Searched for: author%3A%22Cremer%2C+R.%22
(1 - 20 of 78)

Pages

document
Sanders, J. (author), Cremer, R. (author), Hazelzet, A. (author)
In dit themanummer over vakmanschap staat het vakmanschap van de re-integratieprofessional centraal. Toch wilden we ook kort stilstaan bij vakmanschap van de cliënt. Vakmanschap is immers belangrijk voor elke doelgroep. Zo hebben duurzame inzetbaarheid en behoud van vakmanschap een directe relatie. De kansen op werk, en het behoud van dat werk,...
article 2012
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), Cremer, R. (author), Blijswijk, M. (author), Dirksen, G. (author), Muris, Y. (author), Raaijmakers, P. (author), Stubbé-Alberts, H. (author), Vermaak, B. (author)
report 2011
document
Cremer, R. (author)
In de afgelopen jaren zijn veel artikelen aan dit blad gericht geweest waarvan ik op zijn minst de kop, soms de samenvatting en minder vaak de inhoud zorgvuldig heb gelezen. Het werd me duidelijk dat het voor veel werkzoekenden niet vanzelfsprekend is om loonvormend werk te vinden. Naast de insteek van uitkering of verdiend inkomen is er het...
article 2011
document
Cremer, R. (author)
article 2011
document
Cremer, R. (author)
De titel is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. De onderliggende vraag is: gaat het in beweging komen dóór sport samen met het in beweging komen voor werk? Uiteenlopende effecten van beweging kunnen in dit verband worden aangehaald, zoals veranderingen in de energiehuishouding, fysieke behendigheid, emotionele stabiliteit, zelfverzekerdheid of...
article 2011
document
Cremer, R. (author)
Forse overheidsbezuinigingen beperken de budgetten van Uwv en gemeentelije instanties. De Uwv voert bezuiningen door met personele inkrimping, maar ook met een efficiëntieslag in de dienstverlening aan haar ww-klanten. De contouren van een bijdetijdse vorm van dienstverlening zijn gegeven door minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer (14...
article 2011
document
Cremer, R. (author)
We spreken met drs. Elly Zeef, directeur van Mind at Work over gevolgen van bezuiningen op de re-integratiemarkt. Zij beheert deze organisatie in Midden-nederland met in totaal 47 man personeel. Daarbij is ze sinds 2010 bestuurslid van brancheorganisatie Boaborea.
article 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven CBS (author), de Vroome, E.M.M. (author), Cremer, R. (author), van Mooren, F. (author)
bookPart 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), Campman, D. (author), Cremer, R. (author), Hazelzet, A. (author), de Vroome, E. (author), Piek, P. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
article 2010
document
Cremer, R. (author)
article 2010
document
Cremer, R. (author)
article 2010
document
Cremer, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van deze publicatie is voor bedrijfs- en verzekeringsartsen te verhelderen welke onderzoekstechnieken bij hersenaandoeningen geïndiceerd zijn, hoe de mentale belastbaarheid kan worden geëvalueerd en welke reïntegratie-adviezen zinvol zijn. Allereerst wordt een opsomming gegeven van voor de arbeid relevante hersenaandoeningen met...
bookPart 2009
document
Cremer, R. (author)
De discussiegroep op Linkedln stond open voor leden van de groep. Aanleiding voor dit initiatief was een verkenning van Crossover onder 273 bedrijven met de vraag naar de bereidheid van deze bedrijven om een Wajonger in dienst te nemen. Ruim veertig procent van de bedrijven gaf aan hiervoor open te staan. De vraag is dan welke aanpak kan helpen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
De re-integratiemarkt heeft behoefte aan objectieve loonwaardebepaling. Ook is een meer gerichte en integrale aanpak voor de begeleiding van langdurig werklozen naar participatie naar vermogen nodig. Professionalisering is een vereiste om op effectieve en eenduidige wijze het werk te kunnen doen. In dit artikel wordt daartoe een handreiking...
article 2009
document
Vos, F. (author), Cremer, R. (author)
Deze bijdrage gaat in op de vraag onder welke voorwaarden oudere werknemers willen en kunnen doorwerken en wat werkgevers daarvan vinden. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek door TNO en Ditmeijers' Research (in opdracht van uitzendbureau Oudstanding) in het najaar van 2007 onder een groep koplopers en ervaringsdeskundigen. Ge(pre...
article 2008
document
Cremer, R. (author)
In deze rubriek komt elke maand een kennisinstelling aan het woord om nieuwe werkwijzen, inzichten of kennis op het gebied van toeleiding naar werk bekend te maken. In de huidige bijdrage gaat onderzoeker/adviseur bij TNO Arbeid, Roel Cremer, in op de SKILLS-methodiek die kan worden ingezet als activerende interventie voor specifiek doelgroepen...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vos, F.S.M. (author), Cremer, R. (author)
Resultaten van een onderzoek naar de redenen van ge(pre)pensioneerden om te willen blijven werken. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête gehouden onder 1356 ge(pre)pensioneerden die zijn ingeschreven bij een uitzendbureau. Ter vergelijking zijn ook werkgevers bevraagd. De volgende vragen staan centraal: (1) hoe oordelen ge(pre)pensioneerden...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author), Vos, F. (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author), Vos, F.S.M. (author)
Er blijft een enorm arbeidspotentieel onbenut in Nederland door het negeren van de ervaren generatie. En dat terwijl oudere werknemers uitstekend kunnen worden ingezet in het arbeidsproces, omdat er nauwelijks verschillen blijken te zijn tussen het cognitieve vermogen van de verschillende generaties en de wil om te blijven doorwerken steeds...
report 2008
Searched for: author%3A%22Cremer%2C+R.%22
(1 - 20 of 78)

Pages