Searched for: author%3A%22Butter%2C+M.%22
(1 - 17 of 17)
document
Butter, M. (author), Gijsbers, G. (author), Goetheer, A. (author), Karanikolova, K. (author)
[No abstract available]
bookPart 2019
document
Berkers, F.T.H.M. (author), van der Weerdt, C.A. (author), Karanikolova, G.G. (author), Issa, A. (author), Tsitouras, S. (author), Butter, M. (author), Vonder, M.R. (author)
report 2019
document
Wester, J. (author), Driesse, M. (author), Brennenraedts, R. (author), Sehebali, W. (author), van Bree, M.W. (author), van den Ende, A.H. (author), Nooren, P.A. (author), Grommé, F. (author), Kotterink, B. (author), Butter, M. (author), Maltha, S. (author)
Deze publicatie is onderdeel van de reeks MRA beleidsonderzoek, en gaat in op het thema ‘digitale connectiviteit, digitalisering en digitale transformaties’ van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Tijdens het symposium State of the Region 2019, dat ‘goed verbonden’ als overkoepelend thema heeft, is digitale connectiviteit een van de centrale...
book 2019
document
Gijsbers, G.W. (author), Stolwijk, C.C.M. (author), van der Horst, T.J.J. (author), Butter, M. (author)
report 2017
document
Goetheer, J.D. (author), Butter, M. (author)
In April 2016 the European Commission has published its communication on "Digitising European Industry – Reaping the full benefits of a Digital Single Market". With this strategy, based on the collective effort of public and private stakeholders across Europe at regional, national and EU level the Commission aims to ensure that any industry in...
report 2017
document
de Heide, M. (author), Butter, M. (author)
This report results from the H2020 project entitled “EU-GREAT!”.1 Objective of the report is to capture the methodology and supporting documents that constitute a methodology for the development of a business and investment plan for an LSI.
report 2016
document
de Heide, M. (author), Butter, M. (author)
Objective of the report is to assess how to finance the set-up and / or continuation of what is defined as Large-scale RDI initiatives (LSIs, see Box 1). The report analyses the potential use of different public and private funding sources, and how these can be combined. The analysis will result in initial recommendations for adjustments in...
report 2016
document
de Heide, M.J.L. (author), Butter, M. (author)
This report results from the H2020 project entitled “EU-GREAT!”.1 Objective of the report is to assess how to finance the set-up and / or continuation of what is defined as Large-scale RDI initiatives (LSIs, see Box 1). The report analyses the potential use of different public and private funding sources, and how these can be combined. The...
report 2016
document
Stolwijk, C.C.M. (author), Butter, M. (author)
Alle grote, middelgrote en kleine industrielanden investeren de laatste jaren op grote schaal in hun eigen maakindustrie. Innovatie wordt als de belangrijkste groeimotor gezien. En binnen de innovatiemogelijkheden kijkt men naar de digitalisering van de industrie. Op alle fronten worden programma’s gestart die uit vele verschillende bronnen...
report 2015
document
Dijk, W.J. (author), Don, J.A. (author), Butter, M. (author), Bousché, H.F. (author)
Brandveiligheid is een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid die niet exclusief aan te brandweer valt toe te bedelen. Op dit moment voorziet de Wet Veiligheidsregio’s niet in een vorm van maatschappelijke verantwoording die rekening houdt met zowel het blussen alsook het voorkomen, beperken en het verkorten van de brand. Ook wordt er nog...
report 2013
document
Leijten, A.J.M. (author), Prem, E. (author), de Heide, M.J.L. (author), Butter, M. (author), Marek, M. (author), Irran, J. (author)
This study investigates the opportunities to improve the effectiveness and impact of European
report 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hendriksen, I.J.M. (author), Fekkes, M. (author), Butter, M. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
report 2010
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author), Butter, M. (author), Rensma, A. (author), van Boxsel, J. (author), Kalisingh, S. (author), Schoone, M. (author), Leis, M. (author), Gelderblom, G.J. (author), Cremers, G. (author), de Wilt, M. (author), Kortekaas, W. (author), Thielmaan, A. (author), Cuhls, K. (author), Sachinopoulou, A. (author), Korhonen, I. (author)
For the last two decades the European Commission (EC), and in particular the Directorate General Information Society and Media, has been strongly supporting the application of Information and Communication Technologies (ICT) in healthcare. ICT is an enabling technology which can provide various solutions in the healthcare sector, ranging from...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Butter, M. (author), van der Molen, S. (author), Rensma, A. (author), van Boxsel, J. (author), Hoogendoorn, J. (author), van Gorp, A. (author)
report 2007
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), van der Eerden, L. (author), Hoogendoorn, J. (author), Butter, M. (author)
report 2003
document
Butter, M. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
Technologie wordt gezien als sleutel voor een duurzame ontwikkeling. Omdat in het huidige economisch systeem de baten van milieu-investeringen door individuele partijen beperkt terugvloeien naar de investeerder, is een milieugericht innovatiebeleid nodig om deze technologie te realiseren. De maatschappij is immers primair de winnaar. De vraag is...
report 2002
document
Butter, M. (author), Dantuma, L. (author), Slob, A.F.L. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
Deze handreiking is geschreven om zowel verkenners, beleidsmakers, als uitvoerders meer zicht te geven op hun mogelijke rol bij transities. Voor diegenen waarvoor transitiebeleid een nieuw begrip is, zijn in hoofdstuk 1 en 2 enkele achtergronden geschetst Er worden kort enkele aspecten besproken, van definitie tot een modelmatige kijk op de...
report 2002
Searched for: author%3A%22Butter%2C+M.%22
(1 - 17 of 17)