Searched for: author%3A%22Dieteren%2C+G.G.A.%22
(1 - 19 of 19)
document
Dieteren, G.G.A. (author), Molkens, T. (author), Wijte, S. (author)
Op 7 januari is op de site www.architectura.be een bericht verschenen, getiteld ‘KU Leuven bestudeert breedplaten – Getest en (zeer) goed bevonden’ [1]. Gegeven de breedplaatvloerenproblematiek in Nederland [2] trekt deze titel in Nederland zeker de aandacht van geïnteresseerde constructeurs. In dit artikel worden de resultaten van dit onderzoek...
article 2021
document
Molkens, T. (author), Dieteren, G.G.A. (author)
article 2021
document
Dieteren, G.G.A. (author), Borsje, H. (author)
Op 27 mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage P1 op Eindhoven Airport gedeeltelijk ingestort. Om de oorzaak van deze instorting te achterhalen, heeft Eindhoven Airport aan TNO opdracht gegeven voor een onderzoek. Ten behoeve van dit onderzoek heeft TNO gebruikgemaakt van de methodiek van forensic engineering.
article 2019
document
Wijte, S. (author), Dieteren, G.G.A. (author)
Resultaten van onderzoek naar het gedrag van breedplaatvloeren zijn recent bekend geworden. Het onderzoek heeft geresulteerd in rekenregels die gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van bestaande breedplaatvloeren waarbij sprake is van primaire krachtsafdracht over een doorsnede ter plaatse van de naad tussen twee breedplaten. Dit artikel...
article 2019
document
Borsje, H. (author), Dieteren, G.G.A. (author)
report 2018
document
Dieteren, G.G.A. (author)
Betonnen breedplaatvloeren zijn oorspronkelijk ontworpen om krachten over te dragen van wand naar wand in één richting. Bij het uitbreiden van het toepassingsgebied naar afdracht in twee richtingen ontstaan er trekkrachten in de breedplaten welke moeten worden overgedragen ter plaatse van de naden tussen de breedplaten. Hierbij zijn niet alle...
other 2018
document
Dieteren, G.G.A. (author), Wijte, S. (author)
In navolging van NEN 8700 en NEN 8701 wordt nu
article 2016
document
Dieteren, G.G.A. (author), van der Veen, C. (author), Sliedrecht, H. (author)
Voor de beoordeling van bestaande kunstwerken werkt Rijkswaterstaat sinds 2004 met de Richtlijn Beoordeling Bestaande Kunstwerken (RBBK) [1]. Deze richtlijn sluit aan op de oude Nederlandse TGB-normen. Voor de beoordeling volgens de Eurocode wordt de RBBK vervangen door de Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (RBK). Deze richtlijnen geven...
article 2012
document
Dieteren, G.G.A. (author), de Boer, A. (author), Walraven, J. (author)
Het proefbelasten van bruggen is een methode om te bepalen of de constructie de rekenkundige belasting kan dragen. Dit is van belang voor oudere constructies waarvan de draagkracht onbekend is, of die inmiddels aan een grotere belasting worden onderworpen dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn ontworpen. Proefbelasten mag echter niet leiden tot...
article 2012
document
Dieteren, G.G.A. (author)
public lecture 2012
document
Gijsbers, F.B.J. (author), Dieteren, G.G.A. (author), van der Veen, C. (author)
In 2007 is Rijkswaterstaat gestart met een onderzoeksproject naar de dwarskrachtsterkte van alle betonnen bruggen die vóór 1975 zijn ontworpen en gebouwd. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor bestaande betonnen constructies, toegesneden op dit onderzoek. Binnen dit kader is aangegeven op welke plaats de...
article 2012
document
Dieteren, G.G.A. (author), Yang, Y. (author), den Uijl, J. (author), de Boer, A. (author)
Nederlandse bruggen en viaducten van gewapend beton blijken bij een herberekening vaak niet te voldoen aan de geldende voorschriften voor afschuifdraagvermogen. Toch blijken ze de toegenomen verkeersbelasting goed te doorstaan. Op initiatief van Rijkswaterstaat is de afgelopen jaren onderzoek verricht door TNO en TU Delft naar de aanwezige...
article 2012
document
Dieteren, G.G.A. (author), Yang, Y. (author), den Uijl, J. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2010
document
Dieteren, G.G.A. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
document
Dieteren, G.G.A. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In de afgelopen twintig jaar is steeds meer het besef ontstaan dat ook voor betonconstructies onderhoud nodig is. Bij voorgespannen betonconstructies is vooral de toestand van de voorspanelementen belangrijk. Om mogelijke problemen met voorgespannen betonconstructies in kaart te brengen, is in Nederland begin jaren negentig een STUVO-commissie ...
article 2008
document
Dieteren, G.G.A. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2008
document
Dieteren, G.G.A. (author), TNO Bouw (author)
bookPart 2007
document
Dieteren, G.G.A. (author)
article 2007
document
Dieteren, G.G.A. (author), de Meijer, R. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
This paper presents the experience gained with a guideline for bridge assessment recorded by Rijkswaterstaat. The guideline contains standards and it also provides supportive guiding notes for inspection, assessment and maintenance/strengthening of concrete bridges. Most of the experience has been gained during the assessment of more than 600...
conference paper 2006
Searched for: author%3A%22Dieteren%2C+G.G.A.%22
(1 - 19 of 19)