Searched for: author%3A%22Commissaris%2C+D.%22
(1 - 20 of 20)
document
Douwes, M. (author), Konemann, R. (author), Commissaris, D. (author)
Lang zitten brengt gezondheidsrisico’s met zich. Dynamische werkplekken bieden de mogelijk-heid om kantoortaken bewegend uit te voeren en zo de risico’s voor kantoormedewerkers te verminderen. In een labstudie onderzochten we de korte-termijn-effecten op taakprestatie tijdens het werken op drie dynamische werkstations (loopband, fietsergometer...
article 2014
document
Commissaris, D. (author), Douwes, M. (author)
Many contemporary work tasks, e.g. at an office workplace, are characterised by physical inactivity and by long periods of uninterrupted sitting. These characteristics increase the risk of several health problems, among others obesity, cardiovascular disorders, diabetes, cancer, musculoskeletal disorders of lower back, neck and shoulders, and...
other 2014
document
Botter, J. (author), Burford, E.M. (author), Commissaris, D. (author), Könemann, R. (author), Mastrigt, S.H.V. (author), Ellegast, R.P. (author)
The aim of this research paper was to investigate the effect, both biomechanically and physiologically, of two dynamic workstations currently available on the commercial market. The dynamic workstations tested, namely the Treadmill Desk by LifeSpan and the LifeBalance Station by RightAngle, were compared to the more conventional seated and...
conference paper 2013
document
Burford, E.M. (author), Botter, J. (author), Commissaris, D. (author), Könemann, R. (author), Hiemstra-Van Mastrigt, S. (author), Ellegast, R.P. (author)
The effect of different workstations, conventional and dynamic, on different types of performance measures for several different office and computer based task was investigated in this research paper. The two dynamic workstations assessed were the Lifespan Treadmill Desk and the RightAngle LifeBalance Station, and the two conventional...
conference paper 2013
document
Commissaris, D. (author)
other 2013
document
Commissaris, D. (author)
other 2013
document
Commissaris, D. (author), Könemann, R. (author), Hoogenhout, M. (author)
Aan zittend werk kleven gezondheidsrisico’s. Dynamische werkplekken, werkplekken waaraan (computer)werkzaamheden gecombineerd worden met lichaamsbeweging, kunnen deze mogelijk verminderen. Wij evalueerden drie dynamische werkplekken: een loopband, een fietsergometer en een zittende elliptische trainer (ZET) bij negentien kantoormedewerkers met...
article 2013
document
Commissaris, D. (author), Hitters, K. (author), de Korte, E. (author), Mol, P.J. (author)
Het opnemen van Beweegmomentjes in het werk is een nieuw advies voor mensen die tijdens hun werk langdurig zitten. Dit advies is gebaseerd op recent onderzoek en loopt vooruit op een algemene richtlijn over zittend werk. TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) maakten een instrument dat mensen bewust maakt van hun zitgedrag...
article 2012
document
Commissaris, D. (author), Hitters, K. (author), de Korte, E. (author), Mol, P.J. (author)
Het opnemen van Beweegmomentjes in het werk is een nieuw advies voor mensen die tijdens hun werk langdurig zitten. Dit advies is gebaseerd op recent onderzoek en loopt vooruit op een algemene richtlijn over zittend werk. TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) maakten een instrument dat mensen bewust maakt van hun zitgedrag...
article 2012
document
Commissaris, D. (author), Hitters, K. (author), de Korte, E. (author), Mol, P.J. (author)
Het inlassen van ?Beweegmomentjes in het werk? is een nieuw advies voor mensen die zittend werk verrichten. Dit advies is gebaseerd op recent onderzoek en loopt vooruit op een algemene norm over zittend werk. TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) maakten een instrument dat de bewustwording van het probleem stimuleert én...
article 2012
document
Douwes, M. (author), Commissaris, D. (author)
Deze werkplek brengt u ernstige gezondheidsschade toe zou op elke traditionele kantoorwerkplek moeten staan. De kantoormedewerkers zit te veel en loopt daardoor verhoogd risico op overgewicht en op ernstige ziektes, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, met ziekteverzuim en productiviteitsverlies als gevolg. Dit kunt u voorkomen door een...
article 2011
document
Commissaris, D. (author), Douwes, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking verricht zijn werk zonder noemens-waardige fysieke inspanning. Vanuit traditioneel ergonomisch oogpunt zou je kunnen zeggen: ‘mission accomplished’. Echter, te weinig fysieke inspanning is ongezond en als het werk dit uit-lokt kun je spreken van een arbeidsrisico. In dit artikel...
article 2011
document
Commissaris, D. (author)
In samenwerking met een aantal spelers in de kantoorinrichtingsmarkt organiseert TNO een vijftal sessies waarin telkens een aspect van 'het kantoor' wordt uitgelicht.
article 2010
document
Kuijt-Evers, L. (author), Commissaris, D. (author), Cremers, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Op het gebied van informatievoorziening zijn vele innovaties mogelijk geworden door het steeds kleiner en goedkoper worden van processoren met geïntegreerde sensoren en de mogelijkheid om draadloos te communiceren. Voorbeelden zijn de PDA, de smartphone en laptop. Maar ook traditionele werkmiddelen, kleding of omgevingen kunnen intelligent...
bookPart 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), Schrama, J. (author), Commissaris, D. (author), Koningsveld, D. (author)
Door automatisering en succesvolle interventies tegen fysieke overbelasting zijn veel functies de laatste decennia bewegingsarm geworden. Ruim vijf miljoen Nederlanders voeren hun werk zittend of staand uit. Vaak zijn dit computer- of productietaken, waarbij spieren in het nek- en schoudergebied langdurig eenzijdig worden belast. De...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Commissaris, D. (author)
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Hengst-Bruggeling, M. (author), Commissaris, D. (author)
Informatiegestuurde politie (IGP) is de jongste strategie na 'community policing' en 'problem oriented policing' volgens welke de Nederlandse politie wil gaan werken en voor een groot deel al werkt. Er leven hoge verwachtingen rond informatiegestuurde politie. Ondanks de goede initiatieven die de afgelopen jaren door de politiekorpsen in gang...
article 2007
document
Vink, P. (author), Commissaris, D. (author)
conference paper 2005
document
Commissaris, D. (author), Reijneveld, K. (author)
To gain insight into postures and movements during office work, 47 employees were observed during their daily work. The observations included: duration of trunk and leg postures, duration of different sitting positions on the seat, duration of different numbers of supported arms, number of minor trunk and leg motions, and number and duration of...
conference paper 2005
document
Schoenmaker, N. (author), de Looze, M. (author), Commissaris, D. (author)
Rust en taakvariatie heten probate middelen om de statische belasting van het lichaam te verminderen bij bewegingsarm werk. Wie regelmatig pauzeert en zijn werkzaamheden afwisselt, ontziet zijn lichaam. TNO onderzocht wat er allemaal bekend is over de effecten van verschillende soorten pauzes, pauze-intervallen en taakvariatie op het voorkomen...
article 2004
Searched for: author%3A%22Commissaris%2C+D.%22
(1 - 20 of 20)