Searched for: author:"Dijkmans, T.J.A."
(1 - 10 of 10)
document
Nijland, T.G. (author), Dijkmans, T.J.A. (author)
article 2021
document
Mulder, G.G.C. (author), Koops, R. (author), Kamphuis, V. (author), Willems, M/P.J. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Donkervoort, D.R. (author), Dijkmans, T.J.A. (author)
Nederland staat voor een belangrijke opgave: het vernieuwen van het Nederlandse woningbestand om kwaliteit van leven te verbeteren, en CO2 uitstoot te beperken. Hierbij spelen de energiebesparingsdoelstellingen en de vernieuwingsopgave van de woningvoorraad een belangrijke rol. Zowel nationaal als op EU niveau zijn ambitieuze doelstellingen...
report 2015
document
Dijkmans, T.J.A. (author)
Betonconstructies verouderen en de behoefte aan onderhoud neemt toe. De constructieve veiligheid van (woon)gebouwen en civiele constructies moet gewaarborgd zijn door de bezitter . NEN 8700 schrijft voor hoe de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken beoordeeld dient te worden. Afwegingen kunnen namelijk wezenlijk verschillen van een...
report 2015
document
Dijkmans, T.J.A. (author), van Merriënboer, S.A. (author), Moolenburgh, E.A. (author), Smit-Rietveld, C.J.C. (author), Vos, P.M. (author), Waldhauer, N. (author)
report 2014
document
Dijkmans, T.J.A. (author), Donkervoort, D.R. (author), Phaff, J.C. (author), Valcke, S.L.A. (author)
Current solutions for highly energy-efficient retrofitting rely on thick static insulation, airtight construction and extensive ventilation systems to become independent from variable outdoor conditions. A building skin that adapts to the outdoor conditions to regulate the indoor conditions could provide an interesting alternative for current...
conference paper 2014
document
van Berlo, L.A.H.M. (author), Dijkmans, T.J.A. (author), Stoter, J. (author)
This paper presents a research project in The Netherlands in which several SMEs collaborated to create a 3D model of the National spatial planning information. This 2D information system described in the IMRO data standard holds implicit 3D information that can be used to generate an explicit 3D model. The project realized a proof of concept to...
conference paper 2013
document
Dijkmans, T.J.A. (author), van Berlo, L.A.H.M. (author)
TNO heeft in een Technologie Cluster met MKB-bedrijven en belanghebbende instanties een showcase uitgewerkt waarin de mogelijkheden van 3D bestemmingsplannen en digitaal toetsen worden getoond. Een (2D) bestemmingsplan is vanuit GML (open standaard voor geo-informatie) automatisch geconverteerd naar een 3D bestemmingsplan in CityGML (open...
report 2013
document
Dijkmans, T.J.A. (author), Klerks, S.A.W. (author)
Collective self-organised (CSO) housing refers to the process of a collective of individuals that organize, finance, plan and commission their own housing projects. CSO housing can refer both to new construction, and retrofitting /refurbishment processes. The unique feature of CSO housing is the fact that CSO housing projects are undertaken by a...
conference paper 2013
document
van Berlo, L.A.H.M. (author), Dijkmans, T.J.A. (author)
In 2009 is de “BIM QuickScan®” ontwikkeld met als doelstelling het BIM niveau van Nederlandse bedrijven op te hogen. De QuickScan geeft inzicht in het huidige BIM niveau binnen een bedrijf. Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve analyses van zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van BIM wordt een integraal beeld gegeven. Gebruik van de...
report 2012
document
van Berlo, L.A.H.M. (author), Dijkmans, T.J.A. (author), Hendriks, H. (author), Spekkink, D. (author), Pel, W. (author)
In 2009 a “BIM QuickScan” for benchmarking BIM performance was created in the Netherlands (Sebastian, Berlo 2010). This instrument aims to provide insight into the current BIM performance of a company. The benchmarking instrument combines quantitative and qualitative assessments of the ‘hard’ and ‘soft’ aspects of BIM. The use of this instrument...
conference paper 2012
Searched for: author:"Dijkmans, T.J.A."
(1 - 10 of 10)