Searched for: author%3A%22Dijk%2C+F.%22
(1 - 15 of 15)
document
Braeckman, L. (author), Venema, A. (author), Zoelen, S.A.V. (author), Hermans, L. (author), de Ridder, M. (author), Ergör, A. (author), Combining, O. (author), Diaeresis, A. (author), van der Laan, G. (author), van Dijk, F. (author)
OBJECTIVES: To increase knowledge and skills regarding occupational health surveillance and research in professionals. METHODS: Following the ADDIE model (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation), several training modules have been designed and implemented in the course of 2016. Evaluation forms were distributed to 42...
article 2019
document
Venema, A. (author), van Zoelen, S. (author), Hermans, L. (author), van Dijk, F. (author)
The aim of this report is to make an inventory of assets already available to fill the knowledge gaps amongst PHIT staff as indentified earlier. This report is the first step to provide PHIT with a repository of available literature, tools and instruments that can be used to increase their scientific knowledge on Occupational Health and...
report 2016
document
Hermans, L. (author), van Zoelen, S.A. (author), Venema, A (author), van Dijk, F. (author)
report 2016
document
Buijs, P. (author), van Dijk, F. (author)
The TNO review Essential interventions on Workers’ Health by Primary Health Care shows those interventions in primary, secondary and tertiary prevention are necessary and feasible but not yet satisfactorily evidence-based. Necessary, because primary or community health care covers about 80% of the world population, and can reach many of the 80...
report 2014
document
Buijs, P.C. (author), van Dijk, F. (author)
public lecture 2013
document
Buijs, P. (author), Anema, H. (author), Evers, M. (author), van Dijk, F. (author), van der Klink, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2006
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Dijk, F. (author), Reinders, G. (author), Schaafsma, F. (author), Spreeuwers, D. (author), Hulshof, C. (author), Abspoel, M. (author), Vlek, F. (author), Verbeek, J. (author)
De professionals in arbodiensten en UWV hebben een betere informatie-infrastructuur nodig omdat hoogwaardige kennis noodzakelijk is voor een betere kwaliteit van dienstverlening. Het gaat hierbij om de internationale literatuur op het terrein van arbeid en gezondheid en sociale zekerheid, de Nederlandse literatuur, richtlijnen, good practices,...
article 2003
document
Buijs, P. (author), van Amstel, R. (author), van Dijk, F. (author), TNO Arbeid (author)
Objectives - To investigate cooperation between occupational physicians (OPs) and general practitioners (GPs). Methods - Literature review; structured interviews; questionnaires sent to randomised samples of OPs (n = 232) and GPs (n = 243). Results - Actual cooperation is poor. However, more than 80% of both groups responded that they want to...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S. (author), Polman, J. (author), Dijk, F. (author)
Deze rapportage bevat de belangrijkste bevindingen en conclusies van de tweede fase van de studie 'Welzijn op het werk in de bosarbeid'. Deze studie is op 1 maart 1998 gestart en duurde 12 maanden. Het uiteindelijke doel voor de Afdeling Bos en Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is het vormgeven van een structureel en praktisch...
book 1999
document
van Dijk, F. (author), Buijs, P. (author)
Een goed werkende gezondheidszorg, die snel en adequaat reageert op arbeidsgerelateerde problematiek, is voor werknemers en werkgevers door de privatisering in de sociale zekerheid van toenemend belang. Er doen zich daarbij een aantal knelpunten voor: (1) lange wachttijden voor bepaalde specialismen en behandelingen; (2) te weinig op werk...
article 1998
document
de Kort, W. (author), van Dijk, F. (author), Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author)
Objectives and methods - Health gain, prevention of health loss, and avoidance of financial risk all seem to be driving forces for the use of pre-employment medical assessment. An attempt is made to measure the effect of implementing the pre-employment medical assessment on these end points. The anticipated maximum preventive effect (preventive...
article 1997
document
van der Beek, A. (author), Frings-Dresen, M. (author), van Dijk, F. (author), Houtman, I.L.D. (author), Fortuin, R. (author)
Op welke terreinen van arbeid en gezondheid ontbreekt het aan kennis, moeten instrumenten worden ontwikkeld of zijn bestaande kennis en vaardigheden beter over te dragen? Op deze vraag gaven een groot aantal arbodeskundigen, wetenschappers, beleidmakers en mensen uit het bedrijfsleven antwoord in het kader van de programmeringsstudie 'Arbo...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Dijk, F. (author), de Winter, C.R. (author), de Vries, F. (author)
report 1990
document
Hellinga, P. (author), Lenshoek, D.E. (author), van Dijk, F. (author), van Haselen, D.A. (author), de Boer, S. (author), Koffeman, C. (author)
Het onderzoek bij een groot industrieel bedrijf beoogde de kennis van het arbeidsongeschiktheidsproces te vergroten door het verkrijgen van meer inzicht in de risico's op arbeidsongeschiktheid, en om een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijk verantwoorde methode om arbeidsongeschiktheid te registreren en te analyseren. Hiertoe zijn...
report 1989
document
van Haselen, D.A. (author), Lenshoek, D.E. (author), van Dijk, F. (author), de Boer, S. (author), Hellinga, P. (author), Koffeman, C. (author)
Dit rapport bevat een verslag van een onderzoek naar de reïntegratie van WAO'ers en langdurig zieken bij een groot bedrijf. De doelstelling van het onderzoek was tweeledig: 1. inzicht verwerven in omstandigheden of factoren die reïntegratie in positieve of negatieve zin beïnvloeden; 2. een methode ontwikkelen waarmee reïntegratie op...
book 1988
Searched for: author%3A%22Dijk%2C+F.%22
(1 - 15 of 15)