Searched for: author%3A%22Donkervoort%2C+D.R.%22
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Donkervoort, D.R. (author)
Het tempo van de verduurzaming in Nederland ligt te laag. Op deze manier gaan we de klimaatdoelen voor 2050 niet halen." Dat is het statement dat Rogier Donkervoort, senior scientist industriële renovatieconcepten bij TNO, graag maakt. Door industrieel te bouwen kunnen we dit tempo verhogen. Om hier invulling aan te geven pleit TNO voor een...
article 2021
document
Mulder, G.G.C. (author), Nauta, N.J. (author), Klerks, S.A.W. (author), Donkervoort, D.R. (author)
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn, met als tussendoel een reductie van 3,4 Mton CO2 in 2030. Het gaat om zeven miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen, momenteel goed voor 13% van het energieverbruik in Nederland.1 Met de huidige gegevens is het echter amper te bepalen of we het...
report 2021
document
Mulder, G.G.C. (author), Koops, R. (author), Kamphuis, V. (author), Willems, M/P.J. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Donkervoort, D.R. (author), Dijkmans, T.J.A. (author)
Nederland staat voor een belangrijke opgave: het vernieuwen van het Nederlandse woningbestand om kwaliteit van leven te verbeteren, en CO2 uitstoot te beperken. Hierbij spelen de energiebesparingsdoelstellingen en de vernieuwingsopgave van de woningvoorraad een belangrijke rol. Zowel nationaal als op EU niveau zijn ambitieuze doelstellingen...
report 2015
document
Donkervoort, D.R. (author)
article 2014
document
Dijkmans, T.J.A. (author), Donkervoort, D.R. (author), Phaff, J.C. (author), Valcke, S.L.A. (author)
Current solutions for highly energy-efficient retrofitting rely on thick static insulation, airtight construction and extensive ventilation systems to become independent from variable outdoor conditions. A building skin that adapts to the outdoor conditions to regulate the indoor conditions could provide an interesting alternative for current...
conference paper 2014
document
Donkervoort, D.R. (author)
Sinds kort staan de resultaten van het Branche lnnovatie Contract Energieneutraal Bouwen, afgesloten tussen Bouwend Nederland en TNO in 2011 en 2012, online op de website van Bouwend Nederland (te vinden door simpel te zoeken op de term 'energieneutraal bouwen'). Het onderzoeksinstituut beschikt over veel kennis op het vlak van energieneutrale...
article 2013
document
van Zundert, K. (author), Donkervoort, D.R. (author), de Kroon, J.C.A. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
van Zundert, K. (author), Donkervoort, D.R. (author), Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
public lecture 2008
document
Donkervoort, D.R. (author), Geurts, C.P.W. (author), van Zundert, K. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
Donkervoort, D.R. (author), Geurts, C.P.W. (author), van Zundert, K. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
Donkervoort, D.R. (author), van Zundert, K. (author), de Kroon, J.C.A. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
Donkervoort, D.R. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
Donkervoort, D.R. (author), van Zundert, K. (author), de Kroon, J.C.A. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
van Zundert, K. (author), Donkervoort, D.R. (author), de Kroon, J.C.A. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
Donkervoort, D.R. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2008
document
Bouma, P.W. (author), Donkervoort, D.R. (author), Geurts, C.P.W. (author), Luiten, B. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Woningbouwverenigingen zijn regelmatig genoodzaakt een overweging te maken of een oud bestaand pand plaats moet maken voor een nieuw, modern pand of dat het bestaande pand moet worden gerenoveerd om aan het huidige nieuwbouwniveau te komen. De hoge kosten voor nieuwbouw en de overlast voor de bewoners zijn belangrijke aspecten in een dergelijke...
article 2007
document
Fraanje, P.J. (author), Donkervoort, D.R. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Onlangs zijn op initiatief van Bouwend Nederland en TNO Bouw en Ondergrond in twee bouwprojecten in Nederland compleet geprefabriceerde gevels met volle baksteen succesvol toegepast. De gevels van de woningen worden in 20 minuten gesloten met een compleet element bestaande uit gelijmde baksteen op een betonnen rug toegerust met een volledig...
article 2006
document
Donkervoort, D.R. (author), de Kroon, J.C.A. (author), Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Vernieuwingen in de bouw hebben traditioneel in hoofdzaak plaats binnen het invloedsgebied van de afzonderlijke partijen: ontwerpers, bouwbedrijven, toeleverende industrie, enz. Om een doorbraak te realiseren is een integrale aanpak noodzakelijk van zowel het bouwproces als de bijbehorende producten. Deze doorbraak zal leiden tot een...
article 2005
document
Donkervoort, D.R. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Kortere bouwtijd, lagere bouwkosten, Brotere toegevoegde waarden en efficiënter werken. Het zijn enkele ingrediênten van een nieuwbouwproces voor de vloer in de nieuwbouw woningbouw, waarover diverse marktpartijen zich momenteel buigen. "Eigenlijk is het een nieuw vloer- en installatieconcept, Want het is een combinatie van vloeroplossingen en...
article 2005
document
Donkervoort, D.R. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
TNO Bouw en Ondergrond heeft een gevelsluitend element ontwikkeld dat bestaat uit een prefab buitenspouwblad van gelijmde baksteen, inclusief beglaasde kozijnen. Het binnenspouwblad gaat mee in de arbeidsgang van de lichte scheidingswanden
article 2005
Searched for: author%3A%22Donkervoort%2C+D.R.%22
(1 - 20 of 27)

Pages