), Dröge, R. (author)
report 2011
document
Dröge, R. (author), Kuenen, J.J.P. (author), Pulles, M.P.J. (author), Heslinga, D.C. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Parties to the LRTAP convention have agreed to annually report atmospheric emissions and are required to set up an emission inventory. As a minimum, parties shall use the latest version of the EMEP/EEA Air Pollutant Inventory Guidebook, but most countries - including the Netherlands - have set up their own inventory, which uses country specific...
article 2010
document
Kuenen, J. (author), Dröge, R. (author), Heslinga, D.C. (author), Pulles, M.P.J. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
public lecture 2009
document
Kuenen, J. (author), Dröge, R. (author), Heslinga, D.C. (author), Pulles, M.P.J. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2009
Searched for: author%3A%22Droge%2C+R.%22
(1 - 14 of 14)