Searched for: author%3A%22Dreijerink%2C+L.%22
(1 - 6 of 6)
document
Dreijerink, L. (author), Handgraaf, M. (author), Antonides, G. (author)
In order to minimize climate change it is important that people take up a sustainable lifestyle. Sustainable lifestyles call for pro-environmental behaviors (PEBs) in several domains, such as in-home energy use, mobility, and consumption of food and goods. However, studies show that people often do not consistently behave pro-environmentally in...
article 2022
document
Broecks, K.P.F. (author), Paradies, G.L. (author), Dreijerink, L. (author), Hermans, L.M. (author)
Wat kan een individu doen om de transitie naar een duurzame samenleving te bevorderen? Dit is de vraag die centraal staat in deze verkenning. Via een literatuurscan verkennen wij (1) wat er binnen de transitiewetenschappen geschreven is over de rol van individueel gedrag in transities, (2) welke perspectieven een brug kunnen vormen tussen de...
report 2022
document
Gerdes, J. (author), Stam, J. (author), Dreijerink, L. (author), Paradies, G. (author)
Het halen van het nationale emissiereductiedoel van 49% in 2030 is niet eenvoudig. Dat blijkt onder meer uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020 en uit een analyse van aanvullend beleid uit het Klimaatakkoord (PBL 2019). Met de verwachte aanscherping van het reductiedoel voor 2030 zal het halen ervan nog lastiger worden. Ondanks de grote steun...
report 2021
document
Dreijerink, L. (author), Kortman, J. (author), van der Weerdt, C.A. (author), de Koning, N.M. (author), Mulder, G.G.C. (author)
In het voorjaar van 2015 hebben 115 ondernemers verspreid over Nederland een vragenlijst over duurzame energiemaatregelen in hun bedrijf en op hun bedrijventerrein ingevuld. 44 respondenten hebben de hele vragenlijst voltooid. Het doel van deze enquête was inzicht te verkrijgen in de drijfveren en barrières van ondernemers op bedrijventerreinen...
report 2015
document
Dreijerink, L. (author), Kortman, J. (author), van der Weerdt, C.A. (author), de Koning, N.M. (author), Mulder, G.G.C. (author)
report 2015
document
van der Weerdt, C.A. (author), Dreijerink, L. (author), de Koning, N.M. (author), Kortman, J. (author), Mulder, G.G.C. (author)
report 2015
Searched for: author%3A%22Dreijerink%2C+L.%22
(1 - 6 of 6)