Searched for: author%3A%22Coenen%2C+P.W.H.G.%22
(1 - 9 of 9)
document
Kuenen, J.J.P. (author), Coenen, P.W.H.G. (author)
In deze notitie worden een aantal stappen en aandachtspunten beschreven ten behoeve van de opname van emissies van ultrafijnstof (UFP; ultrafine particles) in de Emissieregistratie.
other 2023
document
Hulskotte, J.H.J. (author), Coenen, P.W.H.G. (author)
In deze notitie worden de wijzigingen van de emissiefactoren ten behoeve van AERIUS Calculator voor de Zeevaart beschreven. De jaarlijkse update is nodig om de nieuwste inzichten vanuit de Emissieregistratie in AERIUS Calculator te implementeren. De thans geleverde factoren geven op nationaal niveau goeddeels dezelfde resultaten als de...
report 2021
document
Hulskotte, J.H.J. (author), Coenen, P.W.H.G. (author)
In deze notitie worden de wijzigingen van de emissiefactoren ten behoeve van AERIUS Calculator voor de binnenvaart beschreven. De jaarlijkse update is nodig om de nieuwste inzichten vanuit de Emissieregistratie in AERIUS Calculator te implementeren. De thans geleverde factoren geven op nationaal niveau goeddeels dezelfde resultaten als de...
report 2021
document
Ruyssenaars, P.G. (author), Coenen, P.W.H.G. (author), Rienstra, J.D. (author), Zijlema, P.J. (author), Arets, E.J.M.M. (author), Baas, K. (author), Droge, R. (author), Geilenkirchen, G. (author), 't Hoen, M. (author), Honig, E. (author), van Huet, B. (author), van Huis, E.P. (author), Koch, W.W.R. (author), Lagerwerf, L.A. (author), te Molder, R.M. (author), Montfoort, J.A. (author), Vonk, J. (author), van Zanten, M.C. (author)
In 2018 is de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 2,7 procent gedaald ten opzichte van 2017. Deze daling komt vooral doordat er minder kolen zijn gebruikt om elektriciteit te produceren. De totale uitstoot van broeikasgassen naar de lucht wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedroeg in 2018 188,2 miljard kilogram. Het jaar...
report 2020
document
Wever, D. (author), Coenen, P.W.H.G. (author), Droge, R. (author), Geilenkirchen, G.P. (author), 't Hoen, M. (author), Honig, E. (author), Koch, W.W.R. (author), Leekstra, A.J. (author), Lagerwerf, L.A. (author), te Molder, R.A.B. (author), Smeets, W.L.M. (author), Vonk, J. (author), van der Zee, T. (author)
De uitstoot van ammoniak in Nederland is in 2018 met 0,6 kiloton is afgenomen ten opzichte van 2017. Dit komt vooral door ontwikkelingen in de landbouw, waar minder runderen worden gehouden en er steeds meer varkensstallen komen die minder ammoniak uitstoten. Toch ligt de uitstoot van ammoniak in 2018 met 129,3 kiloton boven het maximum van 128...
report 2020
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Coenen, P.W.H.G. (author), Pulles, M.P.J. (author), van der Sluijs, J. (author)
report 2004
document
Gies, T.J.A. (author), Bleeker, A. (author), Coenen, P.W.H.G. (author), Schoumans, O.F. (author), Noij, I.G.A.M. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
report 2002
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Coenen, P.W.H.G. (author), Draaijers, G.P.J. (author)
report 1999
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Heslinga, D.C. (author), Coenen, P.W.H.G. (author), Jonker, W.J. (author)
report 1999
Searched for: author%3A%22Coenen%2C+P.W.H.G.%22
(1 - 9 of 9)