Searched for: author%3A%22Dreijerink%2C+L.J.M.%22
(1 - 11 of 11)
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Klosters, M.W.P.M. (author)
Voor een succesvolle energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering is maatschappelijk draagvlak een voorwaarde. Inzicht in wat het draagvlak is voor beleidsmaatregelen en waarom, is daarbij essentieel. In dit onderzoek hebben we gekeken naar het maatschappelijk draagvlak voor tien beleidsmaatregelen gericht op het tegengaan van...
report 2021
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Peuchen, R.A. (author)
Eind 2019 is een vragenlijstonderzoek gehouden onder 1.536 deelnemers. Deze steekproef was representatief voor Nederland. De meerderheid van de deelnemers maakt zich zorgen over klimaatverandering. Dit aandeel is over de jaren heen redelijk stabiel. We hebben mensen 18 beleidsmaatregelen voorgelegd. Voor sommige maatregelen is veel draagvlak;...
report 2020
document
Paradies, G.L. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Menkveld, M. (author)
Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO VNI, NVDE en de Ministeries van EZ en BZK hebben in mei 2017 een convenant gesloten om 10 PJ besparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de 100 PJ besparingsdoelstelling voor 2020 uit het Energieakkoord van 2013. De ambitie van het convenant is om een...
report 2020
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Paradies, G.L. (author)
Many of our daily activities - such as using electricity, driving a car, or buying and disposing of products - cause greenhouse gas emissions. Together these emissions make up an individual’s carbon footprint. Our current Dutch average personal carbon footprint is too high. In order to reach the Paris Agreement climate goals we have to lower our...
report 2020
document
Klösters, M.P.W.M. (author), de Koning, N.M. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Tigchelaar, C. (author), Bijvoet, J. (author), Kooger, R. (author)
In 2050 moeten volgens de Rijksoverheid alle woningen in ons land aardgasvrij zijn Die transitie gebeurt de komende jaren wijk voor wijk. De transitie naar aardgasvrij wonen vraagt om technische veranderingen (onder andere in het aanbod van hernieuwbare energie en de infrastructuur), maar leidt ook tot sociale vraagstukken (zoals kostenverdeling...
report 2020
document
Peuchen, R.A. (author), Gamboa Palacios, S. (author), Dreijerink, L.J.M. (author)
De aanleg van grondgebonden zonneparken is de laatste jaren in Nederland enorm gegroeid. Tot en met 2018 zijn ongeveer 65 parken gerealiseerd. Bovendien staan er nog eens honderden zonneparken in de planning om de komende jaren ontwikkeld te worden. De ervaring met ruimtelijke (energie)projecten, vooral met windturbines, leert dat omwonenden...
report 2019
document
Kooger, R. (author), ter Hofte, H. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Tigchelaar, C. (author), de Smidt, R.P. (author), Peddemors, A. (author)
Er wordt nog veel aardgas verspild door huishoudens op momenten dat verwarmen van de woning niet nodig is, omdat de bewoners afwezig zijn of slapen. Het bedrijf Drebbl biedt diensten en algoritmes aan zoals de Thermopilot, waarmee deze verspilling beperkt kan worden, doordat de verwarmingsvraag automatisch vermindert door te anticiperen op...
report 2019
document
Suurs, R. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), van der Weerdt, C. (author)
Om burgers mee te krijgen in de energietransitie, zullen we ons moeten verplaatsen in de drijfveren van verandering. Een verhaal dat alleen gaat over wat burgers anders moeten doen zal niet genoeg zijn. Ook een verhaal dat alleen over de toekomst van onze planeet, of juist alleen over euro’s gaat, werkt onvoldoende motiverend. Op basis van...
other 2019
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Peuchen, R.A. (author), Siebinga, A.S. (author)
In deze rapportage staat de vraag centraal: ‘Wat kunnen we voor de duurzame energietransitie leren van maatschappelijke veranderingen uit het verleden?’. Om een antwoord te geven op deze vraag hebben we allereerst de theorie bestudeerd over wat maatschappelijke verandering en transities zijn, en wat bepaalt wat wij als samenleving normaal vinden...
report 2019
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Handgraaf, M. (author), van den Akker, F. (author), Popa, E. (author), Koeslag, M. (author)
Aanleiding en doel van het Green Wedge project Terwijl de techniek voorhanden is en er geen economische barrières zijn, is er in de industrie sprake van een onderbenut potentieel van energie efficiëntie. ISPT spreekt dagelijks met technologieontwikkelaars, aanbieders en adviseurs over nieuwe technologieën die, als ze worden toegepast, het...
report 2019
document
Brunsting, S. (author), Matton, R. (author), Tigchelaar, C. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Paradies, G.L. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Usmani, O.A. (author)
This report reflects the development of a consumer decision model to simulate the adoption of innovations. Goal of this document is to provide a description of the model in order to discuss the model with policy makers and providers of innovations. A second goal is to find developers of similar models in order to discuss the model with, and make...
report 2018
Searched for: author%3A%22Dreijerink%2C+L.J.M.%22
(1 - 11 of 11)