Searched for: author%3A%22Dittrich%2C+M.G.%22
(1 - 20 of 56)

Pages

document
Salomons, E.M. (author), Dittrich, M.G. (author)
The negative health effects of road traffic noise in the EU are analyzed over the period 2020–2035. For a baseline scenario, with autonomous traffic growth and fleet development, we find that there will be 31 million highly annoyed persons and 15 million highly sleep-disturbed persons in the EU in 2030. The corresponding EU health burden in 2030...
article 2022
document
Dittrich, M.G. (author), Kurylek, R. (author), Staats, F. (author)
report 2022
document
Dittrich, M.G. (author), Salomons, E.M. (author)
article 2022
document
Dittrich, M.G. (author), Wessels, P.W. (author), Staats, F.H.M. (author)
TNO heeft in opdracht van de Gemeente Amsterdam op drie locaties in de stad monitoring van luide voertuigen uitgevoerd. Doelstelling was om gedurende enkele dagen per locatie de luide voertuigpassages te registreren, daaruit de aard en oorzaken van de hoge geluidniveaus te achterhalen, en dit te vertalen naar potentiële maatregelen ter...
report 2022
document
de Roo, F. (author), van Eeden, M. (author), Dittrich, M.G. (author), van Blokland, G. (author)
In het eerste deel van deze artikelenreeks* is besproken welke normalisatie-organisaties in Nederland en internationaal actief zijn op het gebied van akoestiek en geluid, hoe zij samenwerken en welke uitgangspunten worden gehanteerd bij het standaardiseren van reken-, meet- en testmethoden. Dit tweede deel behandelt hoe de normalisatie is...
article 2021
document
de Roo, F. (author), van Eeden, M. (author), Dittrich, M.G. (author), van Blokland, G. (author)
Er bestaat een breed netwerk van (internationale) normalisatie werkgroepen op het gebied van akoestiek en geluid. Waar zijn ze zoal mee bezig en vooral, wat voor bijdrage leveren ze aan het reguleren van omgevingsgeluid
article 2020
document
Dittrich, M.G. (author), Berkhoff, A.P. (author)
Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders worden regelmatig geconfronteerd met geluidklachten van omwonenden nabij bruggen met een stalen brugdek. Deze hinderklachten zijn vanwege de afstraling van laagfrequent geluid van de brugconstructie met name tijdens het passeren van zware vrachtwagens, maar ook piekgeluid van voegen en rolgeluid van lichte...
report 2020
document
Dittrich, M.G. (author), van Beek, P.J.G. (author), Salomons, E. (author)
report 2020
document
Dittrich, M.G. (author), Letourneaux, F. (author), Jones, C. (author), Brammer, H. (author), Gerbig, C. (author), Dinhobl, G. (author), Verheijen, E. (author), Kuijpers, A. (author), Aubin, F. (author), Czolbe, C. (author)
A number of models for predicting railway noise have been, or are being developed that are all based on the approach devised in the EU Imagine project that finished in 2007. The CNOSSOS model for strategic noise mapping in the EU is amongst them. There is therefore a need to determine train- and track-specific source terms for these calculations...
conference paper 2019
document
Dittrich, M.G. (author), Mensch, P.van (author), Elstgeest, M. (author), Beek, P.J.G.van (author)
report 2019
document
Dittrich, M.G. (author), Beek, P.J.G.van (author)
report 2019
document
Dittrich, M.G. (author), van Beek, P.J.G. (author)
Gemotoriseerde tweewielers zijn nog steeds een belangrijke bron van geluidhinder. De Europese voertuiglimieten voor geluid worden herzien, daarom is nu van belang de opties voor aanpak op een rij te zetten. In dit artikel worden de problematiek en handlingsperspectieven belicht.
article 2019
document
Thompson, D. (author), Squicciarini, G. (author), Zhang, J. (author), Lopez Arteaga, I. (author), Zea, E. (author), Dittrich, M.G. (author), Jansen, H.W. (author), Arcas, K. (author), Cierco, E. (author), Magrans, F.X. (author), Malkoun, A. (author), Iturritxa, E. (author), Guiral, A. (author), Stangl, M. (author), Schleinzer, G. (author), Martin Lopez, B. (author), Chaufour, C. (author), Wändell, J. (author)
The noise produced during a train pass-by originates from several different sources such as propulsion noise, noise from auxiliary equipment, aerodynamic noise and rolling noise. The rolling noise is radiated by the wheels and the track and is excited by the wheel and rail unevenness, usually referred to as roughness. The current TSI Noise...
article 2018
document
Dittrich, M.G. (author), Papadimitriou, G. (author), Ntziachristos, L. (author), Steven, H. (author), Durampart, M. (author)
conference paper 2018
document
Dittrich, M.G. (author), van Vliet, J.W. (author)
conference paper 2018
document
de Graaff, E. (author), Dittrich, M.G. (author), Sliggers, J. (author)
Geluidhinder gaat luchtverontreiniging inhalen als milieuprobleem met de grootste gezondheidsimpact. Het wegverkeer is hierbij veruit de belangrijkste bron.
article 2018
document
Dittrich, M.G. (author), Sliggers, C.J. (author)
Wegverkeer en machines buiten zijn belangrijke bronnen van geluid-hinder en slaapverstoring. Wat is de stand van zaken en wat draagt Nederland bij aan de aanscherping van Europese limieten?
article 2017
document
Dittrich, M.G. (author)
De overheid wil negatieve effecten van verkeersgeluid in Nederland aanpakken vanuit een brede visie gericht op de periode tot 2050. Daarvoor is inzicht nodig in de effecten van ontwikkelingen in die periode in beleid, mobiliteit en technologie. TNO heeft een verkennende studie uitgevoerd en daarna een beleidsindicator ontwikkeld waarmee deze...
article 2016
document
Dittrich, M.G. (author), Carletti, E. (author), Spellerberg, G. (author)
In the ODELIA study for the European Commission an assessment of the outdoor equipment noise directive 2000/14/EC and its amendment 2005/88/EC has been performed. The directive requires noise marking for 57 types of equipment used outdoors, and sets noise limits for 22 of these. Since the limits have remained unchanged for many years, there is...
conference paper 2016
document
van Zyl, P.S. (author), Dittrich, M.G. (author), Jansen, S.T.H. (author), de Graaf, E. (author)
report 2016
Searched for: author%3A%22Dittrich%2C+M.G.%22
(1 - 20 of 56)

Pages