Searched for: author%3A%22Cuelenaere%2C+R.F.A.%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Ligterink, N.E. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
De Autobelastingen zijn niet alleen een bron van inkomsten voor de schatkist; ze worden ook ingezet om de milieugevolgen van het wegverkeer terug te dringen. Ze hebben eraan bijgedragen dat Nederland jarenlang koploper was in de verkoop van schone en zuinige nieuwe auto’s. De potentiële vergroening van het Nederlands wagenpark is echter deels...
other 2021
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), de Ruiter, J.M. (author), van Mensch, P. (author), van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Ten behoeve van een interdepartementale werkgroep (Ministeries van LNV, EZK, IenW en BZK) is door TNO het effect in kaart gebracht van een tiental mogelijke beprijzings- en normeringsmaatregelen om de emissie van NOx van de sector transport en mobiliteit terug te dringen. Voor de maatregel was reeds een concept fiche gemaakt met diverse aspecten...
report 2021
document
Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
This study has been done on request of the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate, ILT. The objective is to evaluate petrol fuel quality and its effects on the vehicle technology and the environment. Over the past five decades, the petrol fuel quality has been improved step by step in order to reduce the polluting vehicle emissions...
report 2020
document
Vonk, W.A. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Harmsen, J. (author), van Eijk, E. (author), Hoen, A. (author), Kleijn, A. (author), Nielsen, D. (author), van Wijngaarden, L. (author), Geilenkirchen, G. (author)
Dit rapport is een achtergronddocument bij de analyse van PBL van maatregelen voorgesteld door het Kabinet om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. In dit rapport worden in aparte factsheets de effecten en kosten voor vijf maatregelen voor de sector mobiliteit gepresenteerd (hoofdstuk 6 uit de koepelnotitie van PBL). De analyse is...
report 2020
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Ligterink, N.A. (author), Stelwagen, U. (author)
In het rapport Aspects of the transition from NEDC to WLTP for CO2 values of passenger cars - Phase 3: After the transition, TNO 2019 R10952, is beschreven hoe de CO2-waarden van nieuw verkochte personenauto’s zich hebben ontwikkeld onder invloed van de overgang van de oude NEDC typekeuringstest naar de nieuwe WLTP typekeuringstest. Deze...
report 2020
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Kadijk, G. (author), Ligterink, N.A. (author), Verbeek, R.P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TNO een studie verricht naar de mogelijke toepassing van roetfilters op voertuigen die uitgerust zijn met een benzinemotor met directe brandstofinspuiting (GDI: Gasoline Direct Injection technologie). Deze roetfilters worden ook wel aangeduid als Gasoline Particulate Filters ...
report 2019
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
In juni 2019 is het Klimaatakkoord gesloten. Hierin zijn acties opgenomen om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Ook de mobiliteitssector is onderdeel van dit akkoord. Zo zijn er beleidsplannen om het aantal voertuigen met lage of zelfs geen CO2-emissies te laten toenemen. Dit betekent ook dat de vraag naar alternatieve...
report 2019
document
van Mensch, P. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Ligterink, N.E. (author), Kadijk, G. (author)
With RDE (Real Driving Emissions) legislation a new chapter in emission testing has started for light-duty vehicles. RDE legislation poses new and more complex engineering targets for manufacturers. The expectation is that RDE will bring major improvements in the emission performance of LD vehicles for a large part of vehicle usage on European...
report 2019
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), van Eijk, E. (author), Ligterink, N.E. (author), Stelwagen, U. (author)
TNO heeft opdracht gekregen om eventuele veranderingen van de CO2-uitstoot ten gevolge van de introductie van de WLTP in beeld te brengen en te verklaren. In fase 1 van het project is uitleg gegeven over (de complexiteit van) de conversie van NEDC naar WLTP1. Het onderhavige rapport presenteert de resultaten van fase 2, de eerste kwantitatieve...
report 2018
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Heijne, V.A.M. (author), Ligterink, N.E. (author)
De CO2-emissie van voertuigen wordt bepaald via officiële Europese wetgeving. Geleidelijk wordt de oude bepalingsmethode, de NEDC, vervangen door een nieuwe methode, de WLTP. De overgang bestrijkt de periode september 2017-september 2019. Veranderingen in CO2-waardes hebben gevolgen voor onder andere de toekomstige Europese CO2-normen en de...
report 2018
document
van Mensch, P. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Ligterink, N.E. (author)
With RDE (Real Driving Emissions) legislation a new chapter in emission testing has started for light-duty vehicles. RDE legislation poses new and more complex engineering targets for manufacturers. The expectation is that RDE will bring major improvements in the emission performance of LD vehicles for a large part of vehicle usage on European...
report 2017
document
Heijne, V.A.M. (author), Ligterink, N.E. (author), cuelenaere, R.F.A. (author)
Het Nederlandse wagenpark is aan verandering onderhevig. De nieuwverkoop, import, de export, en de sloop zorgen allen voor veranderingen van het wagenpark. Deze verandering is over het algemeen een vernieuwing van het wagenpark. Maar door import van gebruikte auto’s kunnen ook weer oudere, meer vervuilende voertuigen op de weg komen. Het...
report 2017
document
Ligterink, N.E. (author), Spreen, J.S. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
In the course of 2015 the driving behaviour boundaries for RDE legislation was discussed and proposed in a technical commission in Brussel. In particular aggressive driving was to be excluded from the RDE test. The original proposal did not reflect the experiences with normal driving in on-road testing in the Netherlands. The proposal would mean...
report 2017
document
Ligterink, N.E. (author), Rietberg, B.J. (author), Hekman, W. (author), van Mensch, P. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), van Goethem, S. (author)
The European Commission has the mandate to keep under review the procedures, tests and requirements, as well as the test cycles used to measure vehicle emissions as part of the Euro-5/6 legislation. The development of the new Real Driving Emissions (RDE) legislation is considered to be the way forward to secure low on-road emissions in the years...
report 2017
document
Eijk, A.R.A. (author), van Mensch, P. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
Doel van dit rapport is de bij TNO beschikbare kennis over de uitlaatgasemissies, de geluidemissies, de samenstelling van de vloot naar tweetakt en viertakt, de leeftijdsverdeling en de snelheden van bromfietsen op een rijtje te zetten. Daarnaast worden de bijdragen van brommers aan de geluidsbelasting en luchtvervuiling besproken en wordt nader...
report 2016
document
Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
In de aanloop naar de nieuwe typekeuringsprocedure voor het bepalen van de fabrieksopgave van de CO2-emissies, de WLTP (World Harmonised Light-duty Test Procedures), heeft TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de voorstellen voor WLTP typekeuringsprocedures vergeleken met de bestaande NEDC typekeuringsprocedure. Daartoe...
report 2016
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), Ligterink, N.E. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
report 2016
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Ligterink, N.E. (author)
Door Dieselgate is er hernieuwde aandacht voor de luchtverontreinigende uitlaatgassen van auto’s, in het bijzonder voor de hoge NOx praktijkemissies van moderne Euro-5 en Euro-6 personenauto’s en bestelwagens. De ontwikkeling van nieuwe Europese Real Driving Emissions (RDE) wetgeving wordt gezien als de weg voorwaarts om in de komende jaren de...
report 2016
document
Heijne, V.A.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
Het Nederlandse wagenpark is aan veranderingen onderhevig. Mede door de toename in import en export gaan deze veranderingen steeds sneller. Door stimuleringsmaatregelen is het aantal elektrische, hybride en plug-in voertuigen de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Op basis van de mutatiegegevens zijn de laatste trends tot maart 2015 geanalyseerd...
report 2015
document
Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Hausberger, S. (author), Leitner, D. (author), Silberholz, G. (author)
The flexibilities allowed in the WLTP are necessary to allow efficient testing without having a lot of invalid tests. Nevertheless some of the flexibilities can influence the resulting fuel consumption to an extent which makes it worth considering the application of correction functions to compensate for deviations against the target values....
report 2015
Searched for: author%3A%22Cuelenaere%2C+R.F.A.%22
(1 - 20 of 26)

Pages