Searched for: author%3A%22Crone%2C+M.%22
(1 - 14 of 14)
document
Westra, X. (author), Rijnders, M.E.B. (author), Crone, M. (author), Detmar, S. (author)
Achtergrond. In 2012 is CenteringPregnancy (CP), geboortezorg in groepsverband, geïntroduceerd in Nederland. In Nederland bood in 2019 bijna 30% van de verloskundige praktijken CP aan en nam ongeveer 30% van de zwangeren per praktijk deel aan CP. In internationale studies wordt CP geassocieerd met zowel betere psychosociale als...
report 2021
document
Rijnders, M.E.B. (author), Jans, S. (author), Aalhuizen, I. (author), Detmar, S. (author), Crone, M. (author)
INTRODUCTION: In response to a relatively high perinatal mortality rate in The Netherlands, the Dutch Health Ministry recommended changes to maternity care, opening a pathway toward more integrated woman-centered services. Because of its potential to positively influence risk factors for adverse pregnancy outcomes, CenteringPregnancy (CP) group...
article 2019
document
van der Kleij, M.R. (author), Crone, M. (author), Reis, R. (author), Paulussen, T. (author)
BACKGROUND: Implementation of intersectoral community approaches often fails due to a translational gap between the approach as intended and the approach as implemented in practice. Knowledge about the implementation determinants of such approaches is needed to facilitate future implementation processes. METHODS: The implementation of five EPODE...
article 2016
document
van der Kleij, R. (author), Coster, N. (author), Verbiest, M. (author), van Assema, P. (author), Paulussen, T. (author), Reis, R. (author), Crone, M. (author)
The implementation of intersectoral community approaches targeting childhood obesity (IACO) is considered challenging. To help overcome these challenges, an overview of the evidence to date is needed. We searched four databases to identify papers that reported on the determinants of successful implementation of IACOs, resulting in the inclusion...
article 2015
document
van Dorst, A. (author), Mikolajczak, J. (author), Crone, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2008
document
Vogels, A.G.C. (author), Jacobusse, G.W. (author), Hoekstra, F. (author), Brugman, E. (author), Crone, M. (author), Reijneveld, S.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objective: To assess whether differences between individual Preventive Child Health Care (PCH) professionals in the percentage of children they identify as having psychosocial problems are larger than expected based on chance and whether such differences can be explained by differences in parent-reported problems or risk indicators. Study Design...
article 2008
document
Dorst, A.van (author), Wiefferink, K. (author), Dusseldorp, E. (author), Galindo Garre, F. (author), Crone, M. (author), Paulussen, T. (author)
Uit het in 2008 afgesloten onderzoek van TNO naar de invoering en effecten van de PRIMA anti-pestmethode onder basisscholen in Nederland bleek dat gemiddeld 21% van de kinderen tenminste twee keer per maand op enigerlei wijze gepest was. Het percentage kinderen dat aangeeft tenminste twee keer per maand andere kinderen op enigerlei wijze te...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lanting, C. (author), Segaat, D. (author), Crone, M. (author), van Wouwe, K. (author)
Doel. Vaststellen van de rookprevalentie van vrouwen rondom de zwangerschap; een half- jaar voor de zwangerschap, tijdens de zwan- gerschap en een halfjaar na de bevalling. Opzet. Dwarsdoorsnedeonderzoek. Methode. Rond het begin van 2001, 2002 en 2003 werden met een anonieme vragenlijst landelijke peilingen uitgevoerd onder ouders van kinderen...
article 2008
document
Lanting, C. (author), Segaat, D. (author), Crone, M. (author), van Wouwe, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objective. To establish smoking prevalence of fertile-aged women; before and during pregnancy, and 6 months after delivery. Design. Cross-sectional. Method. Yearly surveys by questionnaires handed out during 2001-2003 to mothers visiting a Well Baby Clinic with infants aged 0-6 months. Results. Out of a total of 14,540 questionnaires, 9,133 (63%...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Hagen, B. (author), Andriessen, S. (author), te Peele, A. (author), Crone, M. (author), Kok, L. (author), de Vos, E. (author)
Ten behoeve van de ministerraad voert een interdepartementale projectgroep een beleidsverkenning uit naar de aard en achtergronden van het gebruik van regelingen voor kinderen en jongeren met fysieke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. De centrale vraag daarbij is waarom deze groep die gebruik maakt van extra ondersteuning op het...
report 2007
document
Stiggelbout, M. (author), Hopman-Rock, M. (author), Crone, M. (author), Lechner, L. (author), van Mechelen, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Little is known about the predictors of maintenance in organized exercise programmes. The aim of this study was to investigate the behavioral predictors of maintenance of exercise participation in older adults, using an integrated social psychological model. To this end, we carried out a prospective cohort study (n = 1725; age 50 years or older)...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zeijl, E. (author), Crone, M. (author), Wiefferink, K. (author), Keuzenkamp, S. (author), Reijneveld, M. (author)
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zeijl, E. (author), Crone, M. (author), Wiefferink, K. (author), Keuzenkamp, S. (author), Reijneveld, M. (author)
Op 6 april jl. is de SCP/TNO-publicatie Kinderen in Nederland aangeboden aan staatssecretaris Ross-Van Dorp van VWS. Het rapport geeft een beeld van de leefsituatie, het welbevinden en het voorzieningengebruik van Nederlandse kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het is voor het eerst dat een landelijke representatieve steekproef van alle...
article 2005
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bolk-Bennink, L.F. (author), Crone, M. (author), Bouvy, M. (author), Hirasing, R.A. (author)
Het doel van het onderzoek was nagaan of driejarigen nu later zin­delijk zijn dan 30 jaar geleden en of er een samenhang is tussen de mate van zindelijkheid en factoren rond het zindelijkheidsproces. De onderzoeksgroep was een dwarsdoorsnede uit de populatie van peuters die het consultatiebureau in de provincie Zeeland bezochten. In totaal...
article 1998
Searched for: author%3A%22Crone%2C+M.%22
(1 - 14 of 14)